Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Koncepce umění
Symposium Ostrava
Konference EU
Creative Cities
Future City Jobs
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Granty, dotace - EU, stát, kraje

Řadit podle

MK: dotační řízení odboru mezinárodních vztahů pro rok 2012

Odbor mezinárodních vztahů Ministerstva kultury vypisuje pro rok 2012 nově dotační výběrové řízení na podporu kulturních aktivit.   Nejzásadnější změnou je podpora výlučně těch projektů, které jsou vysílány do zahraničí. O grant si tedy může zažádat pouze subjekt, který je pozvaným či přihlášeným účastníkem akce v zahraničí. Uzávěrka pro předkládání projektů je 30. září 2011 pro tématické okruhy 1 až 4  a 1. dubna 2012 pro tématické orkuhy 1 až 3. O podporu projektů, kterých se účastní zahraniční hosté lze žádat v rámci dotací poskytovaných oddělením umění.

MK: dotace pro profesionální umění 2012

Ministerstva kultury vyhlašuje pro rok 2012 výběrová dotační řízení na podporu projektů v oblasti profesionálního divadla, tance, hudby a výtvarného umění. Termín uzávěrky pro příjem žádostí: 30. září 2011.

Granty Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 2012

Hlavní město Praha vyhlásilo dne 21. června 2011 granty v oblasti kultury a umění pro rok 2012 v kategoriích víceleté a jednoleté granty z hlediska doby trvání podpořených projektů. Z oborového složení je to pak divadlo, hudba, tanec a nonverbální umění, výtvarné umění, fotografie a nová média, literatura (s výjimkou periodického tisku s nadregionální a celostátní působností), audiovizuální umění (film a video) a ostatní. Uzávěrka pro příjem žádostí je 7. září 2011.

OPPA rozdělí 130 milionů na vzdělávání zaměstnanců

Operační program Praha adaptabilita disponuje pro čtvrtou výzvu v rámci prioritní osy podpora rozvoje znalostní ekonomiky rozpočtem 130 miliónů korun. Lze podpořit projekty související s dalším profesním vzdělávání vlastních zaměstnanců podniku, neziskové organizace, veřejných insitucí či osvč patřící mezi tzv. ohrožené na trhu práce tedy lidé do 30 ti let, nad 50 let, zaměstnanci rodiče či zdravotně postižení. Další podporovanou aktivitou výzvy je rozvoj podnikatelského prostředí v oblasti výzkumu a vývoje a/nebo v oblasti environmentálních technologií, kde jsou mimo jiné prostředky určené v pro oblast vzdělávání v ochraně duševního vlastnictví či na poradenství při zákládání spin off firem.  Z programu OPPA bylo v minulosti podpořeno částkou převyšující 4 milióny korun například Filmové studio Barrandov a.s. a to na projekt Investice do budoucnosti - další profesní vzdělávání vlastních zaměstnanců v oblastech ICT, jazykových dovedností, manažerských dovedností a formou odborných stáží. Podporu získaly také další projekty z oblasti kulturních a kreativních průmyslů. Konzultace v rozsahu max. 30 minut k projektům je možné absolvovat do 28. června 2011. Na konzultaci je třeba se ohlásit 3 dny předem. Uzávěrka příjmu žádostí je 13. července 2011.

Plzeň: Výzva k podání žádostí o dotaci v kultuře 2012 - 2015

Statutární město Plzeň zastoupené Odborem kultury MMP vyhlašuje veřejnou výzvu k podání žádosti o dotaci v rámci čtyřletého grantového programu v oblasti kultury na léta 2012-2015. Grantový program je vyhlašován ve třech kategoriích;  dotace na činnost kulturních organizací, kde je město zakladatelem nebo jedním ze zakladatelů; dotace na činnost subjektů, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání a které poskytují významnou veřejnou kulturní službu ve smyslu naplňování cílů Programu rozvoje kultury ve městě Plzni na léta 2009-2019; dotace na významné kulturní projekty, které jsou dlouhodobé nebo pravidelně se opakující a odpovídají hlavním programovým proudům projektu Plzeň - EHMK 2015. Uzávěrka pro předkládání projektů je 31. března 2011. 

Program pro podporu divadel a orchestrů uzávěrka již za 6 dní

Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů je vyhlašován Ministerstvem kultury a  určen pro právnické a fyzické osoby, s vyjímkou příspěvkových organizací zřizovaných státem a hl. m. Prahou. Uzávěrka pro předkládání projektů je 28. února 2011.

MK ČR mezinárodní spolupráce dotace 2011

Odbor mezinárodních vztahů Ministerstva kultury ČR vyhlásil termín uzávěrky pro podávání žádostí o dotace ve druhém kole dotačního řízení na podporu kulturních aktivit organizovaných ve spolupráci se zahraničními partnery v roce 2011. Termín odevzdání žádostí je 15. dubna 2011.

Ministerstvo kultury dotační řízení kinematografie 2011

Ministertsvo kultury ČR vyhlašuje výběrové dotační řízení v oblasti kinematografie a médií pro rok 2011. Mezi sedmi podporovanými okruhy v oblasti kinematografie a audiovize jsou festivaly, přehlídky a výstavy; semináře, workshopy; odborná periodika a neperiodické publikace; dětská mediální a audiovizuální tvorba, výchova dětí a mládeže v oblasti audiovizuální kultury a vzdělávání pedagogů v oblasti médií a audiovizuálním sektoru; projekty propagující českou kinematografii, audiovizuální a mediální oblast v zahraničí; projekty zabývající se ochranou práv duševního vlastnictví a bojem proti pirátství; zpřístupňování kulturního dědictví. Uzávěrka pro předkládání projektů je 29. října 2010.
<předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 19 další >
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.