Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Future City Jobs
Konference EU
Creative Cities
Domů PodporaGranty, dotace - EU, stát, kraje
TechSoup

Granty, dotace - EU, stát, kraje

Řadit podle

Město Praha vyhlásilo kulturní granty na rok 2009

Hlavní město vyhlásilo kulturní granty pro příští rok. Návrh schválili pražští zastupitelé na svém zasedání dne 30. října. Město nebude pro rok 2009 uplatňovat dotaci na vstupenku, která letos vyvolala několikaměsíční protesty části kulturní obce. Budou vyhlášeny pouze jednoleté granty. Systém bude platit jen pro rok 2009, od roku 2010 už by měl fungovat nový dotační systém. Uzávěrka příjmu žádostí je 24. listopadu 2008.

Dotace Jihomoravského kraje v oblasti památkové péče na rok 2009

Podpora rozvoje v oblasti památkové péče Jihomoravským krajem vychází z Programu rozvoje Jihomoravského kraje a je zaměřena především na podporu: zachování a obnovy kulturních památek, národních kulturních památek a zájmů památkové péče v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu památky, rezervace nebo zóny; zachování, obnovy a zřízení objektů, u kterých se očekává, že budou vykazovat kulturní hodnoty; restaurování movitých kulturních památek a národních kulturních památek; dokumentace památek (stavebně historické průzkumy); provádění archeologických výzkumů. Uzávěrka pro předkládání projektů je 30. listopadu 2008.

MKČR výběrové řízení v oblasti projektů profesionálního tance, pohybového a nonverbálního divadla

Ministerstvo kultury ČR, odbor umění a knihoven vyhlašuje výběrové řízení na podporu projektů profesionálního tance, pohybového a nonverbálního divadla výběrové dotační řízení je určeno pro fyzické a právnické osoby působící v oblasti kultury (s výjimkou státních příspěvkových organizací Ministerstva kultury). Cílem výběrového dotačního řízení je podpora subjektů poskytujících veřejnou kulturní službu. Uzávěrka pro předkládání projektů je 30. listopadu 2008.

MKČR výběrové řízení 2009 na vydávání neperiodických publikací

Ministerstvo kultury ČR vyhlašuje výběrové řízení pro rok 2009 na podporu vydávání neperiodických publikací. Cílem výběrového řízení je podpora subjektů poskytujících veřejnou kulturní službu. Řízení je určeno pro fyzické i právnické osoby. Tři z pěti opdporovaných oblastí umožňují podání dvouletého grantu. Oblast podpory a vydávání literární děl s velmi náročnou ediční a redakční přípravou umožňuje předkládání žádostí na období 3 let. dotace jsou určeny na podporu veřejně prospěšných a nekomerčně zaměřených projektů. Dotace je určena především na uhrazení autorských honorářů a na pokrytí autorských práv a výrobních nákladů. Termín uzávěrky je 5. 12. 2008.

Odbor regionální a národnostní kultury MKČR vyhlašuje výběrové dotační řízení na rok 2009

Ministerstvo kultury vyhlašuje výběrové řízení na rok 2009 v oblastech podpora tradiční lidové kultury, podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v ČR, podpora integrace příslušníků romské komunity, popora regionálních kulturních tradic a další. Každá oblast podpory má specifickou uzávěrku pro předkládání projektů.

Granty na podporu kulturních aktivit pořádaných ve spolupráci se zahraničím v roce 2009

Ministerstvo kultury ČR – odbor zahraniční vypisuje granty na podporu kulturních aktivit organizovaných ve spolupráci se zahraničími partnery v roce 2009. Granty jsou určeny pro organizátory vysílaných nebo přijímaných kulturních aktivit v rámci mezinárodní spolupráce s výjimkou projektů podporovaných z programu EU Kultura 2000 a Kultura 2007, mezinárodních knižních veletrhů, mezinárodních filmových festivalů a prodejních výstav a veletrhů. Z grantového řízení jsou vyloučeny příspěvkové organizace Ministerstva kultury. Grantové řízení je rozděleno do čtyř okruhů. Uzávěrka pro první okruh je 31. 7. 2008. Uzávěrka pro 2 - 4 okruh je 30. 11. 2008.

Česká centra vypisují výběrové řízení kulturních projektů na rok 2009

Obrázek k článku: Česká centra vypisují výběrové řízení kulturních projektů na rok 2009
Česká centra i letos nabízejí finanční podporu zajímavým projektům, které budou prezentovat naši kulturu v zahraničí. Své žádosti posílejte do 30.5.2008. 3. ročník bude specifický významnou politickou událostí a to předsednictvím České republiky v Radě  EU. U této příležitosti se Česká centra rozhodla upřednostnit ve výběrovém řízení projektů 2009 ty projekty, které budou vhodně prezentovat ČR v době našeho předsednictví a budou realizovány v tomto období.

Výběrové řízení Českých center - kulturní projekty 2009 - výzva

Česká centra, příspěvková organizace Ministerstva zahraničních věcí České republiky, vypisuje 3. ročník výběrového řízení, jehož smyslem je podpořit hodnotné projekty určené k prezentaci České republiky a kultury v zahraničí v r. 2009. Uzávěrka předkládání žádostí je 30. května, 2008.

<předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 19 další >
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.