Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Jobs
Future City Game
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Konference EU
Creative Cities
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

Nadační příspěvky

Řadit podle

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97: podpora studia na zahraničních vysokých školách

Bakaláři/řky nebo absolventi/tky konzervatoří mohou žádat Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 o stipendia na studia na zahraničních akreditovaných vysokoškolských programech, které nejsou finančně zajišťované z programů Erasmus (Tempus), Leonardo, Socrates a Phare, z univerzitních dohod atd. Přihlášky je možno zasílat do 30. dubna 2007.

Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov: nadační příspěvky z NIF 2007

Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov vyhlašuje výběrové řízení pro rozdělení výnosů z příspěvku Nadačního investičního fondu (NIF). Cílem je podpora kulturních a komunitních projektů, a ochrana kulturních památek dle specifického vypsání programu. Uzávěrka je do 30. dubna 2007

Open Society Insitute hledá fotografické projekty do svého grantového programu

Program pro dokumentární fotografii Open Society Insitutu vyhlašuje grantové řízení pro projekty z oblasti dokumentární fotografie. Předkládané projekty by měly používat fotografii jako nástroj k prosazování konkrétní pozitivní společenské změny nebo společenského tématu. Grant umožní umělcům, kteří již dokončili podstatnou část své práce na projektu, spolupracovat s tématicky podobně zaměřenou organizací. . Všichni fotografové musí spolupracovat nebo být součástí konkrétního právního subjektu ( občanského sdružení, obecně prospěšné společnosti etc.), který bude projekt podporovat. Organizace by neměla pouze projekt  financovat či prezentovat, ale měla by spoluvytvářet celý koncept výsledného díla.  Rozmezí podpory se bude pohybovat od 5. 000 do 30. 000 USD. Uzávěrka žádostí je 6. června, 2007.  Další informace

Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. - konkurz na tvůrčí pobyty v New Yorku

New York, USA
CSU Praha vyhlašuje, stejně jako v minulých letech, konkurz na tvůrčí pobyty v International Study and Curatorial Program, New York City (ISCP, N.Y.C.). Cílem pobytu v ISCP je umožnit začínajícímu kurátorovi současného umění seznámit se s galerijním provozem v New Yorku a navázat odborné a osobní kontakty důležité pro jeho další profesionální činnost. Uzávěrka přijímání přihlášek je do 20. února. 2007.

Stipendia Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových

Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových vypsala výzvu pro zájemce o stipendia, které budou uděleny výjimečným jednotlivcům (nikoli institucím nebo kolektivům), a to ve formě cestovního, vědeckého nebo uměleckého stipendia. O nadační příspěvek mohou žádat, podle poslední vůle Josefa Hlávky, vynikající jednotlivci z pražských veřejných vysokých škol a dále z vědeckých a uměleckých oborů v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Akademie věd ČR. Termín nejbližší uzávěrky je 9. února 2007. Žádosti o podporu je možno podávat deset dní před jednáním správní rady, které jsou plánovány 19. února, 16. dubna, 25. června, 3. září, 15. října, 10. prosince 2007.

Nadace Český literární fond - nadační program 2007

Nadace Český literární fond vyhlásila nadační program pro rok 2007. Žádosti o podporu prostřednictvím grantů či stipendií lze získat v oblastech literární tvorby, dramatické tvorby, vědecké a odborné literatury či publicistiky. Stipendia a granty na podporu kulturních periodik jsou zahrnuty do programu NIF. Uzávěrka podání žádostí na předepsaných formulářích je 15. února 2007. Pouze žádosti o cestovní stipendia lze podávat do 31. března 2007.

Nadace pro současné umění Praha - výroční a doplňkové granty 2007

Nadace pro současné umění Praha přijímá žádosti k udělení výročních a doplňkových grantů z prostředků Nadačního investičního fondu (NIF).Granty jsou udělovány na podporu realizace konkrétního výstavního, performančního či publikačního projektu v oblasti výtvarného umění. O grant může požádat jednotlivec i instituce (příspěvková organizace jen v případě, že sama hradí více než 50 % nákladů). Doplňkové granty jsou omezeny maximální částkou 20 000 Kč. Termín uzávěrky je 31. ledna 2007.

Nadace české architektury - podpora pro rok 2007

Správní rada  Nadace  české architektury vyhlásila výběrové řízení na přidělení nadačních příspěvků pro rok 2007 v oblasti architektury se zaměřením na výstavní činnost a/nebo publikační a přednáškovou činnost. Žádosti je třeba podat do 15. prosince 2006.

<předchozí 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 17 další >
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.