Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoEvropská unie
TechSoup

Evropský parlament schválil program Kultura na léta 2007-2013

Europoslanci ve druhém čtení podpořili společný postoj, na němž se Rada EU shodla po jednáních s Parlamentem a Evropskou komisí. Obecným cílem programu s rozpočtem 354 milionů eur je "posílit kulturní prostor sdílený Evropany a založený na společném kulturním dědictví prostřednictvím rozvoje kulturní spolupráce mezi tvůrci, kulturními činiteli a kulturními institucemi zemí účastnících se programu s cílem podpořit utváření evropského občanství". Program umožňuje účast jiných než audiovizuálních odvětví kulturního průmyslu, zejména malých kulturních podniků, pokud tato odvětví vyvíjejí nevýdělečnou kulturní činnost.


Evropský parlament schválil program Culture (Kultura) na léta 2007-2013. Europoslanci ve druhém čtení podpořili společný postoj, na němž se Rada EU shodla po jednáních s Parlamentem a Evropskou komisí.
 

Obecným cílem programu s rozpočtem 354 milionů eur je "posílit kulturní prostor sdílený Evropany a založený na společném kulturním dědictví prostřednictvím rozvoje kulturní spolupráce mezi tvůrci, kulturními činiteli a kulturními institucemi zemí účastnících se programu s cílem podpořit utváření evropského občanství".

Program umožňuje účast jiných než audiovizuálních odvětví kulturního průmyslu, zejména malých kulturních podniků, pokud tato odvětví vyvíjejí nevýdělečnou kulturní činnost. Na podporu audiovizuálního odvětví je určen program MEDIA - viz odkaz na příslušnou tiskovou zprávu.
 
Zvláštní cíle programu jsou

    * posilovat nadnárodní mobilitu kulturních činitelů

    * podporovat nadnárodní pohyb kulturních a uměleckých děl a produktů

    * podporovat dialog mezi kulturami.

Cílů má program dosáhnout:

    * podporou pro kulturní akce (projekty víceleté spolupráce; opatření týkající se spolupráce; zvláštní akce)

    * podporou pro subjekty působící v oblasti kultury na evropské úrovni

    * podporou analytických prací, shromažďování a šíření informací a činností zaměřených na maximalizaci účinku projektů v oblasti evropské kulturní spolupráce a rozvoje evropské kulturní politiky.

Jako prováděcí subjekty pro šíření informací o programu na vnitrostátní úrovni mají působit "kulturní kontaktní body", které však musejí:

    * disponovat dostatečným počtem pracovníků s odbornými a jazykovými schopnostmi, které jsou nutné pro práci v prostředí mezinárodní spolupráce
    * disponovat vhodnou infrastrukturou, zejména pokud se týká informačních a komunikačních technologií
    * působit ve správním rámci, který jim umožňuje úspěšné plnění úkolů a vylučuje jakýkoliv střet zájmů

Pozměňovací návrhy předložené zpravodajem Vaskem GRAÇOU MOUROU (EPP-ED, PT) a schválené Parlamentem jsou čistě technické povahy.

(27.10.2006) ZDROJ: Institut umění
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.