Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoNevládní neziskový sektor
TechSoup

Nevládní neziskový sektor

UK otevírá Ph. D. program v oboru Studia občanského sektoru

Fakulta humanitních studií UK otevírá v akademickém roce 2012/2013 nový Ph.D. program oboru Studia občanského sektoru. Jedná se o interdisciplinární studium, které propojuje problematiku sociologie, politologie, práva, mezinárodních vztahů, ekonomie a dalších. Studium je zaměřeno na výzkum, nikoli na výuku, v průběhu studia jsou očekávány publikace v českých a zahraničním recenzovaném časopise, stejně tak je požadovaná účast na mezinárodní konferenci s příspěvkem na téma disertační práce. Podat přihlášky je možné do 31. července 2012.

Diskuzní blok na téma malé neziskové galerie v ČR

Fakulta umění a designu v Ústí nad Labem, galerie Makráč v Praze ve spolupráci s Archivem Výtvarného umění Jiřího Hůly spolupořádají přednáškový blok zaměřený na problematiku malých neziskových galerií v České republice. První setkání cyklu se uskuteční dne 14. června 2012 od 18:00 v Archivu výtvarného umění Jiřího Hůly v Centru současného umění DOX v Praze.

Statut evropské nadace

Evropská komise předložila návrh statutu evropské nadace, jenž má nadacím usnadnit podporu veřejně prospěšných záležitostí po celé EU. Návrh usiluje o vytvoření jediné evropské právní formy – evropské nadace (FE) – která by byla v zásadě stejná ve všech členských státech. Existovala by souběžně s tuzemskými nadacemi. Získání postavení evropské nadace by bylo zcela dobrovolné.  Komisař pro vnitřní trh Michel Barnier k tomu prohlásil: Musíme podpořit a povzbudit cennou práci, kterou pro evropské občany vykonávají nadace. Musíme zejména odstranit překážky, jež jim brání působit přeshraničně v oblastech, jako je výzkum, zdravotnictví nebo kultura. Zavedením evropského statutu se sníží náklady a právní nejistota. Umožní také nadacím více se zviditelnit s cílem propagovat svou činnost a přilákat více financí díky evropské značce.

Půjčkový program NROS a Poštovní spořitelny rozdělil 16,5 milionů neziskovkám

V České republice  je registrováno 70 až 80 tisíc neziskových organizací. Většina z nich je standardními bankovními klienty pouze v rovině běžných spotřebitelských účtů. Aktuální systém hodnocení bonity (tedy schopnosti dlužníka dostát svým závazkům) nedokáže zohlednit potřebu neziskových organizací investovat do projektů či vlastního rozvoje, pokud nevlastní majetek, který pokryje rizika spojená s půjčkami a úvěry. Tento stav se již třetím rokem snaží pozměnit Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) ve spolupráci s Poštovní spořitelnou prostřednictvím Programu překlenovací pomoci (3P), který během své pilotní fáze umožnil realizovat evropské i národní projekty již 41 neziskovkám. NROS v podobě návratných nadačních příspěvků rozdělil téměř 16,5 milionu korun. K naší velké radosti české neziskovky své půjčky spolehlivě vracejí. Doposud mezi nimi evidujeme nulovou delinkvenci, a pokud vše půjde stejně jako doposud, první, tříletá fáze 3P by s tímto skóre měla také skončit, říká finanční ředitelka Alena Beránková z NROS.

Plzeňský kraj nabízí partnerství neziskovým organizacím

Rada Plzeňského kraje zřídila Komisi pro neziskové organizace, jejímž prostřednictvím chce kraj pdpořit zejména rozvoj oblastí sociální sféry, školství a mládeže, kultury a cestovního ruchu. Prioritou komise je v současné době vytvořit aktuální databázi partnerů z oblasti neziskového sektoru v Plzeňském kraji. Partnerské organizace budou mít možnost zdarma využít například prostory patřící Plzeňskému kraji, zapůjčení technického vybavení etc. „Neziskové organizace vyvíjí aktivity, které vedou k dosažení hospodářské, sociální a územní soudržnosti, a proto je potřeba tento sektor podporovat ve větším měřítku než doposud“, říká Radislav Neubauer, poradce Rady PK pro oblast neziskové organizace.

Nový portál darujspravne.cz nabízí možnost přispět neziskovkám na činnost

V prosinci 2009 spustila organizace Fórum dárců portál s názvem www.darujspravne.cz. Ten se chce stát účinným nástrojem pro jednotlivé dárce, kteří si jeho prostřednictvím  mohou vybrat seriózní a prověřené neziskové organizace a věnovat jim svou podporu. Portál je reakcí na aktuální potřebu zpřístupnit dárcům potřebné informace o transparentních a prověřených organizacích. Neziskových organizací je velké množství a neexistuje seznam prověřených organizací s jasným popisem toho, co organizace dělají - to  může mnohdy potenciální dárce odradit. Darujspravne.cz nabídne nejširší veřejnosti  informace o prověřených neziskovkách a možnost jim okamžitě přispět (formou DMS, převodem na účet či za využití platebního systému PaySec). V oblasti kultury umění a ochrany památek je prozatím prověřeno minimum organizací, což pravděpodobně souvisí s tím, že projekt prochází pilotní fází, v níž jsou registrovány organizace prověřené v rámci DMS systému provozovaného Fórem dárců. Fórum dárců však deklaruje, že je jeho záměrem otevřít do budoucna projekt všem organizacím v ČR.

Nevládky jednají o krizi s ministry

Zástupci nevládek z různých oborů apelovali na MMR a MF na zrychlení průběhu dotačních řízení tak, aby se peníze, které jsou k dispozici, dostaly zejména v době krize k příjemcům včas. Jednání, která proběhla dne 12. listopadu 2009 byla zorganizovaná  v rámci kampaně Nevládky a krize, kterou koordinuje Otevřená společnost, o.p.s.

Poslední termín pro dodání žádosti DMS v roce 2010

O zapojení se do DMS služby (získávání finančních prostředků přes DMS) mohou žádat nestátní neziskové organizace poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby. Nové žádosti o zapojení do služby DMS je možné zasílat nejpozději do 5. listopadu 2009.
1 2 3 4 další >
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.