Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoDiskuze a aktivismus
TechSoup

Diskuse o budoucnosti Národní kulturní památky Dolní oblasti Vítkovice

V loňském roce proběhla médii informace, že se bude část této památky bourat. Jakým způsobem se diskuse vyvíjí, k čemu během roku dospěly organizace, jež mají památku na starosti a jaký je budoucí osud "ostravských Hradčan", se můžete dozvědět na veřejné diskusi v Antikvariátu Fiducia, který pořádá dikuzi společně se Sdružením za starou Ostravu dne 20. ledna 2005 v 18:00.

ANTIKVARIÁT FIDUCIA A SDRUŽENÍ ZA STAROU OSTRAVU vás zvou na diskusní večer DOLNÍ OBLAST VÍTKOVIC

- diskuse o budoucnosti této významné národní kulturní památky

20. 1. 2004 v 18:00 v prostorách Fiducia

Hosty večera budou:

  • Ing. arch. Naděžda Goryczková, ředitelka Národního památkového ústavu Ing. Borák, ředitel pro strategii firmy Vítkovice, a.s.
  • Ing. Havelka, ředitel firmy Diamo
  • Mgr. Přikryl, zástupce Moravskoslezského kraje
  • zástupce Ministerstva kultury ČR
  • zástupce Nadace Landek
  • Večer moderuje novinář Ladislav Vrchovský.

PROSÍM, REZERVUJTE SI VČAS MÍSTA K SEZENÍ NA 596 117 312.


Národní kulturní památka Dolní oblasti Vítkovice

Dolní oblast je 307 hektarů rozlehlá část území akciové společnosti VÍTKOVICE, kde byla v září roku 1998 ukončena výroba surového železa a koksu. Po výrobě zůstaly v majetku podniku provozy se silně ekologicky znečištěnými pozemky, technologickými zařízeními a stavebními objekty. Kulturní památky, tak jak jsou dnes definovány, zaujímají asi 11 hektarů Dolní oblasti. Hodnota objektů, jež mohou být v současné době zapsány jako jediná památka Moravskoslezského kraje do seznamu UNESCO a jsou již zapsány na seznam tzv. čekatelů UNESCO, má být mimo jiné v tom, že zahrnují na sebe navazující technologie výroby - od těžby černého uhlí až po výrobu železa a oceli. Kulturní památkou je také přilehlý Důl Hlubina, který není součástí areálu VÍTKOVIC. Město Ostrava, společnost VÍTKOVICE, a. s., a Ministerstvo kultury ČR vedou již několik let diskusi o novém využití a způsobu financování zmíněné památkovým zákonem chráněné lokality. V loňském roce proběhla médii informace, že se bude část této památky bourat. Jakým způsobem se diskuse vyvíjí, k čemu během roku dospěly organizace, jež mají památku na starosti a jaký je budoucí osud "ostravských Hradčan", se můžete dozvědět na veřejné diskusi v Antikvariátu Fiducia . Diskuse se koná ve spolupráci se sdružením Za starou Ostravu.

(14.01.2005) ZDROJ: www.antikfiducia.com
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.