Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Koncepce umění
Creative Cities
Konference EU
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

Nadační příspěvky

Řadit podle

Nadace Český literární fond - výzva na rok 2008 a Cena Josefa Hlávky

Nadace Český literární fond vydala výzvu pro podání žádostí v oblasti literatury, dramatické tvorby, publicistiky a vědy, která má termín 15. února s výjimkou cestovních stipendií pro mladé vědecké pracovníky, kde je uzávěrka 31. března.
Zároveň je možné do 31. ledna 2008 zaslat návrhy na udělení Ceny Josefa Hlávky, předmětem ocenění jsou původní knižní práce z oblasti vědecké a odborné literatury hodnocené ve čtyřech oborech, vědy společenské, o neživé přírodě, o živé přírodě a vědy lékařské.

Nadace Via rozdělila 632 000 na rekonstrukci drobných památek na území Čech a Moravy

Boží muka, kapličky či barokní sochy a jejich opravu podpořila Nadace Via v rámci svého programu  Fond na obnovu kulturního dědictví. Částka 632 000 Kč  pomůže zrekonsturovat celkem 18 drobných památek na území Čech a Moravy.  Udělená částka je však pouhým zlomkem celkového rozpočtu na opravu památek, další finanční pomoc musí přijít od dané komunity, která se rozhodla památku zachránit a to nejen prostřednictvím finančních darů od úřadu či místního podnikatele, ale také ve formě dobrovolné práce, kterou lidé věnují opravě kulturního dědictví. Dle Národního památkového ústavu se na území České republiky nachází celkem 40 087 nemovitých kulturních památek.

Tourism Cares nabízí worldwide grant program

Tourism Cares je americká nezisková organizace formovaná National Tourism Foundation a národními asociacemi cestovního a turistického ruchu, která prostřednictvím grantů pro kulturní a historická místa doplňuje kruh cestovního a turistického ruchu.  Granty jsou poskytovány neziskovým organizacím, které jsou navázány na cestovní ruch a sice na ochranu, konzervaci a restaurování světových přírodních, kulturních a historických pokladů. Poslední letošní termín pro podání žádostí o podporu do maximální výše 100 000 USD je 1. října 2007.

PAJ Europe - granty pro japonsko evropské performační projekty

PAJ Europe je Japonská nadace programu pro performing arts v Evropě. Nabízí podporu evropským organizacím na projekty, a sice na turné, projekty spolupráce a koprodukce. Nadace působí od roku 2006 a jejím cílem je posilování a usnadňování výměny mezi vůdčími umělci v Evropě a Japonsku.  V roce 2006-2007 bylo vybráno 11 projektů k realizaci a podpořeno celkovou sumou 175.800 Euro. Termín pro zaslání projektů, které se budou konat mezi 1.lednam 2007 a je

Nadace VIA vyhlašuje

Nadace VIA vyhlašuje v rámci úsilí zaměřeného na ochranu kulturního dědictví a podporu komunitního rozvoje grantové řízení pro program "Záchrana drobných památek místního významu." Maximální výše poskytnutého grantu je 50 000 Kč; Grantem může být pokryto maximálně 80% nákladů projektu, minimálně 20% nákladů musí pokrýt žádající organizace z jiných zdrojů; zároveň musí být finanční prostředky žádané od Nadace VIA větší než 40% celkového rozpočtu. Doba realizace projektu je 10 měsíců (od 15. listopadu 2007 do 15. září 2008). Uzávěrka pro předkládání žádostí je 3. října, 2007.

Mezinárodní Visegradský Fond podpoří malé projekty z oblasti kulturní spolupráce

Do 1. září 2007 mohou zájemci zasílat žádosti o podporu tzv. malých projektů, které jsou zaměřeny na tyto oblasti: kulturní spolupráce, vědecké výměny a výzkumy, školství, výměny mladých lidí, přeshraniční spolupráce a podpora cestovního ruchu. Maximální částka na podporu jednoho projektu je 4 000 eur.

OSI: Documentary Photography Distribution Grant

Podporu nových způsobů prezentace dokumentární fotografie nabízí Open Society Institute v rámci programu Documentary Photography Distribution Grant. Podpořeni budou fotografové, kteří navrhnou nové možnosti použití fotografie jako advokačního nástroje s cílem dosáhnout pozitivních společenských změn. Granty ve výši 5.000 - 30.000 USD jsou podmíněné spoluprácí fotografa s dalším subjektem (neziskovou či komunitní organizací), která se bude podílet nejen na zveřejnění fotografií ale i na celkovém cíli projektu. Termín podání projektů je 6. července 2007. Podpora není určena na lobbystické aktivity.

Nadace Open Society Fund Praha: program Senioři vítáni

Nadace České spořitelny a Nadace Open Society Fund Praha vyhlašují otevřený grantový program, jehož cílem je podpora projektů zaměřených na vytváření nabídky pro uplatnění aktivních starších lidí prostřednictvím nejrůznějších dobrovolných aktivit, kterými se mohou senioři aktivně podílet na veřejném životě. O grant mohou žádat zejména muzea, galerie, knihovny, komunitní centra, neziskové organizace, školy, amatérské kulturní a sportovní organizace, obce. Termín uzávěrky je 30. června 2007.

<předchozí 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 17 další >
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.