Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfo
TechSoup

Agora Central Europe - projekt Kultura v Praze a Robert Palmer

Obrázek k článku Agora Central Europe - projekt Kultura v Praze a Robert Palmer

Dne 8. března proběhl v Divadle Archa Pracovní seminář „Na cestě ke kulturní strategii“ za účasti Roberta Palmera z Velké Británie, který je uznávaným odborníkem EU na tvorbu kulturních strategií velkých měst. Seminář, který vedl, společně začal připravovat British Council a Divadlo Archa. Agora CE do přípravy semináře posléze vstoupila jako spoluorganizátor. Nejednalo se o běžné setkání expertních skupin, které pracují na projektu Kultura v Praze ale celodenní seminář spojený s prezentací výstupů práce expertních kulatých stolů, přednáškou Roberta Palmera a posledním jednáním expertních skupin. Semináře se zúčastnilo více než 50 lidí z různých oblastí kultury (zastupující různé umělecké žánry, kulturní instituce i teoretiky a experty). Zprávu z jednání přinášíme.

Shrnutí třetího setkání expertních kulatých stolů dne 8.března 2005
v rámci pracovního semináře „Na cestě ke kulturní strategii“ 

Poslední setkání expertních kulatých stolů proběhlo jako součást pracovního semináře „Na cestě ke kulturní strategii“ dne 8. března v Divadle Archa. Využili jsme shodného termínu poslední EKS a návštěvy pana Roberta Palmera z Velké Británie. Pan R. Palmer je uznávaným odborníkem EU na tvorbu kulturních strategií velkých měst. Seminář, který pan Palmer vedl, společně začal připravovat British Council a Divadlo Archa. Agora CE do přípravy semináře posléze vstoupila jako spoluorganizátor.

Nejednalo se tak o běžné setkání expertních skupin, ale celodenní seminář spojený s prezentací výstupů práce expertních kulatých stolů, přednáškou pana R.Palmera a samozřejmě posledním jednáním expertních skupin.
Semináře se zúčastnilo více než 50 lidí z různých oblastí kultury (zastupující různé umělecké žánry, kulturní instituce i teoretiky a experty). Mezi pozvanými byly kromě členů expertních kulatých stolů, také členové projektového týmu a další.

Seminář „Na cestě ke kulturní strategii“ – dopolední program

V úvodním příspěvku rekapituloval ředitel Divadla Archa O.Hrab vývoj v pražské kultuře v poslední době. Poté vystoupil P.Mička z Agory CE a představil projekt „Praha město kultury“, jehož součástí byla i setkávání expertních skupin. S výsledkem práce těchto skupin seznámil účastníky B.Nekolný, který se všech jednání expertních kulatých stolů zúčastnil.

Poté byl dán prostor pro připomínky a doplnění dosavadních výstupů z projektu. Neobjevily se žádné nové podněty. Účastníci ale ocenili úsilí lidí účastnících se expertních skupin a ocenili schopnosti Agory CE připravit a strukturovaně vést jednotlivá setkání.

Dopolední část byla ale zejména určena pro přednášku R.Palmera. ve vymezeném čase se R.Palmer snažil co nejvíce přiblížit proces přípravy kulturní politiky (včetně definování výhod a nevýhod různých postupů, identifikaci stakeholderů, cultural mapping, stanovování priorit a kriterií či časovému horizontu přípravy kulturní strategie apod.). Na závěr se také pan Palmer vyjádřil k dosavadním krokům, které uskutečnila Agora CE. Pan Palmer vidí ve výstupech Agory CE cestu správným směrem, i když je to stále začátek cesty budování kulturní strategie hl.m. Prahy. Po jeho příspěvku byl dán prostor k diskusi.

Třetí setkání expertních kulatých stolů – odpolední program

Ještě před obědem byla dána všem účastníkům možnost určit témata, o kterých chtějí diskutovat v odpoledních workshopech. Ze všech návrhů bylo připraveno celkem 6 témat a po obědě si účastníci semináře vybrali, o čem chtějí diskutovat. Nakonec tak byly vybrána tato témata pro práci ve skupinách:

  1. Tématické oblasti (průřezové) – myšleno průřezové oblasti v rámci kterých je vhodné připravovat KP
  2. Komunikace a networking
  3. Cultural mapping
  4. Návrh dalšího postupu


V každé skupině diskutovalo přibližně 10 lidí. Pracovní skupiny vedla A.Brabcová, D.Rabiňáková, O.Horváth a P.Mička. Pro práci ve skupinách byla stanovena 1 hodina. Výstupy skupinové práce byly posléze představeny i ostatním účastníkům při společné závěrečné prezentaci. Při prezentaci byly výstupy ze skupin ještě rozšířeny a doplněny dalšími připomínkami.

Na závěr byl Robert Palmer požádán o Závěrečné slovo. Velice ocenil nadšení a práci všech účastníků. Zároveň řekl, že je potřeba pokračovat a dále pracovat na tvorbě kulturní politiky.

(17.03.2005) ZDROJ: Agora Central Europe
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.