Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoEvropská unie
TechSoup

Evropská unie

Kreativní Evropa: prezentace budoucího programu EU

Česká kancelář programu Kultura a MEDIA Desk ČR ve spolupráci s  Ministerstvem kultury České republiky pořádají seminář Kreativní Evropa. Seminář představí návrh nového programu Evropské unie pro kulturu (2014-2020) Kreativní Evropa  (Creative Europe), který plánuje sloučit programy Kultura a Media a zavést finanční nástroj bankovních záruk pro kulturní a kreativní odvětví. Část semináře bude věnována současnému programu EU Kultura, v kterém je možné žádat o podporu projektů do května 2013 včetně představení dalších možností podpory kulturních projektů ze zdrojů EU. Seminář proběhne 7. června 2012.

Guimarães a Maribor jsou evropská hlavní města kultury 2012

Portugalský Guimarães a slovinský Maribor jsou Evropskými hlavními městy kultury pro rok 2012. Během letošního roku se v nich odehraje široká paleta kulturních akcí - představení opery, současného tance, klasické i populární hudby, filmu, divadla, výstavy výtvarného umění, literatury a architektury. Cílem je přitáhnout zájem investorů a turistů, i zviditelnit vybraná města. Titul Evropské hlavní město kultury vznikl v roce 1985 a doposud ho získalo více než 40 měst.

Malá kina potřebují pomoc EU pro přechod na digitální technologie

Moderní vybavení nutné pro udržení kroku s digitální revolucí je pro malá nezávislá kina příliš nákladné, říkají poslanci v usnesení přijatém ve středu 16.11. 2011 Text volá po specifických unijních dotacích, které by jim pomohly investovat do produkce, archivování 3D projekcí, HDT nebo Blue-Ray technologie. Doric Pack (EPP,DE), předsedkyně Výboru pro kulturu a vzdělávání, věří že "náklady na digitalizaci jsou přijatelné pro multiplexy, ale majitelé malých nezávislých kin si je nemohou dovolit. Jsou to přitom právě tato kina, která jsou důležitá pro kulturní rozmanitost."

EK: Veřejná konzultace k šíření audiovizuálních děl on-line

V polovině července 2011 vyhlásila Evropská komise veřejné konzultace k problematice šíření audiovizuálních děl on-line.  Základem pro diskuzi je Zelená kniha o on-line distribuci audiovizuálních děl v Evropské unii: příležitosti a výzvy při tvorbě jednotného digitálního trhu, jejíž součástí jsou otázky určené široké veřejnosti. Zástupci veřejnosti mohou do 18. listopadu 2011 zasílat své náměty přímo EK.Konzultace by měly přispět k vytvoření regulačního rámce, který umožní evropskému audiovizuálnímu průmyslu vytvářet nové obchodní modely, tvůrcům nalézat nové distribuční sítě a evropským spotřebitelům zajistí lepší přístup k obsahu v celé Evropě. Konzultace by měly  rovněž pomoci Evropské komisi při přípravě chystaného návrhu na zefektivnění kolektivní správy autorských práv.

Program Culture výzva: víceleté projekty a projekty spolupráce

Program EU Culture, koncipovaný na období let 2007−2013, je programem Evropské unie pro částečné financování především mezinárodních projektů z  oblasti kultury. Vyhlášeny jsou aktuálně výzvy v rámci prioritní osy 1 "Podpora kulturním projektům". V této prioritní oblasti dostávají kulturní organizace podporu na projekty přeshraniční spolupráce a tvorbu a provádění kulturních a uměleckých aktivit. Výzva je relevatní pro projekty víceleté v linii 1.1. tedy na projekty 36 až 60 měsíců a projekty spolupráce v linii 1.2.1. na období 24 měsíců. Uzávěrka pro podávání projektů je 5. října 2011.

Rozpočet EU 2014 - 2020 z pohledu Culture Action Europe

Návrh rozpočtu EU na léta 2014 - 2020 uveřejnila Evropská komise dne 29. června 2011. Culture Action Europe, organizace zaměřující se na lobbying a advokacii v kultuře, vedoucí kampaně We Are More,  považuje návrh rozpočtu Evropské komise za poměrně ambiciózní neboť EK počítá s jeho celkovým navýšením o (+4,8%).

Evropští filmaři chtějí vyšší rozpočet na program MEDIA

Evropský komisař pro finanční plánování a rozpočet Janusz Lewandowski se 17. června 2011 setkal se zástupci filmového průmyslu, prezidentem Federace evropských filmových režisérů (FERA), Istvánem Szabó, a Dariuszem Jablonským, producentem a předsedou Independent Film Foundation. Cílem schůzky bylo prodiskutovat výhled na příští rozpočtové období EU (2014 - 2020) a zdůraznit potřebu zvýšit financování pro program MEDIA.

Evropská komise zpřístupnění a digitalizace osiřelých děl

Evropská komise plánuje digitalizaci a následné zpřístupnění takzvaných "osiřelých děl" na internetu. Jedná se o díla, u kterých neznáme držitelé autorských práv, nebo s nimi není možné navázat kontakt.  V případě, že by se tento plán naplnil, přinesl by pravděpodobně revoluci v digitalizaci knih, vzhledem k tomu, že "osiřelá díla" reprezentují velkou část sbírek. Například Britská knihovna, která je jednou z nejvýznačnějších vědeckých knihoven na světě, odhaduje, že nositelé autorských práv nejsou dostupní u přibližně 40 procent knih a představují tak značnou část sbírek zahrnujících 150 milionů titulů. Dle stávajících regulí mohou knihovny zpřístupnit on line jen ty publikace, u kterých dostanou svolení od držitele autorských práv či ta, která již nepodléhají autorským právům. Toto opatření je však pouze jedním z kroků nové strategie měnící pravidla pro duševní vlastnictví v Evropské unii o níž ProCulture informovalo v květnu 2011. 
1 2 3 4 5 6 7 8 další >
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.