Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoDiskuze a aktivismus
TechSoup

Po FITESU formulovala svůj protest vůči nominacím do Rady ČT Konfederace umění a kultury

Týden po prohlášení Fitesu, které mezitím podepsala řada dalších uměleckých organizací a osobností jako např. Asociace režisérů a scénaristů, Herecká asociace, Sdružení Iniciativa pro kulturu, Olga Sommerová.., zveřejnila svůj dopis Konfederace umění a kultury, která hájí a prosazuje odborová práva a profesní zájmy konfederovaných jako je např. Asociace českých kameramanů, Asociace filmových a televizních střihačů ČR, Asociace pracovníků se zvukem, Mezinárodní odborový svaz pracovníků v kinematografii ČR (KINOS), Nezávislý klub právníků aj., ve kterém poslance volebního výboru PS PČR žádá o revokaci usnesení, které se týká nominací osob do Rady ČT.

V Praze dne 27. 6. 2005


Vážení poslanci,

po seznámení se s usnesením volebního výboru PSP ČR č. 56 ze dne 10. 5. 2005 o nominaci kandidátů na 5 členů Rady ČT musíme jménem Konfederace umění a kultury důrazně protestovat proti výběru osob do této nominace. Aniž bychom chtěli kandidáty osobně zpochybňovat, předchozí mediální vystupování některých z nich, jejich profesionální minulost a v neposlední řadě profesní složení kandidátů zcela jistě nemůže být zárukou žádoucího vlivu na skutečnou veřejnoprávnost činnosti ČT ani odpovědného a odborného dohledu nad ekonomikou této “maxiinstituce”.

Jsme toho názoru, že seznam, ze kterého jste mohli vybírat, je dostatečně široký, abyste nemuseli doporučovat Poslanecké sněmovně ke zvolení i osoby, jejichž případná účast na dohledu nad činností ČT bude rozhodování Rady zpochybňovat v očích jak odborné veřejnosti tak i většiny občanů.

Žádáme vás, abyste rozhodnutí vašeho výboru přehodnotili, resp. toto usnesení revokovali a vzali při novém rozhodování v úvahu i potenciální negativní dopad na již i tak svízelnou situaci ČT v očích veřejnosti.

Dohled nad činností ČT je nutný, měli by ho však vykonávat lidé nezpochybnitelní, což bohužel nelze o všech vašich současných kandidátech říci.


Adriena J i r k o v á

prezidentka

Konfederace umění a kultury

 

 

Volební výbor PS PČR:

pí. RNDr. Marta Bayerová

pí. Mgr. Anna Čurdová

p. Michal Doktor

p. Doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.

p. MUDr. Petr Kott

p. JUDr. Stanislav Křeček

p. Petr Pleva

p. Ing. Jaromír Talíř

p. Ing. Rudolf Tomíček

p. Ing. Jiří Václavek

p. Jan Vidím


(28.06.2005) ZDROJ: Konfederace umění a kultury
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.