Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Jobs
Future City Game
Creative Cities
Konference EU
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

Nadační příspěvky

Řadit podle

Purkyňova nadace: granty z výnosu NIF Památky a občané 2006

Program Purkyňovy nadace Památky a občané je určen pro občanské iniciativy, které působí v oboru památkové péče a vyvíjejí soustavné a cílevědomé úsilí o záchranu a smysluplné využití zachráněné nemovité památky. Prostředky jsou určeny zejména pro zajištění činnosti občanské iniciativy a jejích základních potřeb, které jsou nezbytné pro přípravu a organizační zabezpečení při realizaci projektu a sice pro občanská sdružení, o.p.s., nadace a nadační fondy a CPO. Uzávěrka žádostí je 31. března 2006.

Nadace Český literární fond 2006

Nadace Český literární fond vyhlásila pro rok 2006 svůj strukturovaný program grantů a stipendií v následujících kategoriích: literatura, dramatická tvorba, publicistika, věda, a dále program z prostředků NIF na podporu literárních a divadelních čtení a multikulturních projektů. Konečný termín podání žádostí na předepsaných tiskopisech je 15.2.2006 s jedinou výjimkou žádostí o poskytnutí cestovních stipendií vědeckých pracovníků, který je 31.3.2006.

Nadace Bohuslava Martinů 2006

Nadace Bohuslava Martinů poskytuje nadační příspěvky ve smyslu svého poslání, kterým je "všestranně napomáhat k poznávání, šíření a uplatňování celého životního díla Bohuslava Martinů i poznání jeho života a osobnosti v nejširších souvislostech v jeho vlasti i v celém světě."  V roce 2006 bude projednávat žádosti zaslané k termínu 1. února, 1. června a 1. října.

Nadace Český hudební fond - NIF 2006

Nadace Český hudební fond vypisuje grantové řízení k získání příspěvku z prostředků Nadačního investičního fondu a to na podporu vydávání hudebního periodika s uzávěrkou 15. ledna 2006, grantové řízení na konkrétní projekty z oblasti skladatelské, interpretační a muzikologické má uzávěrku 31. března 2006 a výběrové řízení k zhodnocení ostatních žádostí má termíny uzávěrky 31. března a 30. září 2006.

Nadace Český fond umění - Granty 2006

Nadece ČFVU vyhlašuje výběrové řízení na přidělení grantů pro podporu projektů v oblasti výtvarného umění. Písemné žádosti můžete zasílat poštou do 31. ledna 2006

Gulliver Connect 2005/2006

Gulliver's Connect Programme 2005/2006 je program mobility umělců a uměleckých děl, respektive pro posilování vztahů mezi zeměmi Evropské unie a bývalého Sovětského svazu  s kavkazskými zeměmi. Díky Open Society Institute - Budapest a programu Theorem je k dispozici cca 16 pobytových stipendií na dobu min. 3 maximálně 6 týdnů. Termín podání žádostí je 15. prosince 2005.

Nadace české architektury - nadační příspěvky 2006

Správní rada Nadace české architektury vyhlásila výběrového řízení na přidělení nadačních příspěvků pro rok 2006 v oblasti architektury. Rozdělena bude částka 1,8 mil. Kč. Termíny odevzdání žádostí jsou: 6. 1. 2006 e-mailem, 13. 1. 2006 celá kompletní žádost. 

Franklin Furnace Fund for Performance Art 2006

Brooklyn, NY, USA
Posláním Franklin Furnace Archives je zprostředkovávat, ochraňovat, obhajovat a získávat příznivce pro avatgardní umění, zvláště pak takové jeho formy, které jsou přehlíženy institucemi nebo jsou snadno zranitelné, protože jsou ve své přirozenosti pomíjivé nebo politicky nepopulárního obsahu. Návrhy časově ukotvených výtvarných projektů, fyzické i virtuální prezentace zahrnující (nikoli omezené na) umělecké publikace, periodika, instalace, performanci a vztahujících se aktivit možno zaslat do 1. dubna 2006

<předchozí 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 další >
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.