Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoEvropská unie
TechSoup

Culture 2000 - podpořené projekty v roce 2005

Tak jako i v minulých letech, teprve koncem roku oznámila Evropská komise výběr 217 projektů, kterým byl pro rok 2005 poskytnut grant v rámci programu Kultura 2000. Mezi 700 kulturních organizací bude rozděleno přes 33 milionů eur. Na programu Kultura 2000 (který pokrývá období 2000-2006) se podílí celkem 30 zemí.

Výsledky grantového řízení pro rok 2005


V rámci programu Evropské unie Culture 2000 bylo v roce 2005 uděleno 217 grantů na projekty, které se uskuteční v období 2005/2006.

Celkem bylo rozděleno více než 33 miliónů eur mezi přibližně 700 kulturních organizací z třiceti evropských zemí, které se účastní programu Culture 2000.

V roce 2005 bylo z 672 zaslaných žádostí vybráno a podpořeno 196 jednoletých projektů částkou cca 18 miliónů eur a 21 víceletých projektů částkou 15,5 miliónů eur. Vedle oblasti kulturního dědictví pokrývají podpořené projekty i další umělecké oblasti: výtvarné umění, performing arts/scénická umění, a literaturu (včetně překladů).

Vedle pětadvaceti členů Evropské unie se programu v roce 2005 účastnily tři země Evropského sdružení volné obchodu (Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a jakožto kandidátské země Bulharsko a Rumunsko.

Evropský komisař pro vzdělávání, kulturu a multilingualismus Ján Fígeľ při příležitosti zveřejnění výsledků výběrového řízení programu Culture 2000 za rok 2005 prohlásil, že „projekty vybrané v rámci programu Culture 2000 jsou opět příkladem mimořádné rozmanitosti jednotlivých evropských kultur a jejich podpora aktivně přispívá k neustálému rozvoji celoevropské spolupráce v oblasti kultury".

Jednoleté projekty
Tyto projekty musí zahrnovat spolupráci nejméně tří spoluorganizátorů ze tří různých zemí účastnících se programu Culture 2000. Celkové množství 196 podpořených projektů se dělí podle oblastí následovně:

Kulturní dědictví: 43 projektů
Projekty ve třetích zemích: 10 projektů
Laboratoře kulturního dědictví: 6 projektů
Performing arts/scénická umění: 45 projektů
Výtvarné umění: 15 projektů
Literatura, knihy a četba: 7 projektů
Překlady: 70 projektů (více než 400 publikací)

Víceleté projekty
Dlouhodobější projekty musí zahrnovat spolupráci nejméně pěti spoluorganizátorů z pěti různých zemí účastnících se programu Culture 2000. Celkové množství 21 podpořených projektů se dělí podle oblastí následovně:

Kulturní dědictví: 7 projektů
Performing arts/scénická umění: 7 projektů
Výtvarné umění: 3 projekty
Literatura, knihy a četba: 4 projekty
Oddělení Evropské komise, které má na starosti program Culture 2000 spravuje i program Evropská města kultury. Město Cork, které bylo kulturním městem Evropy roku 2005 obdrželo na aktivity uskutečněné v roce 2005 375 000 € a město Patras, které byla nominováno na kulturní město Evropy pro rok 2006, obdrželo z rozpočtu tohoto oddělení 125 000 € na přípravu a následné kulturní aktivity.

Tisková zpráva Evropské komise

Seznamy podpořených projektů v letech 2000 - 2005

 

Informace o programu Culture 2000 v češtině

(13.01.2006)
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2022 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2022 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.