Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoLegislativa
TechSoup

Legislativa

Veřejná konzultace Evropská střediska pro sledování porušování práv duševního vlastnictví na rok 2013

Dne 5. června 2012  vyhlásil Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu veřejnou konzultaci, jejímž cílem je získat podněty pro přípravu pracovního programu Evropského střediska pro sledování porušování práv duševního vlastnictví pro rok 2013. Konzultace je určena široké veřejnosti, jelikož  od 5. června 2012 je účinné nařízení č. 386/2012. Konzultace probíhá do 6. července 2012.

Pořádání sbírek bude od července jednodušší

Čeští dárci patří k v zemích střední a východní Evropy k nejštědřejším. Změny, které v polovině letošního roku začnou platit v zákoně o veřejných sbírkách, by měli nadacím a dalším neziskovým organizacím pořádání sbírek zjednodušit a tím otevřít další možnosti, jak od veřejnosti získávat finanční prostředky na podporu dobročinných projektů. Novela zákona o veřejných sbírkách prošla Poslaneckou sněmovnou a Senátem, nyní míří k podpisu k prezidentu republiky. S tím, že se očekává, že schvalovací proces proběhne bezproblémově a nová úprava bude platit od července letošního roku, popsala aktuální stav schvalování důležité změny ředitelka Fóra dárců Klára Šplíchalová.

Vláda pozastavuje ratifikaci dohody ACTA

Vláda pozastaví ratifikační proces Obchodní dohody proti padělatelství ACTA. Možné reálné dopady této mezinárodní smlouvy bude ještě analyzovat. Nechceme v žádném případě připustit situaci, kdy by nějakým způsobem byly ohroženy občanské svobody a svobodný přístup k informacím. Takže ratifikační proces ke smlouvě ACTA bude pozastaven a znovu to podrobíme analýzám,“ řekl premiér 6. ledna 2012. Vyžádáme si i nezávislé posudky, musíme se podívat na to, co by to obnášelo v reálném životě, uvedl. Organizace dohlížející na lidská práva na Internetu kritizují dohodu ACTA, protože zavádí přísné represe, poškozuje uživatele a směřuje ke státním zásahům do svobodného Internetu. Stejný den vydal k této smlouvě negativní stanovisko i Úřad pro ochranu osobních údajů.

DPH za knihy: Otevřený dopis poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Svaz knihkupců a nakladatelů ČR předkládá Otevřený dopis poslancům a poslankyním Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v souvislosti s projednáváním zákona o DPH. V dopise, který podepsalo 102 subjektů z knižní sféry se mimo jiné uvádí: Ve dvaceti pěti z celkem sedmadvaceti členských států EU jsou knihy daňově zvýhodněny. Dánsko nahrazuje daňovou úlevu prostřednictvím velkorysých nákupů veřejných knihoven, na něž věnuje 0,4 % svého HDP. Naprostá většina Evropy tak vyjadřuje přesvědčení o významu knih pro celou společnost a růst jejího potenciálu. Výzvu na obranu knih, jejíž součástí je i otevřený dopis, doposud podepsalo vice než 161 000 lidí a každý den přibývají další signatáři. Svaz knihkupců a nakladatelů  doporučuje občanům apelovat písemně na jednotlivé poslance a poslankyně, jejichž seznam uvádí na svých webových stránkách s dotazem, co kdo z nich udělá pro knihy. Nový zákon o DPH zatím prošel prvním čtením Poslanecké sněmovny jako sněmovní tisk 377.

Prezident podepsal zákon o obecně prospěšných společnostech

V polovině července podepsal Prezident republiky Václav Klaus podepsal zákon ze dne 25. června 2010, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Přijatá novela činí z obecně prospěšných společností moderní, dynamické organizace, které tak mohou snadněji pracovat na dalším rozvoji sociálních a dalších veřejně prospěšných služeb v České republice.

Česká republika se připojila k Úmluvě o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů

Podpisem prezidenta republiky dne 12. července 2010 byla splněna poslední podmínka, aby se Česká republika, jako jedna z posledních členských zemí EU, stala smluvní stranou Úmluvy o ochraně rozmanitosti kulturních projevů (UNESCO) z r. 2005. Jedná se o vůbec první mezinárodní dokument, který zahrnuje principy a koncepty ohledně kulturní diversity. Text, který je součástí mezinárodního práva je základem nového pilíře světového řízení oblasti kultury. Úmluva posiluje spolupráci na mezinárodní úrovni a to prostřednictvím výměny názorů a nejlepších praxí v oblasti veřejných politik, které přispívají k rozmanitosti kultur. Připojením se k Úmluvě, ke které se již dříve připojila EU jako celek, získává Česká republika možnost přímo zasahovat do přípravy mezinárodních prováděcích předpisů v dané oblasti. Úmluva o ochraně rozmanitosti kulturních projevů vstoupí platnost do tří měsíců od odevzdání ratifikačních listin generální ředitelce  UNESCO

Novela zákona o nadacích a nadačních fondech prošla sněmovnou

Poslanecká sněmovna 12.3. schválila vládní novelu zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů. Nyní ji ještě projedná Senát a zváží prezident republiky. Zákon by měl vejít v účinnost 1. července 2010. Pomůže nadacím a nadačním fondům lépe plnit svůj účel, tedy dárcovství na veřejně prospěšné účely, v době ekonomické krize. Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech upravuje činnost 1021 nadací  a 1012 nadačních fondů (údaj Českého statistického úřadu). Zákon vychází z aplikační praxe. Rozvoj těchto subjektů naráží na citelný odliv  finančních zdrojů, vhodných pro poskytování nadačních příspěvků. V případě všech uvedených zdrojů nadace a nadační fondy zaznamenávají od roku 2008 úbytek významnějších objemů finančních prostředků vhodných na grantování. Situace na finančních trzích, zejména v době paniky na přelomu let 2008 a 2009, postihla všechny nadace v oblasti správy nadačního jmění a jeho výnosů.

Vláda schválila novelu zákona o nadacích a nadačních fondech

Návrh novely zákona vládě předložil a v parlamentu nyní odůvodní ministr pro lidská práva Michael Kocáb. Návrh reaguje na deset let vývoje nadací a nadačních fondů, ale i na dopad krize na sektor; umožní nadacím a nadačním fondům provádět bez překážek vlastní veřejně prospěšné aktivity, sníží administrativní náročnost provozu dárcovských subjektů a zvýší efektivitu jejich fungování. Nová ustanovení pomohou nadacím a nadačním fondům překlenout hospodářskou krizi, která v jejich případě většinou znamená významný pokles výnosů jejich nadačního jmění a výrazný úbytek velkých soukromých i veřejných finančních zdrojů vhodných k přerozdělování formou nadačních příspěvků.
1 2 3 4 5 další >
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.