Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoEvropská unie
TechSoup

EK: Veřejná konzultace k šíření audiovizuálních děl on-line

V polovině července 2011 vyhlásila Evropská komise veřejné konzultace k problematice šíření audiovizuálních děl on-line.  Základem pro diskuzi je Zelená kniha o on-line distribuci audiovizuálních děl v Evropské unii: příležitosti a výzvy při tvorbě jednotného digitálního trhu, jejíž součástí jsou otázky určené široké veřejnosti. Zástupci veřejnosti mohou do 18. listopadu 2011 zasílat své náměty přímo EK.Konzultace by měly přispět k vytvoření regulačního rámce, který umožní evropskému audiovizuálnímu průmyslu vytvářet nové obchodní modely, tvůrcům nalézat nové distribuční sítě a evropským spotřebitelům zajistí lepší přístup k obsahu v celé Evropě. Konzultace by měly  rovněž pomoci Evropské komisi při přípravě chystaného návrhu na zefektivnění kolektivní správy autorských práv.
Zelená kniha se zabývá širokým spektrem otázek:

    Posuzuje tempo změn probíhajících v audiovizuálním odvětví v rámci internetové revoluce a způsob, jakým se nejlépe vypořádat s úkoly, které to přináší. Rovněž se zaměřuje na to, jak nejlépe využít příležitostí, jež jednotný digitální trh nabídne tvůrcům, odvětví a spotřebitelům, jako jsou nové obchodní modely, více služeb on-line a lepší odměňování držitelů autorských práv.

    Zabývá se vypořádáním práv pro šíření audiovizuálních mediálních služeb on-line. Je třeba posoudit, do jaké míry v této oblasti existují problémy, přesně tyto problémy vymezit a zvážit možnosti politiky.

    Vznáší otázku, zda by měla být na úrovni EU přijata další opatření, aby se zajistilo přiměřené odměňování autorů a umělců v souvislosti s on-line používáním děl a představení, ke kterým mají autorská práva.

    Rovněž se zabývá některými zvláštními druhy užívání audiovizuálních děl, jako jsou mise institucí filmového dědictví v rámci veřejné politiky a přístup zdravotně postižených osob ke kulturnímu materiálu.

Odpovědi z konzultace pomohou Komisi posoudit potřebu přijmout opatření, jež umožní občanům EU, poskytovatelům služeb pro obsah on-line a držitelům autorských práv plně využít možností jednotného digitálního trhu, a rovněž přispějí k budoucímu návrhu Komise na zefektivnění kolektivní správy autorských práv.

Souvislosti

Evropský kulturní průmysl, včetně audiovizuálního odvětví, významně přispívá k hospodářství EU. Vytváří přibližně 3 % HDP, což odpovídá roční tržní hodnotě ve výši 500 miliard EUR, a zaměstnává zhruba 6 milionů lidí. Toto odvětví kromě toho hraje důležitou roli v podpoře inovací, zejména pokud jde o přístroje a sítě. EU vykazuje druhou největší sledovanost televize na světě, produkuje více filmů než kterýkoli jiný region na světě a může se pochlubit více než 500 videoslužbami on-line.

V období 2007–2013 investuje program Evropské komise MEDIA do evropského filmového průmyslu 755 milionů EUR (od jeho vytvoření v roce 1991 bylo poskytnuto více než 1,5 miliardy EUR). Jeho cílem je zlepšit distribuci a podporovat evropské filmy a také posílit konkurenceschopnost odvětví. Konkrétně sem patří podpora šíření audiovizuálních děl on-line, například prostřednictvím platforem pro video na vyžádání. Další informace naleznete na adrese: http://ec.europa.eu/culture/media/programme/newtech/vod_dcc/list/index_en.htm.

Komise zveřejňuje zelenou knihu v rámci strategie Evropa 2020, jejímž cílem je posílení inteligentního a udržitelného růstu v Evropě, který podporuje začlenění, v rámci Aktu o jednotném trhu1 a doprovodné strategie Komise týkající se práv duševního vlastnictví (viz IP/11/630) a Digitální agendy pro Evropu (viz IP/10/581).

Konzultaci naleznete na adrese:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2011/audiovisual_en.htm


Kontaktní osoby:

Chantal Hughes +32 22964450

Carmel Dunne +32 22998894

Catherine Bunyan +32 22996512
 
(18.10.2011) ZDROJ: MKČR a EK
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.