Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoDiskuze a aktivismus
TechSoup

Diskuze a aktivismus

Otevřený dopis ministryni kultury

Představitelé odborových svazů zaměstnanců kultury konkrétně,  Herecká asociace, OS pracovníků kultury a ochrany přírody, Odborový svaz pracovníků knihoven, Unie orchestrálních hudebníků, Unie OS profesionálních zpěváků ČR a OS pracovníků kulturních zařízení, zaslali 31. května 2012 Otevřený dopis ministryni kultury ČR, kterým reagují na prohlášení ministryně k protestnímu happeningu, tristeningu, uspořádanému dne 29. května 2012, v němž se vyjádřila tak,... že nechápe zacílení protivládních protestů i na ministerstvo kultury. ProCulture přináší znění Otevřeného dopisu.

Sympozium Vytváření dějin současného umění

Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze ve spolupráci s Národní galerií v Praze zve na sympozium. Vytváření dějin současného umění, které se koná ve středu 30. května 2012 od 10 do 18 hodin. Sympozium je pořádáno u příležitosti výstavy Ostrovy odporu. Mezi první a druhou moderností 1985–2012 a vydání antologie České umění 1980–2010.

Umělecké spolky - vyhynulý druh?

V galerii Tranzit na pražských Vinohradech se dne 17. dubna 2012 od 19 hodin uskuteční  přednáška a diskuze na téma Umělecké spolky - vyhynulý druh? Přednáška představí maďarské Studio mladých umělců (Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület), více než 50 let staré umělecké sdružení, které aktivně spoluvytváří dění na maďarské výtvarné scéně.  Diskuzi moderuje Tereza Stejskalová.

Otevřený dopis ministryni kultury ve věci porušení zásad grantového řízení MK

Sdružení výtvarných kritiků a česká sekce AICA zaslaly dne 10. února 2012 vedení MKČR a grantovým komisím prostřednictvím Samostatného odboru umění (SOU) urgentní dopis s námitkami k 1. kolu grantového řízení profesionálního výtvarného umění s žádostí o jejich projednání a přijetí opravných opatření pro 2. kolo řízení. Vzhledem k tomu, že odesílatelé nedostali ani po měsíci odpověď, sepsali otevřený dopis, kterým zveřejňují své námitky ohledně nerozlišování kulturních aktivit od podnikání v kultuře, míchání podpory nestátních neziskových projektů s podporou projektů veřejné správy bez přihlížení k jejich specifickému postavení a obcházení pravidla podání pouhých tří žádostí jedním žadatelem.

K odsouzení Romana Týce a Romana Smetany

Český helsinský výbor (ČHV) je znepokojen trestním stíháním Romana Smetany a Romana Týce (vlastním jménem David Hons). Případ olomouckého řidiče městské hromadné dopravy a provokativního umělce mají mnoho společného. Jsou atypickým, nekonvenčním vyjádřením názorů. Vyjádřením, jež v sobě nese kromě poškození majetku (zanedbatelného) či jiného způsobení hmotné škody i další poselství. Umělecký a politický rozměr obou aktů je zřejmý a podle našeho názoru převažující. ČHV nepovažuje za správné kriminalizovat kritické projevy občanů a svobodomyslná umělecká vyjádření, jež je možno chápat jako reakci, byť svéráznou, na prohlubující se krizi společnosti. Odpovědí státních orgánů by měla být především sebereflexe, a nikoliv represe.  Naopak jiný pohled na Romana Týce přináší umělec a kurátor Milan Mikuláštík, který jeho kauzu považuje za mediální kýč a připomíná, že umělec se zprvu pokoušel obelhat soud a ke svému činu se nehlásil, přičemž dnes celou kampaň využívá komerční galerie Dvorak Sec.

Diskuze: Národní filmový archiv v centru či na periferii?

V polovině února 2012  ProCulture informovalo o petici příznivců Národního filmového archivu apelující na zajištění důstojného sídla této národní kulturní instituce v centru Prahy. Dne 20. února 2012 oznamuje Ministerstvo kultury  na svých stránkách o skutečnosti, že Národní filmový archiv v současné době znovu prověřuje možnost získání nepotřebné budovy z jiného resortu, nicméně dále pokračují práce na přípravách výstavby nového sídla v Butovicích na pozemku, který byl získán v roce 2009. Nejnovějším příspěvkem do diskuze o  nové budově NFA je výzva Spolku občanských sdružení Jihozápadního Města zveřejněná  23. února 2012 pod titulem Za Národní filmový archiv na Praze 13. V ní se osm občanských sdružení Prahy 13  obrací na ministryni kultury a další zainteresované orgány, aby podpořily šanci získání odpovídajícího sídla Národního filmového archivu na Praze 13. Současný ředitel NFA Michal Bregant  k investici do nové budovy NFA za 350 milonů korun pro ČTK uvedl: Nemám nic proti tomu, že depozitář filmového archivu je mimo město, to je v pořádku, knihovna, kino Ponrepo či badatelny ale potřebují být na místě,  které bude dobře dostupné odborné i laické veřejnosti.

Národní kulturní instituce mají být v centru, nejen pozornosti

Dne 12. února 2012 zveřejnila skupina příznivců Národního filmového archivu petici apelující na zajištění důstojného sídla této národní kulturní instituce v centru Prahy. Aktuálně totiž hrozí přesun archivu a to včetně knihovny a archivního kina do Nových Butovic. Během 40 hodin podepsalo petici téměř 800 lidí. Stalo se tak zhruba týden po té, co Česká televize přinesla zprávu, že premiér Petr Nečas svým kolegům z vlády nařídil další kolo škrtů, s tím, že konkrétní návrhy chce vidět do konce března. Resorty mají mj. nabídnout, kterých budov se mohou vzdát a podle ministra financí Miroslava Kalouska tak může stát uspořit až 30 miliard ročně. Jen v Praze mají ministerstva na sto budov. Má opravdu instituce významu Národního divadla či Národní galerie sídlit na perferii a ne v centru metropole?

20 000 podpisů pod kampaní We are more

Kampaň We are more iniciovaná celoevropskou střešní organizací Cultural Action Europe nasbírala již 20.000 podpisů ke své podpoře. Action Culture Europe protřednictvím kampaně We are more vyzývá v současné době ministry kultury, kteří se sejdou dne 9. září 2011 v rámci European Cultural Congress k neformálnímu jednání v polské Wroclawi, k podpoře navrženého rozpočtu programu Creative Europe. Ten by se měl letech 2014 až 2020 zvýšit o 37% tak jak to nedávno navrhla Evropská Komise.
1 2 3 4 5 6 7 8 další >
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.