Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfo
TechSoup

DE.SIGN: izraelský experimentální typograf Oded Ezer v Praze

Také v průběhu roku 2012 bude v Praze pokračovat cyklus přednášek DE.SIGN, během kterého se představí čtyři světové osobnosti grafického designu. Jejich tématem budou proměny oboru na počátku 21. století, vztah designu a umění a také otázka, jak mohou grafičtí designéři ovlivňovat svět. Prvním hostem je přední izraelský grafický designér, typograf a lektor Oded Ezer, který vystudoval Bezalelskou akademii umění a designu v Jeruzalémě. Patří mezi iniciátory vzniku Ha`Gilda sdružujícího izraelské fontové designéry. Jeho díla jsou celosvětově známá a stala se součástí trvalých expozic muzeí, New York Museum of Modern Art, Museum für Gestaltung Zürich. Přednáška Odeda Ezera se uskuteční 22. března 2012.

Cyklus přednášek společně pořádají Goethe-Institut, Instituto Cervantes, Velvyslanectví Nizozemského království a Velvyslanectví Státu Izrael. Kurátorem projektu a moderátorem řady je český grafický designér Filip Blažek.

Oded Ezer je typo­graf, gra­fický desig­nér, autor a peda­gog známý i českému pub­liku, které mohlo navští­vit jeho před­nášku na sym­posiu v rámci Bie­nále Brno v roce 2010. Ezer je prů­kop­ník na poli 3D hebrej­ského písma a typo­gra­fický expe­ri­men­tá­tor, který při­šel s pojmem bio­ty­po­gra­fie, typo­sperma, „Skype-Type“ a mnoha dalšími.

Přednáška s diskusí
22.03.12, 19 hod.
Goethe-Institut, 2. patro
Anglicky se simultánním překladem do češtiny
 

odkazy k tématu

    Stránky Odeda Ezera   englishעברית
    DE.SIGN   česky

(13.03.2012) ZDROJ: Goethe Insitut Praha
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.