Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČR
TechSoup

Kulturní politika v ČR


Vyjádření Ministerstva kultury k tiskové zprávě o kontrole státních fondů ze strany NKÚ

Ministerstvo kultury vydává vyjádření ke zveřejněné tiskové zprávě NKÚ ze dne 13. srpna 2012. Zpráva se týkala kontroly hospodaření státních fondů, mimo jiné Státního fondu kultury České republiky a Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, jejichž správcem je Ministerstvo kultury. Zmíněná tisková zpráva NKÚ se mimo jiné zabývá nefunkčností Státního fondu kultury České republiky v kontrolovaném období, tj. mezi léty 2008 – 2010. Z tohoto důvodu již zpráva NKÚ neobsahuje informaci o tom, že Státní Fond kultury ČR nemohl fungovat pro hlavní účel, pro který byl zákonem vytvořen z toho důvodu, že Poslanecká sněmovna od roku 2006 do roku 2011 nezvolila členy Rady tohoto fondu. Zároveň zpráva NKÚ neobsahovala informaci, že v roce 2011 již došlo ke zvolení Rady Státní fondu kultury ČR. Tato zvolená Rada od té chvíle již 5x zasedla a rozdělila podporu na kulturní projekty ve výši 8 280 000 Kč.

Správce Státního fondu kinematografie tisková zpráva

Správce Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie navazuje na tiskovou zprávu Rady fondu kinematografie, která byla uveřejněna dne 9.05.2012. Správce Fondu tímto žádá a vyzývá budoucí žadatele o finanční podporu, aby v současné době pečlivě zvážili nutnost podání svých žádostí o finanční podporu, v souvislosti se zaplacením žadatelského poplatku, v situaci, kdy Fond není schopen vyhovět ani minimálnímu počtu žádostí. Důvodem výzvy je skutečnost, že Fond prochází v roce 2012, byť pouze dočasně, složitou finanční situací.

Ministerstvo kultury sloučí tzv. živé umění do jednoho odboru

Ministerstvo kultury v rámci úspor a zefektivnění práce celého resortu ustaví nový odbor živého umění. Ten dočasně povede ředitel úřadu ministerstva Milan Kupka.  V nejbližších týdnech jej vystřídá ředitel, kterého vybere a jmenuje ministryně kultury Alena Hanáková. Nový ředitel s posílenými kompetencemi bude spravovat a řídit rozsáhlou agendu – bude mj. zodpovědný za pokračování transformace Národního divadla, bude řešit internetizaci knihoven či dorovnání mzdových limitů pro zaměstnance České filharmonie a Národního divadla.

Kulturní politika: Konfrontační pohled dvou generací

Konfrontační debata vzniklá ve spolupráci projektu DOXagora a festivalu Street for Art zaměřená na téma vývoje a problémů kulturní politiky z pohledu dvou generací organizátorů kulturního života. Debatéři se budou 18. května 2012 zamýšlet nad otázkami;  Jak se na časové ose od roku 1989 dodnes měnila kulturní politika? Jaké jsou dopady (ne)zájmu vedení města o kulturní instituce v Praze? Které limity v přístupu a financování města se podařilo odstranit a se kterými  se kulturní organizace stále potýkají?

Fondu kinematografie chybí peníze na nové projekty uděluje jednu korunu

Rada Fondu kinematografie se na svém prvním zasedání v novém složení zvolila své funkcionáře, seznámila se s katastrofální finanční situací Fondu a rozhodla se udělovat na výrobu hraných filmů pouze jednu korunu s tím, že tato suma bude navýšena po vyřešení financování Fondu v tomto rozpočtovém roce. V souvislosti s přijetím novely zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, podle které ČT do fondu již nehradí peníze z výnosů z odvysílaných reklam a soukromoprávní televize uhradí první peníze z reklam až v roce 2013, se Fond pro rok 2012 přechodně dostal do složitější finanční situace a Rada fondu do konce tohoto kalendářního roku disponuje na podporu nových projektů pouze prostředky ve výši 6-10 mil. korun.

Konference Kultura a diplomacie

Ve čtvrtek dne 19. dubna 2012 se v Černínském paláci, sídle Ministerstva zahraničních věcí ČR, uskuteční konference Kultura a diplomacie. Na konferenci vystoupí spolu s domácími řečníky také řada zahraničních hostů, mezi nimiž budou zástupci Velké Británie -  Ali Fisher,  Německa - Berthold Franke, Rakouska - Peter Fantasy a předsednické země EU Dánska - Flemming Johannesen, a dále Ana Paula Laborinho, prezidentka Globální sítě EUNIC a Gottfried Wagner za občanskou iniciativu Více Evropy.

Nečasova vláda dusí kulturu

Kulturní politika současné vlády realizovaná Ministerstvem kultury ohrožuje a doslova dusí kulturní aktivity v této zemi. Výrazné omezení státní podpory kultury a umění, které vláda připravuje na příští rok a částečně již realizuje v roce 2012, může nenávratně zdevastovat kulturní život a omezit přístup občanů ke kultuře, říká se v tiskové zprávě Strany Zelených vydané dne 6. dubna 2012. Pro rok 2012 mělo dojít ke zkrácení dotací pro nestátní kulturní aktivity téměř o třetinu. Na konci února nakonec nová ministryně kultury peníze v rozpočtu pro granty našla. Jde však o nesystémové řešení. Umění na ministerstvu není ani v péči odboru, ale pouze hierarchicky nižšího, samostatného oddělení o pár lidech. Co na tom, že činnost této části úřadu by měla být klíčová pro celý sektor i pro naše budoucí, nejen kulturní bohatství, cituje zpráva Martu Smolíkovou z centra pro kulturní politiku ProCulture.

2 500 knihoven bude na konci března odpojeno od internetu

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR požádal dne 1.3. 2012 dopisem předsedu vlády Petra Nečase o prověření okolností, které vedly k zastavení Projektu internetizace knihoven (PIK), ačkoliv všechna zainteresovaná ministerstva včetně usnesení vlády potvrzovala pokračování PIK. Současně požádal o podporu k zajištění financování PIK v roce 2012 ve výši 18,75 mil. Kč. K odpojení knihoven má dojít 28.března 2012. Ministerstvo kultury věří, že se peníze podaří získat. I když tomu tak bude, není jasné, zda-li přechod projektu z ministerstva vnitra na ministerstvo kultury bude plynulý a tedy nedojde k přerušení napojení knihoven na internet.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 12 další >
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.