Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoDiskuze a aktivismus
TechSoup

Petice evropských filmových tvůrců za uchování stávající podoby MEDIA programu

Evropská komise se podle prohlášení francouzské asociace L´ARP (Societe Civile des Ateurs-Relaisateurs-Producteurs) rozhodla ukončit nezávislost programu Media. Evropští filmoví režiséři a producenti a  FERA Evropská federace filmových režisérů reagují na možnost ukončení, krácení či slučování programu MEDIA a vyzývají Evropskou komisi k jeho zachování ve stávající podobě. Tvůrci odmítají, aby byl program Media zrušen či spojen s jiným programem. Litují, že se Evropská komise, namísto snahy o zajištění nutných prostředků pro program MEDIA a hledání shody mezi jednotlivými členskými státy o jiných způsobech jeho financování (např.  změnami evropského daňovém systému), omezuje na rušení výhod a specifik programu MEDIA, které se ukázaly velmi podstatné pro konkurenceschopnost celého kinematorgafického průmysl v Evropě. FERA zároveň upozorňuje na fakt, že sektor kultury přispívá k HDP celé Evropské unie 2,6 %, avšak  z celkového rozpočtu EU čerpá pouhé 0,05%. Podle FERA je zároveň program MEDIA jednou z podmínek pro uvolnění potenciálu kulturních a inovačních odvětví tak, jak je pojímá strategie Evropa 2020. Veřejné slyšení k programu MEDIA proběhne v EK dne 18. března 2011. 

Své stanovisko zdůvodňují zejména filmoví tvůrci zejména:
- rolí, jež MEDIA program sehrál za posledních 20 let při utváření jedinečnosti evropského filmového průmyslu a děl, která se stala součástí kulturního dědictví Evropy a která by bez podpory MEDIA programu nemohla být vytvořena;
- důležitostí programu MEDIA při podpoře filmové distribuce evropských filmů (té věnuje program Media dvě třetiny rozpočtu), která je stále důležitější zejména pro mladé publikum při nabídce rozmanitých "kulturních" pohledů na skutečnost. Ta  je  mnohdy mladému publiku předkládána stereotypně a to díky vysoce konkurečnímu audiovizuálnímu prostředí utvářenému zejména globálními aktéry;
- roli Media programu při nákupu digitálního vybavení kin, které je základním předpokladem filmové distribuce;
- úlohu Media programu v podopoře koprodukčních projektů.......

celý dokument prohlášení Francouzské asociace L´ARP v angličitně

Petice k podpisu zde 

 

Evropší filmoví řežiséři se spojují k obraně Media Programu

Se znepokojením sleduje Evropská Federace Filmových Režisérů poslední zprávy o budoucnosti MEDIA programu, který během 20 ti let svého působení sehrál klíčovou roli při posilování konkurenceschopnosti evropského audiovizuálního sektoru a to zejména podporou přeshraniční spolupráce, podpory  fungování jednotného digitálního trhu a investic do vysocekvalitního audiovizuálního obsahu, po němž  neustále roste poptávka odběratelů....

viz. níže originál prohlášení: 

EUROPEAN FILM DIRECTORS RALLY IN SUPPORT OF THE MEDIA PROGRAMME

FERA, the Federation of European Film Directors, notes with concern the latest reports on the future of the MEDIA Programme, which in its 20 years of existence has played a crucial role in improving the competitiveness of the audiovisual sector in Europe. By greatly enhancing crossborder cooperation and exchange, the successful MEDIA support schemes have contributed to forging the basis for the emerging digital single market, and improved investment in high quality audiovisual content for which there is today a tremendous consumer demand.

If the European Union is serious about putting creativity and innovation at the centre of the agenda for the coming decade, as stated in the EU 2020 Strategy, there must be political courage to take targeted legislative action that actually fosters and promotes creation.

FERA was glad to see that the Commission in the EU 2020 Strategy wisely maintained that “even in a time of necessary fiscal consolidation, the Stability and Growth Pact allows room for investing in the future”.

The European Commission study on the Economy of Culture in Europe published in November 2006 underlines the key role of culture to the Lisbon strategy with a contribution of the cultural sector estimated to 2.6% of the EU GDP and with a growth rate 3 times higher than the growth of the European economy in general. But culture currently receives less than 0.05% of the EU budget. In order to truly reflect the political priorities in our public budgets, FERA calls on the Commission to invest in the future of Europe’s creators and creative industries by preserving and reinforcing the MEDIA Programme, an essential factor in achieving the political ambition to “unleash our creative and innovative potential” (EU 2020 Strategy).

Artistic creation is increasingly recognized as a key element in creating public value, culturally, economically and socially. The range of human, material and technical resources in the cultural fields contribute significantly to income and employment, and to social inclusion. Europe’s citizens have the right to access culture and deserve a flourishing European audiovisual industry. The human experience portrayed in audiovisual works represent a universal language that transforms the “them and us” into “you and me” and strengthens the European “we”. The works we create hold up a mirror to modern society and are the cultural heritage of tomorrow, conveying meaning and identity locally and globally.

FERA would like to remind President Barroso of his statement on Europe’s need to “put in place the right conditions for creativity and innovation to flourish”1, and that the MEDIA Programme is one of those conditions.
Berlin/Brussels February 16, 2011
 

 

Veřejné slyšení k programu MEDIA 18. března 2011

Public hearing
Register now to attend the Public Hearing to discuss the FUTURE of the MEDIAs on 18 March 2011 in Brussels

The audiovisual landscape is changing rapidly worldwide due to new technologies and globalisation. This opens up myriad opportunities and challenges for the audiovisual industry. Digital technologies are making audiovisual works more accessible and offer new ways of story telling and engagement with the audiences.

Do we therefore need new business models?
How can the MEDIA programmes best support the audiovisual sector?
What will the audiovisual industry look like after 2013 and how can MEDIA respond to current and future challenges?


The European Commission is organising a public hearing to discuss the "FUTURE of the MEDIAs". We are looking forward to stimulating discussions, on Friday 18 March 2011 at the European Commission, Gasperi meeting room, Charlemagne Building, Rue de la Loi 198, 1040 Brussels from 9 am to 4 pm.

This event will be brodcasted via webstreaming. The address will be confirmed on this webpage a few days prior to the public hearing.

Register here: eac-media-public-hearing@ec.europa.eu
 

Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.