Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Future City Game
Creative Cities
Koncepce umění
Future City Jobs
Konference EU
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

Nadační příspěvky

Řadit podle

Nadace OF: Opomíjené památky 2005

Nadace Občanského fóra vyhlašuje program Opomíjené památky v ČR pro projekty, realizované v roce 2006. Grant je určen pro právnické osoby za předpokladu, že prokáží občanskou iniciativu při péči o památku. Dalšími kritérii při posuzování bude historická hodnota památky, naléhavost oprav a kvalita a odbornost připraveného projektu. Uzávěrka žádostí je 24. června 2005.

USArtists International Program - podpora účasti na festivalech v EU

Nový program pro US umělce, který organizuje Mid Atlantic Arts Foundation pro National Endowment for the Arts s podporou JPMorgan Chase Foundation je vyhlášen pro taneční a hudební soubory, které jsou pozvány na festivaly v zemích Evropské unie včetně České republiky. Žádat mohou americké organizace v termínech 15. června 2005 a 20. ledna 2006.

Česko-německý fond budoucnosti

Finanční podporu z Česko-německého fondu budoucnosti mohou obdržet žadatelé, kteří projekt realizují společně s německým resp. českým partnerem. Projekty předložené Fondu mají podpořit sblížení a porozumění mezi Čechy a Němci, zvyšovat počet vzájemných setkání a umožnit spolupráci, zejména směřující do budoucna. Žádosti o podporu projektů, které budou zahájeny ve IV. čtvrtletí 2005 nebo později, je potřeba zaslat do 30. června. 2005.

Nadace Český literární fond: Program pro neziskové organizace z oblasti kultury

 
Nadační program rozdělení prostředků z výnosu z Nadačního investičního fondu (NIF) pro neziskové organizace z oblasti kultury je určen na kulturní periodika a projekty multikulturních akcí. Termín podání žádostí je 31. května 2005.

Český Telecom a.s.: Fond drobného dárcovství

Pod názvem Fond drobného dárcovství vyhlásila v letošním roce společnost ČESKÝ TELECOM, a.s., ve spolupráci s Informačním centrem neziskových organizací, o.p.s. (ICN) program, který je určen na podporu neziskových organizací a fyzických osob. Formou drobných darů chce tento Fond pomáhat co nejširšímu okruhu neziskových organizací a potřebných osob ve všech regionech České republiky. Program drobného dárcovství společnost ČESKÝ TELECOM podporuje již čtvrtým rokem. Termíny přijímání žádostí jsou průběžné.

Nadace české architektury - granty 2005

NČA vyhlásila výběrové řízení na rozdělení nadačních příspěvků z NIF pro rok 2005 se zaměřením na publikační činnost v architektuře. Rozdělena bude částka 746 000 Kč. Vyplněný formulář, popis a rozpočet projektu zašlete do 22.4.2005 na e-mailovou adresu nca@nca.info, kompletní písemné žádosti je nutné doručit do kanceláře NČA.

Next Page Foundation - East Translates East 2005

Program East Translates East 2005 vyhlašuje v bulharsku sídlící Nadace Next Page od loňského roku. Program navazuje na úspěchy Open Society Institutu, který v rámci projektu East Translates East podpořil stovky překladů knih z jazyků a do jazyků střední a východní Evropy. Termín pro podání žádostí je 15. března 2005.

Cartierova nadace současného umění

Paříž, Francie
Mladí umělci okolo 20 let: malíři, sochaři, filmaři a video umělci, architekti a designeři jsou tímto vyzváni k jejich první prezentaci v jedné z nejrespektovanějších evropských nadací pro současné umění. Výstava a doprovodný program bude zahrnovat tanec, divadlo, hudbu a poezii v rámci Nomádských nočních představení. Akce má veřejnosti představit čerstvý pohled na neobjevené talenty vně komerčního galerijního okruhu. Termín pro zaslání projektů je 15. března 2005.

<předchozí 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 další >
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.