Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Konference EU
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Future City Game
Creative Cities
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

Nadační příspěvky

Řadit podle

Výběrové řízení – projekty zaměřené na zachování a rozvoj židovské kultury

Nadace Židovského muzea v Praze vyhlašuje u příležitosti 100. výročí založení Židovského muzea v Praze výběrové řízení pro poskytnutí grantů na projekty zaměřené na zachování a rozvoj židovské kultury na území České republiky. Termín pro podání žádostí o grant je 30. listopadu 2005.

Rockefellerova nadace granty na Teoretizaci kulturního dědictví

Washington DC, USA
Rockefellerova nadace poskytne 6 - 8 stipendií pro pracovní pobyt ve Smithsonianově ústavu, Centru folkloru a kulturního dědictví. Účelem pobytu je podpora práce badatelů na teoretickém rozvoji konceptu kulturního dědictví: výzkum je zaměřen na vztahy mezi kulturním dědictvím a politickou reprezentací (2004-05), ekonomik a kulturního dědictví (2006-07), a ve třetím roce programu (2006-07) na umění. Termín pro "letters of interest" je 15. ledna 2003.

Artslink 2006

Možnost požádat o finanční podporu na realizaci projektů ve Spojených státech pro umělce a umělecké managery všech oborů ze střední Evropy, Ruska a Euroasie nabízí jako již od roku 1992 program ArtsLink. Vedle podpory "nezávislých projektů" poskytuje program ArtsLink podporu rezidenčním pobytům pro výtvarné a media umělce a managery v amerických neziskových organizacích. Termín podání žádostí je 7. listopadu 2005.

Rockefeller Archive Center - granty na výzkum

Sleepy Hollow, New York, USA
Centrum Rockefellerova Archivu vyhlásilo program na podporu těch, kdo chtějí bádat v Rockefellerových sbírkách, které zahrnují umění, zemědělství, afro-americkou historii, vzdělání, mezinárodní vztahy a ekonomický rozvoj, medicínu, filantropii, politiku, náboženství, vědu... Zájemci z jiných zemí než Kanada a Spojených států mohou žádat o podporu do výše 4 000 USD. Termín podání žádostí je 30. listopadu 2005.

Golden Foundation for the Arts: podpora malujících umělců

New Berlin, NY, USA
Nadace pro umění Sama a Adely Goldenových mezinárodně podporuje individuální umělce, kteří malují a demonstrují tím své kreativní schopnosti. Umělci starší 25 let mohou požádat o podporu na jeden rok mezi 500 - 10 000 USD a to do 1. října 2005.

OSI - grant na povzbuzení nových způsobů prezentace dokumentární fotografie publiku

New York, USA
Projekt Open Society Institute New York hodlá podpořit nové způsoby prezentace dokumentární fotografické tvorby publiku. Grant ve výši 5 000 až  30 000 amerických dolarů má fotografům napomoci ukázat veřejnosti inovativním a přiměřeným způsobem významný fotografický projekt s tematikou sociální spravedlnosti tak, aby jejich práce přispěla ke konstruktivním sociálním změnám. Žádosti je nutné poslat do 30. září 2005.

Nadace Český hudební fond - podpora z prostředků NIFu

Nadace Český hudební fond vypsala grantové řízení k získání příspěvku NČHF z prostředků Nadačního investičního fondu na projekty propagující a rozšiřující soudobou českou hudbu,  na projekty hudebně nakladatelské činnosti a muzikologického bádání a na účast studentů  na zahraničních hudebně vzdělávacích programech. Uzávěrka je 30. září 2005

Nadace OF - Památky a zdraví 2005

Program určený pro nejlepší projekty z oblastí, kde dochází k vzájemnému propojení ochrany kulturních památek se zdravotní a sociální péčí. Cílem je pomoc při realizaci nejlepších projektů v těchto potřebných oblastech. Uzávěrka pro příjem žádostí je 24. června 2005.

<předchozí 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 další >
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.