Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Future City Game
Konference EU
Creative Cities
Koncepce umění
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

Nadační příspěvky

Řadit podle

Nadace VIA - Fond kulturního dědictví: Záchrana drobných památek místního významu

Nadace VIA vyhlašuje 1. kolo výběrového grantového řízení programu Fond kulturního dědictví: Záchrana drobných památek místního významu. O grant do maximální výše 80 000 Kč mohou žádat nestátní neziskové organizace, církevní právnické osoby a obce. Celková suma k rozdělení je 2 miliony korun. Uzávěrka pro podání přihlášky do programu je 15. května 2004.

F-nadace - podpora vzdělávání zaměstnanců a dobrovolníků neziskových organizací

F-nadace vyhlašuje výběrová řízení na poskytnutí nadačních příspěvků na podporu vzdělávání zaměstnanců a dobrovolníků neziskových organizací, jejichž posláním je umožnit lidem poznání a rozvoj křesťanských duchovních hodnot. Termín 31. května 2004.

Nadace české architektury - podpora projektů v oblasti architektury se zaměřením na publikační a vzdělávací činnost

Správní rada Nadace české architektury vyhlásila výběrové řízení na přidělení nadačních příspěvků z výnosů NIF pro rok 2004 pro podporu projektů v oblasti architektury se zaměřením na publikační a vzdělávací činnost s termínem do 16. dubna 2004.

Next Page - East Translates East

Next Page oznamuje grantové řízení pro překlady mezi východoevropskými jazyky v roce 2004. Podpora bude udělována relevantním organizacím přímo Next Page sídlící v Sofii (nikoli Nadací OSF Praha jak tomu bylo v minulých letech). Termíny jsou 15.dubna a 15.září 2004. Více informací naleznete na www.npage.org

Nadace Český literární fond - podpora v roce 2004

Nadace Český literární fond uděluje podporu z vlastních prostředků na stipendia v oblasti literární, dramatické tvorby a v oblasti publicistiky - 31. ledna 20004 a vědeckých pracovníků do 35 let - termín 31. března 2004, dále granty v oblasti literární a dramatické tvorby - termín 31. ledna 2004 . Nadační program rozdělení prostředků z Nadačního investičního fondu (NIF) pro neziskové organizace z oblasti kultury má termín 31. května 2004.

Nadace VIA - CEE Trust - Fond podpory organizačního rozvoje - 2. kolo

Program je určen nestátním neziskovým organizacím, které usilují o cílený a plánovitý vlastní rozvoj, bez ohledu na velikost organizace, rozsah jejího působení nebo délku existence organizace. Uzávěrka pro podání přihlášek je 15. března 2004

Nadace pro současné umění Praha - granty v roce 2004

Nadace pro současné umění Praha vypisuje konkurz na 12. ročník výročních grantů pro rok 2004 - termín 31.ledna 2004 a na Doplňkové granty (max. částka 20 000,- Kč) jejichž termíny jsou čtvrtletně: 31.ledna, 31. března, 30. června, 30. září 2004.
Granty jsou určeny pro výtvarné umění.

Nadace Český hudební fond

vypisuje grantové řízení k získání příspěvku z prostředků Nadačního investičního fondu s uzávěrkou k 15. ledna 2004 určené k podpoře vydávání hudebních periodik.

Další uzávěrky v roce 2004 budou 31. března a k 30. září.

<předchozí 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.