Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoStrukturální fondy a regionální rozvoj
TechSoup

Strukturální fondy a regionální rozvoj

TATO RUBRIKA A JEJÍ PODRUBRIKY (viz levá lišta) informují o tzv. Strukturálních fondech (SF) tedy finanční pomoci, kterou Evropská unie poskytuje některým svým členům.

SF jsou spravovány Evropskou komisí a slouží k provádění strukturální pomoci Společenství, kterou směřují převážně do chudších regionů členských států. Cílem pomoci je posilovat hospodářství a soudržnost společnosti Evropské unie tak, aby byly splněny výzvy jednotného vnitřního trhu. 

Stránky informují o čerpání této pomoci ve stávajícím programovém období 2004-2006 a přípravě příštího programového období 2007-2013 a to z hlediska a příležitostí kultury.

Konkrétní výzvy k podání žádostí na podporu projektů, které jsou relevantní pro oblast kultury najdete v naší rubrice Podpora/Granty - EU, stát, kraje. 

Pro oficiální úplné a aktuální informace doporučujeme rovněž sledovat stránky Ministerstva pro místní rozvoj: Strukturální fondy 

 

Současně informujeme i o finanční podpoře poskytované zeměmi, které nejsou členy EU ale členy Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norska, které rovněž do České republiky poskytují finanční prostředky. Podrobné oficiální informace najdete na stránkách Ministerstva financí:
Finanční mechanismus EHP a Norska

Udržitelnost evropských projektů - případ městského muzea

Příjmy obcí již historicky nestačí na financování potřebných výdajů, a proto se samospráva snaží využít dotací k získání dodatečných prostředků. Při úvahách nad žádostí o dotaci se často zapomíná na jeden z nejdůležitějších ukazatelů, což je udržitelnost projektu. Velmi problematickou se může ukázat také finanční spoluúčast obce. Zastupitelé dostatečně nevnímají při hledání prostředků, že pokud někde přidají, musí v jiné oblasti ubrat. A to i na dlouhou dobu, dokud se projekt nesplatí. Nedostatek peněz se také nemusí projevit ihned, což opět vede k podcenění všech důsledků žádosti o dotaci.

Glosář základních pojmů politiky hospodářské a sociální soudržnosti

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vydalo Glosář, který obsahuje srozumitelný výklad nejběžnějších termínů užívaných při realizaci programů fondů EU, nechybí ani seznam zkratek, anglicko-český rejstřík pojmů a přehled základních internetových a dalších zdrojů informací. Glosář je primárně určen žadatelům o podporu z fondů EU ale i další zainteresované tj. širší veřejnosti. Publikaci je možno získat zdarma či stáhnout z webu:
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.