Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Konference EU
Creative Cities
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Future City Game
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Granty, dotace - EU, stát, kraje

Řadit podle

MKČR: Stipendijní program 2012

Ministerstvo kultury, samostatné oddělení umění vyhlašuje pro rok 2012 v rámci Programu poskytování příspěvků na tvůrčí nebo studijní účely výběrové řízení na poskytnutí příspěvků ze státního rozpočtu na tvůrčí nebo studijní účely v oblasti profesionálního umění, konkrétně výtvarného umění, architektury, designu, užitých umění, hudby, literatury, divadla a tance. Uzávěrka pro příjem žádostí je  1. března 2012.

MEDIA desk: Podpora přístupu na trh

Výzva Media programu je určena pro žádosti o jednoroční granty. Mezi specifické cíle této výzvy mimo jiné patří podpora oběhu a propagace evropských audiovizuálních děl se zvláštním zřetelem k zajištění přístupu evropského audiovizuálního sektoru na evropské a mezinárodní trhy. Media program vyhlásí v rámci oblasti podpory přístupu na trh také další výzvu, v níž bude možno žádat o tříletý grant. Oblast podpory přístupu na trh není určena jednotlivé akci/akcím k podpoře vlastních produktů jedné firmy. Uzávěrka pro jednoroční granty je 9. prosince 2011 pro aktivity začínající mezi 1. června 2012 a 31. 12. 2012 1. 6. 2012 je pro celoroční aktivity probíhající v roce 2013 a aktivity začínající mezi 1. 1. 2013 a 31. 5. 2013.

Fond kinematografie: mimořádný grant

Tento grant je určen na propagaci české kinematografie a distribuci hodnotného kinematografického díla formou přehlídek a festivalů, které se budou konat v roce 2012. O grant se mohou ucházet fyzické i právnické osoby. Uzávěrka žádostí je 9. prosince 2011.

Program MPO pro začínající drobné podnikatele

Od června 2011 mohou začínající drobní podnikatelé s méně než 10 zaměstnanci, kteří realizují projekty na území České republiky a kteří jsou registrováni k dani z příjmu v roce podání žádosti o podporu nebo v některém ze dvou předchozích let, získat zvýhodněnou záruku (M-záruku) za úvěr v rámci programu Záruka do 3 mil. Kč včetně. Úvěr lze použít na pořízení investic či zásob a záruka je poskytována až do výše 80 % jistiny úvěru. Záruka zlepšuje možnosti vyjednávání s úvěrující bankou o dalších podmínkách poskytnutí zaručovaného úvěru, zejména výši úrokové sazby. Úvěry jsou poskytovány Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. Není důvodu, proč by se o tuto podporu nemohli ucházet podnikatelé z kulturních a tvůrčích odvětví.

MKČR: vyhlášení výběrového řízení v oblasti kinematografie a médií na rok 2012

Ministerstvo kultury ČR, odbor médií a audiovize vyhlašuje výběrové dotační řízení v oblasti kinematografie a médií pro rok 2012. Dotace jsou poskytovány v sedmi tématických okruzích, mezi něž patří například festivaly, přehlídky a výstavy v oblasti kinematografie a médií; semináře a workshopy; odborná periodika a neperiodické publikace; dětaká mediální a audiovizuální tvorba a další. Žádat o dotaci mohou právnické a fyzické osoby poskytující služby v oblasti kultury. Uzávěrka dotačního řízení je 31. října 2011. 

MKČR: Vyhlášení výběrového řízení v oblasti literatury 2012

Ministerstvo kultury, oddělení literatury a knihoven, vyhlašuje výběrové dotační řízení na podporu vydávání neperiodických publikací, periodických publikací a dalších projektů v oblasti literatury na rok 2012. Uzávěrka pro příjem grantů: 31. říjen 2011.

Projekty v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů pro rok 2012

Ministerstvo zahraničních věcí ČR dotační vyhlašuje výběrové řízení pro nevládní neziskové organizace a vysokoškolská pracoviště  na projekty v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů pro rok 2012. Uzávěrka pro předkládání projektů je 30. září 2011.

MŠMT: mimořádná výzva zaměřená na dobrovolnictví

Ministerstvo školství směřuje část své mimořádné dotační výzvy k podpoře aktivit v rámci Evropského roku dobrovolnictví 2011. V rámci  výzvy mohou žádat nestátní neziskové organizace dětí a mládeže a nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží. Kromě jiného výzva pdoporuje  propagační, grafické, tištěné a audiovizuální materiály představující a podporující dobrovolnictví a práci a projekty dobrovolníků; metodické materiály pro práci s dobrovolníky; vzdělávací aktivity zaměřené na dobrovolníky a dobrovolnou činnost aj. Mimořádná výzva má celkem k dispozici na tři prioritní oblasti deset miliónů korun. Uzávěrka projektů je 2. září 2011.
<předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 19 další >
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.