Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoEvropská unie
TechSoup

Europeana umožňuje on-line přístup k více než 14 milionům děl

Od 20. listopadu 2010 má díky evropské digitální knihovně Europeana kdokoli na světě přístup k více než 14 milionům digitalizovaných knih, map, fotografií, obrazů, filmů a hudebních klipů ze sbírek kulturních institucí z celé Evropy. Projekt této knihovny byl zahájen v roce 2008 s dvěma miliony děl, avšak Europeana již překročila i původní cíl pro rok 2010 – počet 10 milionů děl. Digitalizované fotografie, mapy, malby, muzejní předměty a další obrazový materiál tvoří 64 % archivu knihovny Europeana. Dalších 34 % představují digitalizované texty včetně více než 1,2 milionu úplných knih, které je možno číst on-line anebo stáhnout. K textovým materiálům se řadí tisíce vzácných rukopisů a nejstarší tištěné knihy (inkunábule) z doby před rokem 1500. Video a zvukové materiály čítají méně než 2 % sbírek.

Digitální agenda: Europeana umožňuje on-line přístup k více než 14 milionům děl evropského kulturního dědictví

Díky evropské digitální knihovně Europeana má kdokoli na světě přístup k více než 14 milionům digitalizovaných knih, map, fotografií, obrazů, filmů a hudebních klipů ze sbírek kulturních institucí z celé Evropy. Projekt této knihovny byl zahájen v roce 2008 s dvěma miliony děl, avšak Europeana již překročila i původní cíl pro rok 2010 – počet 10 milionů děl. Reflexní skupina (tzv. Comité des Sages, jejímiž členy jsou Maurice Lévy, Elisabeth Niggemannová a Jacques de Decker), kterou Komise zřídila, aby prozkoumala nové způsoby, jak umožnit on-line přístup k evropskému kulturnímu dědictví. 

Místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za digitální agendu Neelie Kroesová k tomu uvedla: „Europeana je skvělým příkladem toho, jak spolupráce na evropské úrovni může obohatit náš život. To, že je on-line k dispozici 14 milionů děl, uvítají všichni uživatelé internetu, kteří chtějí mít přístup ke kulturním materiálům z evropských knihoven, muzeí a archivů. Kdyby však své sbírky digitalizovalo více kulturních institucí a zpřístupnilo je na tomto evropském portálu, mohla by být Europeana ještě úspěšnější. Věřím, že reflexní skupina nám brzy předloží ambiciózní doporučení k urychlení tohoto procesu.“

Europeana byla spuštěna v listopadu 2008 jako modelový projekt evropské brány umožňující uživatelům internetu vyhledávání a přímý přístup k digitalizovaným knihám, mapám, malbám, novinám, fotografiím, fragmentům filmových děl a všem druhům audiovizuálních dokumentů ze sbírek evropských kulturních institucí. Prostřednictvím portálu www.europeana.eu je nyní přístupno více než 14 milionů děl včetně hudebních klipů. Původní cíl Komise – 10 milionů děl v roce 2010 – tak byl zdaleka překročen.

Mezi nejnovější artefakty poskytnuté v tomto roce patří bulharský rukopis na pergamenu z roku 1221, který dokládá historii bulharského jazyka, první litevská kniha „Catechismusa prasty szadei“, vydaná roku 1547, vydání Aristotelovy nauky o rétorice „Technē rētorikēs“ ve starořečtině a latině z roku 1588, obrazy holandského malíře Jana Steena ze 17. století, úplné dílo německých spisovatelů Goetha a Schillera, filmové záběry z roku 1907 z oslav dne vyhlášení dánské ústavy a série fotografií irského kláštera Glendalough z doby před první světovou válkou (další příklady viz MEMO/10/586).
 
Digitalizované fotografie, mapy, malby, muzejní předměty a další obrazový materiál tvoří 64 % archivu knihovny Europeana. Dalších 34 % představují digitalizované texty včetně více než 1,2 milionu úplných knih, které je možno číst on-line anebo stáhnout. K textovým materiálům se řadí tisíce vzácných rukopisů a nejstarší tištěné knihy (inkunábule) z doby před rokem 1500. Video a zvukové materiály čítají méně než 2 % sbírek. Značná část materiálů přístupných v knihovně Europeana je staršího data (tj. bez ochrany autorskými právy) především z důvodu obtížnosti a nákladnosti vypořádání práv pro digitalizaci a zpřístupnění děl chráněných autorskými právy (a to i děl již obchodně nešířených nebo nevydávaných) nebo děl, u nichž možný držitel autorského práva není znám (tzv. osiřelých děl).

Do knihovny přispívají všechny členské státy EU, avšak nestejnou měrou. Největším přispěvatelem je stále Francie (18 % všech děl), Německo zvýšilo svůj podíl na 17 %. Aby Europeana předváděla skutečný průřez evropským kulturním dědictvím, je třeba, aby kvalitní exempláře poskytovaly všechny členské státy.

Potenciál Europeany pro její využití ve školách ukázali účastníci nedávného udělování cen za elektronické učení eLearning Awards, jež organizuje síť ministerstev školství European Schoolnet. Zvítězil projekt místní školy v irském Portmarnocku, kde žáci tvořili vlastní blogy o historických postavách s použitím digitálních zdrojů.

Příští rok zamýšlí Europeana vyzkoušet práci s obsahem vytvořeným uživateli samými a vyzve uživatele k poskytnutí materiálů na téma první světové války.

V současnosti na stránkách Europeany probíhají dvě virtuální výstavy. Výstava „Evropské čtení“ představuje bohatý výběr vzácných evropských knih a literárních děl. Výstava „Art Nouveau“ dokládá potenciál spojení kulturního materiálu z různých zemí.


Souvislosti

Knihovna Europeana www.europeana.eu je výsledkem spolupráce evropských kulturních institucí. Digitalizovaný materiál pro ni poskytuje více než 1 500 kulturních institucí z celé Evropy. Byla spuštěna jako modelový projekt v listopadu 2008 a původně obsahovala 2 miliony kulturních artefaktů zpřístupněných on-line (IP/08/1747).

Kancelář Europeany sídlí v budově nizozemské národní knihovny v Haagu. Vede ji Nadace Europeana a z 80 % je financována Evropskou unií. Po zahájení projektu v roce 2008 byl zájem uživatelů tak nečekaně vysoký, že musela být na měsíc uzavřena.

Související dokumenty:
Boosting cultural heritage online: the European Commission sets up a Reflection Group on digitisation
Zpráva ke zveřejnění Evropské digitální knihovny

(24.11.2010)
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.