Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoDiskuze a aktivismus
TechSoup

První protestní akce Studentské iniciativy za záchranu kostela sv. Michaela

Dne 30. května 2006 proběhla protestní akce Studentské iniciativy za záchranu kostela sv. Michaela Archanděla na Starém Městě v Praze. Pochod, jehož se zúčastnilo přibližně 80 lidí, prošel od kostela sv. Michaela přes Karlův před Ministerstvo kultury a k Úřadu vlády. Zde přijal zástupce studentské iniciativy vedoucí Úřadu vlády JUDr. Ivan Přikryl, který slíbil, že prohlášení předá ještě dnes předsedovi vlády a že se sám bude věcí zabývat a do příští plánované protestní akce vypracuje návrh řešení, a to bez ohledu na výsledky voleb. Ministerstvo kultury nenalezlo žádnou kompetentní osobu, schopnou a ochotnou prohlášení studentů oficiálně převzít, bylo proto předáno prostřednictvím podatelny MK. Studentská iniciativa trvá na svých požadavcích a stanovila další termíny protestní akce na středu 7. června 2006 a středu 21. června 2006 vždy od od 12 hodin (nebudou-li do té doby splněny požadavky Prohlášení). Zahájení pochodu opět před kostelem sv. Michaela. Zahájení pochodu opět před kostelem sv. Michaela.

Prohlášení zástupců Studentské iniciativy za záchranu kostela sv. Michaela Archanděla na Starém Městě v Praze

Studentská iniciativa za záchranu kostela sv. Michaela Archanděla na Starém Městě v Praze nesouhlasí s postupem České republiky ve věci prodeje kostela sv. Michaela Archanděla na Starém Městě v Praze. Zároveň se ztotožňuje se zněním Petice proti prodeji kostela sv. Michaela Archanděla na Starém Městě v Praze.

Kostel sv. Michaela Archanděla, který spravovala a prodala Národní knihovna, je prvořadou uměleckohistorickou a archeologickou památkou v samém centru městské památkové rezervace, zapsanou na světové listině kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Řada renomovaných odborníků, z nichž někteří jsou i našimi učiteli, již několik let protestuje proti jeho nevhodnému užívání. Bohužel je však zjevné, že v této věci už nemá v našem státě slovo odborníků a vzdělaných lidí žádnou hodnotu.

Nedůstojné využití kostela Národní knihovna dlouhé roky nejen neřešila, ale dokonce kostel iniciativně prodala za pouhých 46 milionů Kč kontroverznímu nájemci, a to ještě před vypršením nájemní smlouvy. Tato částka přitom neodpovídá ani průměrným cenám za holý pozemek v lokalitě, v níž se kostel nachází.

Odmítáme se smířit s povrchní argumentací Národní knihovny, že potřebuje okamžitě 46 milionů Kč na opravu Klementina, která je jinak financována ze státního rozpočtu. To by potom znamenalo, že je Česká republika před bankrotem a nemůže si dovolit potřebnou částku doplnit buď ze zdrojů svých, či ze zdrojů Evropské unie a musí pro opravu této kulturní památky prodat kulturní památku jinou, navíc za podmínek nepřijatelných a podezřelých. Rovněž argument, že nájemce do kostela investoval finanční prostředky, pokládáme za zcela lichý, neboť po vypršení nájmu v roce 2029 by kostel připadl zpět státu bez jakýchkoli břemen. Finanční prostředky podnikatel investoval dobrovolně pro naplnění svého podnikatelského záměru. Jeho podnikání v kostele nikdy nemělo s žádnou charitou ani veřejným zájmem absolutně nic společného, právě naopak.

Argumentace Národní knihovny, nepřesvědčivě použitá jako zdůvodnění okamžitého prodeje této významné a cenné kulturní památky, nás velice rozhořčuje.

Pobuřuje nás, že kostel sv. Michaela je prodán kontroverznímu nájemci, který jej doposud využíval mimo jiné k pořádání striptýzů, nedokázal se dodnes postarat ani o důstojné uložení lidských kosterních ostatků umístěných ve druhé kryptě v podzemí kostela, což je v rozporu s dobrými mravy a veřejným zájmem.

Pokud kdokoli tvrdí opak, požadujeme veřejnou konfrontaci!

Jsme zásadně proti podezřelému prodeji kostela včetně krypty, hrobů i pohřebiště, kde jsou uloženy ostatky významných osobností Prahy.

Nesouhlasíme s nedůstojným a nepietním uložením lidských kosterních ostatků v podzemní kryptě kostela.

Domníváme se, že stanovení kupní ceny bylo neúměrně nízké, vzhledem k významu památky a lokalitě, v níž se nachází.

Jsme přesvědčeni, že nový nabyvatel – bývalý nájemce – není garantem vhodného využití kostela.

Dne 30. 5. 2006 jsme zahájili studentské protesty, v nichž hodláme pokračovat až do doby, kdy Vláda ČR určí relevantní státní instituci, která podá soudní žalobu o určení, že vlastníkem kostela sv. Michaela Archanděla na Starém Městě v Praze je Česká republika.

Druhý veřejný protest studentů proti podezřelému a nezodpovědnému prodeji kostela proběhne ve středu 7. června 2006. Sraz ve 12.00 hodin před kostelem sv. Michaela Archanděla (v blízkosti Staroměstského nám., Michalská ul.). Protest proběhne před kostelem sv. Michaela a před Úřadem vlády.

Za výbor studentské iniciativy:

Líza Machoninová, studentka dějin umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
e-mail: liza@duch.cz
Miriam Natoufová, studentka dějin křesťanského umění na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy
e-mail: mytyl@centrum.cz 
Petr Valer, student Akademie výtvarných umění
Vít Michalec, student Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy

V Praze dne 30. 5. 2006.

Související články na stránkách ProCulture:
18. 8. 2005 Růžový panter a přední čeští odborníci protestují proti prodeji kostela sv. Michala

ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.