Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Future City Game
Konference EU
Creative Cities
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Granty, dotace - EU, stát, kraje

Řadit podle

Decentralizovaná spolupráce – projekty na Kubě

Delegace Evropské komise na Kubě vyhlásila výzvu v rámci programu decentralizované spolupráce EU, jejímž cílem jsou kulturní aktivity, posilování kapacit a dovedností organizací občanské společnosti, podpora zvyšování zájmu veřejnosti zajímat se o věci veřejné, podpora dialogu a komunikace mezi kubánskými a evropskými organizacemi a aktéry, vytváření sítí spolupráce mezi nimi za účelem podpory společných iniciativ. Projekty mohou předkládat nevládní organizace, orgány místní a veřejné správy z členských zemí EU a Kuby. Termín odevzdání projektů je 20. dubna 2006.

Ministerstvo kultury - podpora vydávání debutů

Odbor umění a knihoven Ministerstva kultury ČR vyhlásil výběrové řízení v grantovém okruhu podpora vydávání debutů v oblasti umělecké beletrie. Je možno žádat podporu na nekomerční jedno- a dvouleté projekty. Termín uzávěrky je 21. dubna 2006.

Program vlámské spolupráce se střední a východní Evropou

Programu vlámské spolupráce se střední a východní Evropou podpoří projekty, které navážou na již vytvořené kontakty a sítě; mohou být zaměřeny ve schválených prioritních oblastech na společné výzkumné projekty, na organizaci kulturních aktivit, podporu aktivit v rámci konání veletrhů, mezinárodních konferencí apod. Termín uzávěrky je 24. března 2006. Předběžný rozpočet pro I. pilíř na rok 2006 představuje 670 000 eur pro ČR ‚ Slovensko, Litvu a Lotyšsko.

MEDA 2006: spolupráce mezi EU a Israelem a mezi Israelem a arabskými státy

Vypsaný program pro místní a regionální kulturní aktivity podpoří malé kulturní projekty mezi Izraelem a EU a také mezi Izraelem a arabskými státy. Do projektů musí být zapojeni lidé z obou stran Středozemního moře: EU a „zbytku“ zemí (Izrael, Libanon, Sýrie, palestinské autonomie, Egyptu, Jordánska, Maroka, Tuniska a Alžírska. Na území EU se dané aktivity musí uskutečnit minimálně ve 4 státech. Termín 20. února 2006.

Překladatelské granty British Council 2006

O grant se mohou ucházet překladatelé a překladatelky románů, poezie, povídek a dramat napsaných v angličtině obyvatelem nebo občanem Spojeného království, publikovaných ve Spojeném království posledních 5 letech, dosud nepublikovaných v češtině, které budou publikovány nakladatelem nejpozději v příštím kalendářním roce. Uzávěrka přihlášek je 31. ledna 2006

MEDIA PLUS: Podpora televizního vysílání evropských audiovizuálních děl

Cílem programu je podporovat spolupráci mezi televizními stanicemi na jedné straně a nezávislými evropskými distributory a producenty na straně druhé, a napomáhat tak oběhu evropských televizních programů z produkce nezávislých společností, a to uvnitř i vně Společenství. Termín podání žádostí je 17. února 2006.

MK zahraniční odbor - granty 2006

Ministerstvo kultury ČR prodloužilo termín přijímání žádostí o podporu kulturních aktivit zaměřených na mezinárodní spolupráci s výjimkou mezinárodních knižních veletrhů, mezinárodních filmových festivalů a prodejních výstav a veletrhů. Původní termín 15. listopadu 2005  byl podle informací pracovníků zahraničního odboru posunut na 30. listopadu 2005, vzhledem k pozdnímu zveřejnění grantového dotačního programu.

Evropská komise: Socrates 2006

Evropská komise vyhlásila výzvu Socrates 2006 určenou pro všechny související (pod)programy EU v oblasti vzdělávání. Jednotlivé projekty obdrží podporu do výše 75 % uznatelných nákladů. Žádat o ni mohou agentury, sdružení, spolky, odbory, orgány místní a regionální správy, výzkumná a školicí centra, školy a univerzity z členských států Evropské unie, Islandu, Lichtenštejnska, Norska, Bulharska, Rumunska a Turecka. Termín 1. února 2006.

<předchozí 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 další >
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.