Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoDiskuze a aktivismus
TechSoup

Konrád Liessemann přednáška O vzdělanosti a její deformaci ve věku vědění

Rakouský germanista, historik a filosof  Konrad P. Liessmann bude na pozvání Collegium Europaeum dne 16. března 2010 přednášet v Praze na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Tématem přednášky je Poslední úkol našeho bytí. O vzdělanosti a její deformaci ve věku vědění. Konrad P. Liessmann přichází pravděpodobně jako první s ucelenou kritikou toho, co se zdá být v současné kulturně společenského debatě evropských politických i intelektuálních kruhů téměř nekritizovatelné. V své knize Teorie nevzdělanosti, Omyly společnosti vědění vydané česky roku  2008  mimo jiné říká:.. Pod politickou nálepkou „společnosti vědění“ je ukrytá společnost nevzdělanosti....Univerzity reformované jako podniky, řízené managery vědění. Univerzitní učitelé jako plně mobilní a internacionalizovaní projektoví manageři schopní zejména v oblasti získávání peněz z externích zdrojů. Studenti jako klienti masově vzdělávacího systému navyšujícího ke spokojenosti politicko-mediálního dozoru stavy absolventů vysokých škol v populaci... 

Prof. Liessmann míří do Prahy: přednáška k problematice reforem vědy a vzdělanosti

Collegium Europaeum připravuje na jaro 2010 první přednášku z plánované série „The Prague Lecture on Europe“. V reakci na současné diskuse a kontroverze, které se týkají fungování a financování vědy v České republice jsme do Prahy pozvali prof. Konrada Paula Liessmanna z univerzity ve Vídni, významného rakouského filozofa a kritika současných reforem vědy a vzdělávání v Evropské unii.

Nakladatelství Academia vydalo v roce 2008 provokativní Liessmannovu knihu, česky nazvanou „Teorie nevzdělanosti. Omyly společnosti vědění“, která vzbudila značný ohlas v akademické a kulturní veřejnosti.

Prof. Konrad Paul Liessmann

The Prague Lecture on Europe (I.)

Die letzte Aufgabe unseres Daseins. Über Bildung und ihre Deformation im Zeitalter des Wissens (Poslední úkol našeho bytí. O vzdělanosti a její deformaci ve věku vědění)

Termín: úterý 16. března 2010, 16:00, Velká aula FF UK, nám. Jana Palacha 2, Praha 1

Kontakt: Dr. Petr Hlaváček (petr.hlavacek@ff.cuni.cz)

Recenze publikace Teorie nevzdělanosti

(04.03.2010) ZDROJ: Collegium Europaeum
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.