Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Symposium Ostrava
Creative Cities
Future City Jobs
Koncepce umění
Konference EU
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Granty, dotace - EU, stát, kraje

Řadit podle

Civil Society Dialogue: Culture in Action - výzva na rok 2007 - Turecko

V rámci priorit Evropské komise stanovených pro rok 2007 je i podpora kulturních projektů jako prostředku k prohlubování debaty Evropské unie ve vztahu k Turecké republice. Výzva je zaměřena na podporu spolupráce mezi tureckými a v zemích Evropské unie sídlícími organizacemi; projekty podporující kulturní dialog a porozumění mezi občany EU a Turecka; projekty podporující inovativní iniciativy, ideje a produkce; organizování festivalů, uměleckých soutěží, výstav, koncertů, vysílání, na nichž participují široké publikum a umělci různých oborů. Min. výše grantu činí 25 000 Eur, max. 100 000 Eur. Termín uzávěrky je 5. prosince 2006.

Program MEDA: kulturní aktivity v Egyptě - výzva 2006

Delegace Evropské komise v Egyptské arabské republice (EAR) vydala výzvu v rámci programu MEDA - kulturní aktivity v EAR v roce 2006. Podporováno je široké spektrum kulturních aktivit jako např. performance, festivaly, setkání, výstavy, soutěže, koncerty, workshopy, překlady, publikace, konference atd. Termín uzávěrky je 1. října 2006 ve 12.00 egyptského času.

Interkulturní dialog v Evropě - výzva Evropské komise k zasílání podnětů a nápadů

Evropská komise zveřejnila Call for Ideas na podporu mezikulturního dialogu v Evropě, který se má konat v roce 2008. Komise si uvědomuje, že úspěch této akce závisí na nápadech, zkušenostech a představivosti jednotlivých občanů a proto se rozhodla adresovat tuto výzvu občanské společnosti a dalším zainteresovaným stranám. Tento proces by měl definovat pravidla pro následnou výzvu k podání projektů, která bude vydaná v roce 2007 v rámci Roku mezikulturního dialogu. Své podněty zasílejte co nejdříve, nejpozději však do 13. října 2006.

Informace k novému programu Culture 2007

Program Evropské komise Culture 2000, který byl původně plánován na 4 roky končí po dvouletém prodloužení 31. prosince 2006. Nový program s pracovním názvem Culture 2007 bude informačně vyhlášen v říjnu tohoto roku, formálně však teprve v únoru 2007 s termínem odevzdání projektů v dubnu 2007. Znamená to, že program podpoří projekty, které začnou po 1. říjnu 2007. Tento posunutý časový plán je způsoben pozdním schválením rozpočtu EU a některých aspektů nového programu. Je rovněž možné, že program se nebude jmenovat Culture 2007 ale jednoduše Culture nebo Culture for Europe.

Výběrové řízení projektů Českých center

Příspěvková organizace Ministerstva zahraničních věcí České republiky Česká centra vypsala výběrové řízení pro projekty, jehož smyslem je podpořit hodnotné projekty určené k prezentaci České republiky a kultury v zahraničí. Výběrové řízení není omezeno tematicky ani uměleckým oborem. Příspěvek je určen pro projekty realizované v zemích působnosti Českých center a pro již hotové projekty se zahraničním spoluorganizátorem. Minimální výše příspěvku Českých center je 50.000 Kč. Žádosti jsou přijímány do 30. září 2006.

Hlavní město Praha vyhlásilo granty na rok 2007

Rada hl. města Prahy vyhlásila podmínky a termíny grantů v oblasti kultury a umění na rok 2007. Novinkou jsou granty pro začínající umělce a organizátory na projekt v maximální délce trvání 12 měsíců. Žádosti je možno podávat pro maximálně čtyřleté granty na kontinuální kulturní a uměleckou činnost nebo na jednotlivé projekty, dále pro jednoleté granty na činnost či projekty a na podporu na mezinárodních projektů a to jak konajících se v Praze, tak i  propagující a prezentující pražskou kulturu v zahraničí. Jako i v minulých letech, jsou vyhlášeny granty na podporu uměleckých a kulturních aktivit v městských částech. Termíny uzávěrky jsou 18. října 2006, přičemž pro projekty zahraniční spolupráce a projekty začínajících umělců je druhý termín 18. dubna 2007, který je však jediným termínem pro granty stimulující umělecké a kulturní aktivity v městských částech Hlavního města Prahy.

Výzva č. 2: Finanční mechanismy Evropského hospodářského prostoru a Norska

Ministerstvo financí - Centrum pro zahraniční pomoc, Národní kontaktní místo Finančních mechanismů EHP/Norska, vyhlásilo dne 24. července druhou výzvu  k předkládání žádostí o grant pro kompletní individuální projekty z Finančních mechanismů EHP/Norska. První ze sedmi priorit je uchování evropského kulturního dědictví, pro které je v této výzvě alokováno 30 % z 27, 51 mil EUR, tedy více než 235 miliónů Kč. Termín pro podání projektů  je 26. října 2006 16. 00 hodin. Minimální výše grantu pro individuální projekt je 250 000 EUR.

Veřejná soutěž programu Výzkum a vývoj vyhlášená ministerstvem kultury na rok 2007

Ministerstvo kultury vyhlásilo veřejnou soutěž projektů v rámci programu výzkumu a vývoje na rok 2007. Mezi čtyři oblasti, v nichž je možno předložit výzkumné záměry patří zhodnocení kulturně-historických hodnot; zpřístupnění a ochrana kulturních, uměleckých a vědeckých zdrojů; zhodnocení vývoje hudebního, divadelního a výtvarného umění, literární historie, teorie a kritiky; výpověď sbírek muzeí a galerií o přírodním a kulturním dědictví. Uzávěrka je 28. července 2006 v 15 00 hodin.

<předchozí 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 19 další >
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.