Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Future City Jobs
Konference EU
Creative Cities
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

Nadační příspěvky

Řadit podle

USArtists International 2007 - podpora amerických umělců na evropských festivalech

USArtists International, je programem National Endowment  for the Arts, který řídí Mid Atlantic Arts Foundation a jeho úkolem je podporovat působivou škálu výrazů a tvorby amerických umělců na mezinárodních festivech v zahraniční. Granty jsou poskytovány profesionálním americkým tanečním a hudebním  souborům (včetně folklórních a tradičních), které dostaly pozvání na festivaly v zemích Evropské unie, tedy i v České repupublice. Termíny podání žádostí v roce 2007 jsou 15. ledna a 7. května.

Nadační fond obětem holokaustu: Programy Obnova a Připomínka

Nadační fond obětem holocaustu vyhlásil program Obnova - rekonstrukce, obnova a zachování židovských památek, přičemž židovskými památkami se rozumí všechny movité a nemovité věci nebo jejich soubory, dokládající náboženské způsoby, historický vývoj, tvůrčí schopnosti a život židovské komunity nebo jejích příslušníků. Současně je možno získat podporu i v rámci programu Připomínka - projekty sloužící k důstojné připomínce obětí holocaustu a vzdělávání o holocaustu. Oba programy mají uzávěrku 29. září 2006.

European Association for Jewish Culture granty pro rok 2007

Paříž, Francie
European Association for Jewish Culture vypisuje výběrové řízení pro výstavní projekty zaměřené na fotografii, malbu, sochařství a elektronické umění, objednávky nových scénických děl a komponování nové hudby. Přednost bude dávána individuálním umělcům, badatelům či studentům a malým skupinám. Termín podání projektů je 15. září 2006 na projekty realizované v roce 2007.

Evropská kulturní nadace - grantový program

Amsterdam, Holandsko
Druhý termín European Cultural Foundation (ECF) v letošním roce je 15. září 2006 a je určen pro projekty, které budou zahájeny po listopadu tohoto roku. Evropská kulturní nadace podporuje projekty evropské kulturní výměny a spolupráce malých a středně velkých nezávislých kulturních organizací, které pracují nadregionálně a mezioborově. Od roku 2006 se při podpoře zaměřuje na projekty, které zahrnují téma diversity. 

Stredoeurópska nadácia: Program Vážime si umenie a kultúru - výzva 2006

Stredoeurópska nadácia (CEF), nezisková, nezávislá naddace se sídlem v Bratislavě, v spolupráci se Slovnaft a. s., členem Skupiny MOL, vyhlásila výzvu v oblasti regionálních, národních a mezinárodních kulturních iniciativ v rámci Střední Evrpopy - program Vážime si umenie a kultúru, který je určený na podporu a udržení szředoevropské identity prostřednictvím umění a kultury. Uzávěrka programu je 13. září 2006.

Nadace barokního divadla pro rok 2006 - granty 2006

Nadace barokního divadla pro rok 2006 vyhlašuje 7. kolo grantové soutěže na podporu projektů z oblasti kultury, kumunitního života či ochrany kulturních památek a to v rámci devatenácti vypsaných témat mezi které mj. patří: popularizace barokní hudební kultury, vzdělávací projekty zaměřené na divadlo 17. a 18. století, výzkumné a badatelské projekty zaměřené na poznání barokní divadelní kultury a aristokratických zábav 17. a 18. století, výtvarné projekty. Termín podání žádostui je 30. dubna 2006.

Evropská kulturní nadace - STEP Beyond - podpora mobility

Program, nabízí Evropská kulturní nadace od roku 2003 na podporu kulturní spolupráce mezi evropskými zeměmi. Díky spolupráci s Open Society Institutem Budapest je program otevřen i pro spolupráci evropských zemí sjižním Kavkazskem, respektive Gruzií, Arménií a Azerbajdžánem. program je určen pro umělce, organizátory, novináře, překladatele a badatele. Termín podání žádostí je průběžný, nejpozději však 8 týdnů před zahájením plánovaného projektu.

Česko-německý fond budoucnosti 2006

Finanční podporu z Česko-německého fondu budoucnosti mohou obdržet žadatelé, kteří projekt realizují společně s německým resp. českým partnerem. Termíny pro podání žádosti jsou 31. března, 30. června, 30. září, 31. prosince. Pro projekty renovací památek (rekonstrukce kostelů, synagog, hřbitovů, kaplí, drobných sakrálních staveb, památníků a pod.) jsou v roce 2006 stanoveny dvě uzávěrky - 31. března 2006 a 15. srpna 2006.

<předchozí 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 další >
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.