Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Koncepce umění
Symposium Ostrava
Creative Cities
Future City Jobs
Konference EU
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

Nadační příspěvky

Řadit podle

Evropská kulturní nadace: granty pro umělecké organizace a umělce

Evropská kulturní nadace vyhlašuje grantové  řízení na podporu uměleckých organizací a individuálních umělců. Podpora bude udělena uměleckým projektům, které pracují s tématem diverzity v evropském kontextu. Projekty budou hodnoceny dle jejich umělecké hodnoty. Hlavními výběrovými kritérii je umělecká výlučnost projektu a evropský rozměr projektu. Žádosti mohou předkládat jak umělecké organizace tak umělci samostatně. Uzávěrka výběrového řízení je 1. září 2008. Průměrná výše grantu se pohybuje od 15. 000 - do 25.000 euro.

Fond T-Mobile rozdělí 5 milionů korun v rámci programu Lepší život v regionech

Fond T- Mobile ve spolupráci s Nadací Via a Komunitní nadací Ústií nad Labem rozdělí již počtvrté v rámci programu "Lepší svět v regionech" 5 milionů korun na kulturní, sociální a environmentální aktivity. Mezi podporované činnosti patří například péče o drobné kulturní památky, kapličky, polní kříže, památná místa nebo obnova místních kulturních tradic, obecního nebo společenského života; podpora nekomerčních kulturních akcí; posilování sounáležitosti lidí s místem, kde žijí, porozumění minulosti. Finanční prostředky budou rozděleny v Královehradeckém kraji, okrese Louny a Praze 11, všude tam, kde sídlí společnost T-Mobile. Maximální částka přidělená jednomu projektu je 100 000 Kč. Projekty neziskových organizací jsou financovatelné až do výše 90% uznatelných nákladů. Projket může trvat maximálně 12. měsíců. Uzávěrka pro předložení žádosti je v pátek 25. dubna, 2008.

Open Society Institute: Documentary Photography Distribution Grant

Podporu nových způsobů prezentace dokumentární fotografie nabízí Open Society Institute v rámci programu Documentary Photography Distribution Grant. Podpořeni budou fotografové, kteří navrhnou nové možnosti použití fotografie jako advokačního nástroje s cílem dosáhnout pozitivních společenských změn. Granty ve výši 5 000 - 30 000 USD jsou podmíněné spoluprácí fotografa s dalším subjektem (neziskovou či komunitní organizací), která se bude podílet nejen na zveřejnění fotografií ale i na celkovém cíli projektu. Termín podání projektů je 20. června 2008.  Podpora není určena na lobbystické aktivity.

Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov: granty 2008

Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov vyhlašuje grantovou soutěž pro rok 2008. Projekty je možné podávat ve dvou tématických oblastech podpora kulturních a komunitních projektů a Ochrana kulturních památek. Výše nadačních příspěvků se pohybuje od 10.000 do 300.000 Kč, pro investiční projekty až 500.000 Kč. Částka k rozdělení v roce 2008 - 565.000 Kč. Uzávěrka pro předkládání žádostí je 30. 4. 2008.

Filmová nadace RWE & Barrandov Studio: soutěž o literární scénáře a filmové povídky

Filmová nadace RWE & Barrandov studio vypisuje také pro rok 2008 soutěž o literární scénáře či filmové povídky.  Nadace přijímá do soutěže literární scénáře nebo filmové povídky v různém stupni rozpracovanosti, od synopse po hotovou verzi scénáře. O poskytnutí nadačního příspěvku a jeho výši rozhoduje nadační výbor složený z pěti nezávislých filmových odborníků, kteří ve spolupráci s případnými poradci hodnotí vybrané literární projekty. S autory nejlepších námětů uzavře nadace opční smlouvu o poskytnutí finanční podpory. Uzávěrka přijímání žádostí je 31. března 2008.

Gulliver connect - program mobility pro mladé a začínající umělce, manažery kultury a kulturni pracovníky v Evropě

Středoevropská nadace ve spolupráci s KulturKontakt (Rakouskko) a Felix Meritis Foundation (Holandsko) nabízejí pro rok 2008 moznost krátkodobé praxe v uměleckých organizacích zemí Střední a Východní Evropy. Od roku 1997 podporuje Program Gulliver Connect prostředictvím pracovních stáží mobilitu mladých a začínajících umělců, uměleckých manažerů a dalších kulturních pracovníků. Hlásit se mohou umělci s 2−3letou zkušeností z oblasti performing arts, vizuálního umění, (nových) médií, filmu a uměleckého managementu. Výzva je rovněž určena pro přijímací organizace. Vlastní tří- až šestitýdenní pobyty, na něž je poskytováno 1 500 eur, se uskuteční v období od konce dubna do konce listopadu 2008. Termín uzávěrky je 15. března 2008; výsledky budou oznámeny do 15. dubna 2008.

Nadace Současného umění Praha udělila 12 výročních grantů

Nadace Současného umění Praha udělila 12 výročních grantů z celkem 55 doručených žádostí. Grantová komise vybrala na základě individuálního posouzení a bodování každého projektu ty, kterým doporučila udělit grant ve výši přiměřené požadované částce a možnostem nadace. Hlavním kritériem hodnocení byla umělecká kvalita a sociální působení projektu. Odborná komise dala přednost kvalitním celoročním výstavním projektům malých institucí, které bezprostředně reflektují aktuální vývoj současného umění. Nadace měla k dispozici na rozdělení 410 000 Kč jako výnos z nadačního jmění vytvořeného příspěvkem Nadačního investičního fondu (NIF). Vzhledem k této částce byla nadace schopna uspokojit jen 9% z úhrnně požadované částky (4 590 000,-). Zároveň komise při svém zasedání rozhodla o zrušení doplňkových grantů, které byly v minulých letech udělovány v dalších třech termínech a to vzhledem k mimořádně malé částce, kterou má v 2008 roce NSU Praha k dispozici.

NROS: Blokový grant - 2. výzva pro NNO

Nadace rozvoje občanské společnosti vyhlásila 2. výzvu k předkládání návrhů projektů do Blokového grantu pro nestátní neziskové organizace Finančních mechanismů EHP/Norska s názvem "Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO" prostřednictvím projektů zaměřených na 4 priority: Rozvoj mezikulturního prostředí v komunitách; Posílení lidských práv a boj proti diskriminaci a rasismu; Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémy; Ochrana životního prostředí. Uzávěrka pro odevzdání žádostí o grant je 3. března 2008.

<předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 17 další >
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.