Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoEvropská unie
TechSoup

Kulturní priority španělského předsednictví

Španělská ministryně kultury Ángeles González-Sinde ohlásila na konci ledna 2010 tři prioritní oblasti kulturní politiky, jimž se bude po dobu svého předsednictví Španělsko věnovat. Patří k nim zvýšení potenciálu kultury s ohledem na místní a  regionální rozvoj; posílení role kultury jako faktoru ovlivňujícího ekonomický růst a sociální soudržnost a rozvoj a šíření digitálního obsahu. Zařazení kultury mezi prioritní oblasti evropské agendy nejen urychlí zotavení se z dopadů ekonomické krize a tvorbu pracovních míst, ale posílí zároveň občanskou zodpovědnost a tak i celý projekt společné Evropy,  říká ministryně kultury.
 

Španělská ministryně Ángeles González-Sinde dále zdůraznila, že  cílem kulturní politiky v průběhu šesti měsíců španělského předsednictví  (leden až červen 2010) bude opětovné zdůraznění evropské kulturní identity, zajištění kulturní diverzity stejně jako tzv.  European Heritage Label, která má za cíl prezentovat Evropskou kulturní identitu.

Následně podtrhla přínos kultury a kreativních průmyslů k zaměstnanosti, ekonomickému růstu a oznámila záměr pokračovat v rozvoji tohoto sektoru tak, aby byly plně využity příležitosti, které kulturní sektor a kreativní průmysly  nabízí a je možno jich využít k ekonomickému růstu a sociální integraci. 

V souvislosti s budoucností digitální kultury zdůraznila ministryně kultury předsedající země zejména tvorbu kulturního obsahu v prostředí internetu a  zavádění digitálních technologií do evropských kulturních služeb stejně jako uplatnění digitálních technologií při promítání a šíření filmů. 

Podrobnější informace naleznete zde

(22.02.2010) ZDROJ: http://www.eu2010.es/
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.