Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoAnalýzy a zprávy
TechSoup

Spolupráce na sběru inovativních a kreativních projektů v oblasti kultury

Institut umění ve spolupráci s ProCulture/Otevřenou společností o.p.s.  shromažďuje od jednotlivců, iorganizací, institucí a firem příkladové projekty a aktivity v rámci výzkumného projektu Sociálně ekonomický potenciál kulturních, resp. kreativních průmyslů. Cílem sběru příkladových projektů je mapování potenciálu kulturního, resp. kreativního průmyslu, k sociálnímu a ekonomickému rozvoji v ČR a návrh doporučení pro kulturní politiku a pro strategii podpory kulturních, resp. kreativních průmyslů. Projekty je možné zasílat do 15. listopadu 2009. 
Hledáme jednotlivce, organizace, instituce a firmy, které realizují či od roku 2004 realizovaly projekty v oblasti umění a kultury, které

1)    podporují přenositelné tvůrčí či inovativní přístupy v oblasti umění,  jeho prezentace,   včetně projektů využívajících umění jako součást vzdělávacího procesu a získaly např. některé z významných národních nebo mezinárodních ocenění
2)    zabývají se výzkumem či vývojem s výstupy  podmíněnými účastí uměleckých či kreativních disciplín (např. vývojový program sklárny Moser, firmy Petrof, výzkumné centrum hudební akustiky AMU etc.)
3)    propojují tvůrčí oblast a průmysl (např. spolupráce Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se Škodou Auto v Mladé Boleslavi při designování automobilů)   
4)    kombinující umění s komunitními aktivitami (např. Brnopolis.eu, projekt British Council:   
Creative Cities - Future City Game - navázání dialogu mezi občany a politiky s cílem dosažení kvalitnějšího života ve městech, regenerace zanedbaných oblastí – brown fieldů...)

Shromažďujeme informace o  projektech ze všech oborů umění a kulturních a kreativních průmyslů (výtvarné umění, scénická umění, muzea, knihovny, film a video, TV a rozhlas, videohry, hudby, knihy a tisk, design, architektura, reklama....)  Projekty se mohou týkat i oblasti vzdělávání – školení, konzultační služby, klastrů a inkubátorů, cestovního ruchu.

Vítány jsou projekty s výstupy v podobě:


-    patentu nebo jiného výsledku chráněného podle zvláštních předpisů (např. licencovaného produktu)
-    užitého nebo průmyslového vzoru
-    prototypu, poloprovozu, ověřené technologie, SW produktu na jehož vývoji se podíleli zástupci kreativních odvětví
-    výrobku, na jehož vzniku se podíleli designéři/umělci a získal mezinárodní ocenění
-    ohlasu prostřednictvím udělené ceny ve významné národní/mezinárodní soutěži
-    článku v odborném periodiku recenzovaném/nerecenzovaném
-    článku v odborném periodiku s citačním indexem/ bez indexu
-    odborné knize nebo článku domácí/zahraniční
-    kapitoly v knize domácí/zahraniční
-    abstraktu příspěvku předneseného na domácí/mezinárodní konferenci
-    uspořádání /organizace výstavy/ workshopu, konference
-    audiovizuální tvorby, elektronických dokumentů
-    učebnice/vysokoškolských skript domácích/zahraničních
-    uměleckých a architektonických projektů, studií
-    i dalších

Cílem sběru příkladových projektů je mapování potenciálu kulturního, resp. kreativního průmyslu, k sociálnímu a ekonomickému rozvoji v ČR a návrh doporučení pro kulturní politiku a pro strategii podpory kulturních, resp. kreativních průmyslů.

Stačí uvést název a /nebo velmi stručný popis projektu (rozsah anotace 6 řádků);  odkaz  na www, kontakt na konkrétní osobu, organizaci; bibliografický údaj či odkaz na konkrétní článek

Příklady / tipy zasílejte prosím na mail kreativni-projekty@proculture.cz nejpozději do 15. listopadu 2009.

Děkujeme mnohokrát za spolupráci
(14.10.2009) ZDROJ: ProCulture, Institut umění
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2022 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2022 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.