Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Future City Jobs
Creative Cities
Koncepce umění
Symposium Ostrava
Future City Game
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

Nadační příspěvky

Řadit podle

Nadace Český hudební fond výzva k předkládání projektů

Z prostředků Nadačního investičního fondu poskytuje Nadace Český hudební fond příspěvky určené k podpoře ucelených projektů přispívajících k propagaci a šíření české soudobé hudby; projektů, které jsou výrazným přínosem pro českou hudební kulturu; projektů systematické hudebně nakladatelské činnosti a muzikologického bádání; projektů umožňujících účast vynikajících studentů - občanů ČR na kvalitních zahraničních hudebně vzdělávacích programech. Uzávěrka pro předkládní žádostí je 31. března 2009.

Kulturní venkov granty pro obce do 500 obyvatel

Nadace Arbor Vitae vypisuje výběrové řízení na předkládání kulturních projektů směřující k uchovávání a rozvíjení tradic českého venkov vznik a rozvoj kulturních center – naučných expozic, míst vyvíjejících aktivní kulturní činnost v oblasti výtvarného umění, hudby, divadla vydávání původní a překladové literatury (z německého jazyka v oblasti Sudet) uchovávající pramenné místní pověsti. Uzávěrka pro předkládání žádostí je 30. listopadu 2008.

Program Gulliver Connect 2009

Středoevropská nadace (Slovensko) ve spolupráci s KulturKontakt (Rakousko) a Felix Meritis Foundation (Nizozemí) v roce 2009 nabízejí možnost krátkodobé praxe v uměleckých organizacích zemí střední a východní Evropy. Díky rozsáhlé síti evropských i mimoevropských organizací různého zaměření mají mladí profesionálové příležitost získat nové odborné dovednosti i nové kontakty pro budoucí spolupráci. Program je určený odborníkům s 2-3 letou praxí v oblasti divadla, hudby, tance, výtvarného umění, médií, managementu kultury, filmu, stejně jako v oblasti rozvoje a organizaci kultury na místní a regionální úrovni, kteří chtějí dodat své práci mezinárodní rozmě. Účastníkům programu bude poskytnuté stipendium približně ve výšce 1 500 EUR na pokrytí cestovních nákladů a výdajů po dobu pobytu (ubytování a strava). Jednotlivé pobyty by mali trvať 3 až 6 týdnů. Uzávěrka předkládání žádostí do 15. prosince 2008.

Documentary Fund Sundance Institutu přijímá žádosti o grant

Cílem Documentary Fund Sundance Insitutu je podporovat americké a mezinárodní dokumentární filmy, které se zabývají problematikou lidských práv, svobody projevu, občanských svobod a zkoumáním klíčových témat současnosti. Granty jsou udělovány ve dvou kategoriích: "Development grant do 20.000 USD" podporují filmaře ve fázi přípravných prací na film. Druhou kategorií jsou tzv. "Production and Post-Production grants". Uzávěrka pro předkládání žádostí o grant je 9. února 2009.

Nadace život umělce: grantová výzva (ještě) pro rok 2008

Správní rada Nadace život umělce vyhlásila II. výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí nadačního příspěvku na podporu na projektů ve prospěch výkonných umělců v hudební, divadelní a taneční oblasti. Podmínkou pro poskytnutí příspěvku je zahájení realizace projektu v druhé polovině roku 2008. Finanční podporu lze získat na odborné stáže, mistrovské kurzy, účast na významných soutěžích doma i v zahraničí aj. V minulém roce se výše jednotlivých grantů pohybovala od 5.000 do 50.000 Kč. Žádosti s veškerými požadovanými podklady je možné předkládat v zalepené obálce výrazně označené “NŽU – 2. výzva“. Uzávěrka příjmu žádostí je do 30. září 2008.

Nadace Via udělí více než 700 tisíc na komunitní rozvoj

Nadace Via vyhlašuje grantové kolo z prostředků Fondu místního rozvoje, který je financován z výnosů Nadačního investičního fondu, Nadačního jmění Nadace Via, Pittsburgh Foundation a z prostředků Trust for Civil Society.  Ve dvou oblastech podpory rozdělí přes 700 tisíc korun. Téměř půl milionu korun bude uděleno projektům na zlepšení sociálního, kulturního a životního prostředí a na zviditelnění dobročinnosti jako běžné součásti života komunity. Je možné předkládat například projekty obsahující nové či rodící se myšlenky a nápady v oblasti komunitního rozvoje či posílení kapacit místních organizací a spolků, konkrétně jejich schopnosti, vědomosti a know how. Maximální výše grantu je 50. 000 Kč, doba realizace projektu je 12 měsíců. Uzávěrka pro příjem žádostí je 12. září, 2008.

Do konce června mohou mladí lidé získat finanční podporu pro projekty rozvoje kultury

Už jen několik dní mají mladí lidé ve věku 16-26 let možnost přihlásit své dobrovolnické projekty do programu Make a Connection -- Připoj se a získat na ně až 50.000 Kč. Již sedmý ročník tohoto úspěšného programu nabízí mladým lidem opět možnost získat finanční podporu na jejich vlastní dobročinné, komunitní projekty. Program v České republice realizuje Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) ve spolupráci a za podpory společností Nokia a nadace International Youth Foundation (IYF). Cílem programu je podporovat vlastní projekty mladých lidí a pomoci jim v dalším vzdělávání a získávání důležitých životních dovedností a zkušeností. Uzávěrka předkládání žádostí je 30. června 2008.

Pro Helvetia Varšava vyzývá k předkládání uměleckých projektů


Pro Helvetia, švýcarský úřad pro kulturu a umění, vyzývá prostřednictvím svého varšavského zastoupení k předkládání uměleckých projektů. Podporovány jsou projekty z oblasti tance, divadla, literatury, hudby, visual arts, filmu a další. Důraz je kladen na dlouhodobý dopad projektů. Předkládané projekty by měly obsahovat vazbu mezi Českou republikou a Švýcarskem. Uzávěrka pro předkládání projektů je 15. září 2008.
<předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 17 další >
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.