Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Symposium Ostrava
Konference EU
Koncepce umění
Future City Jobs
Creative Cities
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Granty, dotace - EU, stát, kraje

Řadit podle

Media Mundus 2011 výzva k předkládání projektů

Nový program MEDIA Mundus navazuje na přípravnou akci MEDIA International, jež probíhala v letech 2008 až 2010. MEDIA Mundus podpoří v letech 2011 až 2013 rostoucí zájem o spolupráci s evropským filmovým průmyslem a využije příležitosti, kterou nabízí celosvětová spolupráce v oblasti audiovizuální tvorby. Program chce přinést divákům širší nabídku pořadů, které vznikají v rámci spolupráce různých kultur a chce vytvářet nové obchodní  příležitosti pro odborníky z audiovizuálního odvětví Evropy a z celého světa. Rozpočet na období 2011-2013 je 15 milionů EUR. První výzva v novém programu MEDIA Mundus má rozpočet 5 milionů EUR a je určena pro aktivity probíhající mezi 1. 2. 2011 a 31. 3. 2012 v oblastech vzdělávání, přístupu na trh a distribuce a šíření audiovizuálních děl. Uzávěrka pro předkládání projektů je 15. října 2010.

Výběrové řízení ministerstva kultury v oblasti literatury na rok 2011

Ministerstvo kultury, odbor umění a knihoven, vyhlašuje výběrové dotační řízení na podporu projektů v oblasti literatury (periodika, sborníky, akce) a neperiodické publikace na rok 2011. Uzávěrka pro předkládání projektů akcí je 1. října 2010 , projekty  periodik,  sborníků stejně jako neperiodických publikací je možné předkládat do 1. listopadu 2010. 

Visegradský fond nabízí až 25 000 Euro kulturním projektům k oslavám založení Visegrádu

V rámci oslav dvacátého výročí vzniku Visegrádské skupiny vyhlašuje Mezinárodní visegrádský fond výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory pro kulturní projekty. Oslavy se budou konat v Bruselu v únoru 2011. Projekty mohou být předkládány ve dvou tématických oblastech Quo Vadis, Visegrad? a Accompanying Cultural Events. Maximální výše podpory jednoho projektu je 25 000 Euro. Uzávěrka přijímání žádostí je 16. září 2010.

Granty MKČR 2011 v oblasti profesionálního umění vyhlášeny

Odbor umění a knihoven Ministerstva kultury ČR vyhlašuje výběrové dotační řízení na podporu projektů  v oblasti divadla, tance, hudby a výtvarného umění na rok 2011. Uzávěrka pro předkládání projektů je 30. září 2010.

Dotace neziskovkám ze státního rozpočtu na rok 2011 uzávěrka již na konci září

Ministerstvo kultury upozorňuje, že dle nových zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy, které byly schváleny usnesením vlády č. 92 ze dne 1. února 2010, je termín pro předkládání žádostí o dotaci v roce 2011 stanoven do 30. září 2010. Nejpozději v polovině srpna budou na internetu Ministerstva kultury zveřejněny vyhlašovací podmínky, včetně formulářů. Nové zásady jsou výsledkem kampaně Nevládky a krize, kterou v minulém roce koordinovala Otevřená společnost o.p.s.,  jejímž cílem bylo, aby příjemci ze stran neziskových organizací věděli o podpoře včas a mohli tak lépe plánovat.

Město Praha - granty v oblasti kultury a umění pro rok 2011

Hlavní město Praha vyhlašuje granty v oblasti kultury a umění pro rok 2011. Granty budou udělovány v kategoriích víceletých grantů pro léta 2012 - 2015 a jednoleté granty na projektové financování celoroční činnosti či uměleckých projektů v roce 2011. Žádosti je možné předkládat v oborech divadla, hudby, tance a nonverbálního umění, výtvarného umění, fotografie, nových médií, literatury (vyjma periodického tisku s nadregionální a celostátní působností), audiovizuálního umění (film, video). Termín uzávěrky pro přijímání žádostí je 8. září 2010. 

Program podpory filmového průmyslu - spuštěn

Evropská komise schválila Program podpory filmového průmyslu. Účelem Programu je podpora filmové produkce v České republice a zvýšení konkurenceschopnosti českého filmového průmyslu v evropském a světovém měřítku zároveň  je dodatečným zdrojem financování české národní kinematografie. Již nyní  mohou žadatelé zasílat písemné Žádosti o podporu podle Programu na podatelnu Ministerstva kultury. MK zároveň upozorňuje na možnost využití Dodatku k Programu, který schválila vláda 3. května 2010. Cílem tohoto Dodatku bylo motivovat potencionální žadatele k realizaci audiovizuálních děl na území České republiky ještě před rozhodnutím EK. Nyní jim sice nevzniká žádné automatické právo na udělení dotace podle Programu, ale umožňuje, aby uznatelné náklady projektu byly považovány za uznatelné již od 1. 1. 2010 za předpokladu, že projekt projde kulturním testem a bude splňovat veškeré požadavky programu. Podporu v režimu Dodatku k Programu stanovuje Ministerstvo kultury konec lhůty, ve které lze postupovat podle Dodatku k Programu, na 7. červenec 2010, 16:00.

OPPA má ve 3 výzvě k dispozici 300 miliónů na vzdělávávání zaměstnanců i OSVČ

Operační program Praha adaptabilita disponuje pro třetí výzvu v rámci prioritní osy podpora rozvoje znalostní ekonomiky rozpočtem 300 miliónů korun. Lze podpořit projekty související s dalším profesním vzdělávání vlastních zaměstnanců podniku, neziskové organizace, veřejných insitucí či osvč a případně zaměstnanců partnera předkládaného projektu.  Projekt by měl přispívat k prohlubování či rozšiřování kvalifikace těchto zaměstnanců.  V této prioritní ose bylo podpořeno částkou převyšující 4 milióny korun například Filmové studio Barrandov a.s. a to na projekt Investice do budoucnosti - další profesní vzdělávání vlastních zaměstnanců v oblastech ICT, jazykových dovedností, manažerských dovedností a formou odborných stáží. Podporu získaly také další projekty z oblasti kulturních a kreativních průmyslů. Konzultace v rozsahu max. 30 minut k projektům je možné absolvovat do 16. června 2010. Na konzultaci je třeba se ohlásit 3 dny předem. Uzávěrka příjmu žádostí je 30. června 2010. Výsledky podpory projektů budou známy ve 2 čtvrtletí roku 2011. 
<předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 19 další >
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.