Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfo
TechSoup

České centrum Düsseldorf zahajuje svou činnost

Město Düsseldorf vždy patřilo k významným hospodářským i kulturním regionům Severního Porýní-Vestfálska. Od letošního května zde má adresu také České centrum Düsseldorf, které je součástí tzv. Českého domu Düsseldorf. Pod jednou střechou zde působí instituce propagující Českou republiku v oblasti ekonomické, kulturní i cestovního ruchu. Výhodou společného působení v Düsseldorfu je možnost sdílet důležité informace a kontakty s dalšími českými institucemi a také finanční úspory. „Vznik a způsob financování Českého centra Düsseldorf je jedním z důsledků současné ekonomické situace, kdy více než kdy jindy hledáme úspornější modely naší činnosti,“ říká generální ředitel Českých center Michael W. Pospíšil. První akce se v düsseldorfském Českém centru uskuteční 8. září 2010.
České centrum zde bude působit v součinnosti s agenturami CzechTrade, CzechInvest a CzechTourism. „Propojenost společného působení jednotlivých zastoupení má výhodu jak ve spolupráci s německými partnery, tak i v úhradě společných nákladů za pronájem. České působení je vůči hostitelské zemi výraznější a efektivnější. Oblasti byznysu, cestovního ruchu i kultury jsou neoddělitelné a prolínají se navzájem. Česká republika má tak výraznější možnost pro svou prezentaci,“ doplnila ředitelka düsseldorfské pobočky Hana Klabanová. Součástí Českého domu je i konzulát České republiky.

Vedoucí konzulátu v Düsseldorfu Ondřej Karas řekl: “Těžiště práce konzulátu je ekonomika a podpora exportu českých firem. Konzulát se bude zabývat ovšem i dalšími konzulárními úkoly, jako je pomoc občanům ČR, kteří se na území spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko ocitnou v nouzi nebo pomoci občanům ČR žijícím zde.“

„Český dům Düsseldorf slavnostně zahájí svou činnost na podzim tohoto roku, přesto však již nyní začínáme pořádat některé akce. Od 8. září se mohou například návštěvníci těšit na výstavu Něžná šeď, kde budou poprvé v Německu vystaveny pozoruhodné práce česko-čínského umělce Jiřího Straky,“ doplnila Hana Klabanová.

Kontakt pro další informace:


České centrum Düsseldorf
Hana Klabanová
T: +49 211 86 325 056, 57
E: klabanova@czech.cz

(01.09.2010) ZDROJ: Česká centra
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.