Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoDiskuze a aktivismus
TechSoup

Happening iLEGO na podporu galerie ARTWALL

Happening iLEGO, iniciovaný Markétou Dolejšovou, proběhne 12.září 2009 od 12 hod. na prostranství pod letenským metronomem. Akce usiluje o zviditelnění problému, který není jen pouhou byrokratickou formalitou, nýbrž je dle organizátorů zkušebním kamenem vyspělosti naší demokracie. Činnost galerie ARTWALL byla nuceně ukončena před více než rokem v reakci na výstavu Kolektivní identita skupiny Guma Guar poukazující na nákladnou kampaň k propagaci Olympijských her v Praze, kterou z veřejných prostředků hradila společnost Praha Olympijská o.p.s. Více než rok po této události je budoucnost galerie stále nejistá.
Galerie ARTWALL byla nuceně uzavřena v reakci na výstavu „Kolektivní identita“ skupiny Guma Guar kritizující nákladnou kampaň propagující uspořádání Olympijských her v Praze. Tuto kampaň financovanou z veřejných prostředků pořádala společnost Praha Olympijská o.p.s.  Logo a slogan  Prahy Olympijské  použili umělci  na  vystovaných dílech. Praha Olympijská o.p.s. zřízená Magistrátem hl. m. Prahy se ohradila proti údajně neoprávněnému užití  svého sloganu a loga. Přestože byli zástupci Magistrátu opakovaně ubezpečeni, že v případě výstavy nedošlo k porušení zákonů na ochranu zaregistrovaného loga a sloganu Prahy Olympijské o.p.s., MHMP vypověděl smlouvu o výpujčce a tím znemožnil činnost galerie.

Na podporu galerie ARTWALL byla zorganizována petice, kterou na internetu podpořilo  1800 lidí. Mezi jinými ředitel sbírky starého umění NG Vít Vlnas, bývalý vládní zmocněnec pro lidská práva Prof. Jan Jařab, vedoucí Ústavu pro dějiny umění FFUK Jan Royt a další.

Magistrát hl. m. Prahy reagoval na petici dopisem JUDr. Františka Hoffmana, předsedy kontrolního výboru zastupitelstva HMP, který mimo jiné uvádí, že: „V případě, že Centrum současného umění Praha bude akceptovat nabídku k jednání ze strany OOP [odbor ochrany prostředí] MHMP a dojde následně k uzavření nové smlouvy o výpůjčce s CSU, jsem přesvědčen,  že nic nebude bránit tomu, aby prostřednictvím CSU byla obnovena činnost galerie Artwall“.

Na počátku roku 2009 se tedy zdálo, že galerie ARTWALL bude opět zprovozněna, nicméně v dubnu Odbor ochrany prostředí žádost CSU o pronájem nik na Letné zamítl. Dopis, který pouze konstatuje, že v současné době nebude MHMP tyto prostory „pronajímat žádným subjektům,“ byl podepsán ing. Janem Winklerem, ředitelem OOP, který zároveň působí v dozorčí radě Prahy Olympijské o.p.s.

Tento postup Magistrátu hl. města Praha působí dojmem, jako by se jednalo o „odplatu“ za uměleckou kritiku obsaženou v projektu skupiny Guma Guar. Přitom se domníváme, že v demokratické společnosti je kritické umění zapotřebí a že schopnost sebereflexe patří ke klíčovým kompetencím každého politika i úředníka disponujícího mocí.


(10.09.2009) ZDROJ: Centrum současného umění
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.