Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Jobs
Future City Game
Creative Cities
Koncepce umění
Symposium Ostrava
Konference EU
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

Nadační příspěvky

Řadit podle

College Art Association: Cestovní granty pro umělce, umělkyně a další

New York, USA Výzva k předkládání přihlášek do programu cestovních grantů College Art Association, který, díky podpoře Getty Foundation, udělí dvacet cestovních grantů umělcům, umělkyním, kurátorům, kurátorkám či historikům a historičkám umění vyučujícím historii umění. Cestovní granty jsoui určeny na účast během výroční konference historie umění v New Yorku, která proběhne v roce 2013. Účastníci či účastnice musí být profesionálové žijící a pracující mimo Spojené Státy. Uzávěrka pro předkládání přihlášek je 15. srpna 2012.  

Fond Prince Klause výzva v oblasti kultury a digitálních médií

Amsterdam, Holandsko  Fond Prince Klause,  Prince Clause Fund, vyzývá kulturní organizace k předkládání projektů z oblasti nových médií a digitální kultury.  Výzvou chce Fond podpořit novátorské kreativní iniciativy, které kombinují digitální techniky s novými médii, kulturou a rozvojem. Uzávěrka pro předkládání projektů je 17. června 2012.

Nadace OF grantové programy pro rok 2012

Nadace Občanského Fóra vyhlašuje grantové programy pro rok 2012 v programových oblastech Opomíjené památky a Památky a zdraví. Uzávěrka pro předkládání projektů je 30. června 2012.

Pavilon Střední Asie na benátském bienále výzva kurátorům/kám

Hague, Nizozemí Hivos a Program Umění a Kultura Nadace Open Society Fund otevírají příjem projektů pro Pavilon Střední Asie, který se uskuteční jako součást 55 Mezinárodní Výstavy Bienále Benátky 2012. Program nabízí platformu, jejímž prostřednictvím je možné představit současnou společensky angažovanou uměleckou praxi z oblasti Střední Asie tedy Kazakhstanu, Kyrgyzstanu, Tajikistanu, a Uzbekistanu. Uzávěrka pro předkládání projektů je 1. června 2012.

Nadace Botín granty na podporu neteoretické umělecké práce

Santander, Španělsko Rodinná nadace Botín, jejímž zakladatelem byl Marcelino Botín, objevitel pravěkých maleb ve španělské jeskyni Altamiře, věnuje 220.000 €, asi 5, 5 milionů Kč, na studium, výzkum a individuální projekty v oblasti (neteoretické) umělecké práce ve vizuálním umění. Granty jsou určeny na 9 měsíců a nejsou slučitelné s jakoukoli další institucionální podporou. Předkladatelům studijních grantů musí být mezi 23 a 40 roky. Pro výzkumné granty není věkové omezení. Uzávěrka pro předkládání projektů je 11. května 2012.

Nadace Euronisa: Jarní grantové kolo 2012

Nadace Euronisa vyhlásila jarní veřejné kolo rozdělování nadačních příspěvků z výnosů finančních prostředků získaných z Nadačního investičního fondu, z výnosů benefičních akcí pořádaných Nadací Euronisa a z darů sponzorů.  Kromě dalších oblastí je možno předkládat projekty také v oblasti kultury a to v oblasti rozvoje kulturní činnosti v propojení se sociální problematikou. Žádat o grant mohou neziskové organizace registrované na území ČR a působící v české části Euroregionu Nisa tedy v Libereckém kraji a Šluknovském výběžku.  Uzávěrka pro příjem žádostí je 23. dubna 2012.

Rhizome Commissions 2012: výzva k předkládání projektů

New York, USA Prestižní nezisková organizace Rhizome, specializovaná na umění nových médií, rozdělí celkem deset grantů v rámci svého programu Rhizome Commissions věnovaného podpoře začínajících umělců a umělkyň z oblasti new media art. Osm grantových projektů bude vybráno komisí Rhizome. Dva granty určí hlasováním registrovaní členové a členky komunity Rhizome. Podpora projektů se standardně pohybuje od 1 000 USD do 5 000 USD. Uzávěrka pro předkládání projektů je 15. dubna 2012.

Nadace Roberta Cimetta: granty na podporu umělecké mobility

Paříž, Francie  Nadace Roberta Cimetta podporuje cestovní granty, jimiž pokrývá náklady spojené s cestovným, získáním víza, v případech, kdy cílem cesty jsou mezinárodní setkání profesionálních umělců/umělkyň, workshopy, umělecké rezidence, sympozia etc. Cestovní granty jsou určeny a vázány převážně na různé oblasti středomoří.V průběhu roku 2012 jsou uzávěrky pro celkem 3 kola žádostí a to, 31. března, 30. června a 30. září 2012.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 17 další >
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.