Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoEvropská unie
TechSoup

Evropská konference: Lze tvořivost měřit?

Lze měřit tvořivost? Lze ji srovnávat v různých zemích a oblastech nebo v různých oborech lidské činnosti? Pokud ano, jak? Těmito otázkami se zabývala 28. a 29. května 2009  v Bruselu  mezinárodní konference pořádaná Evropskou komisí a jejím Střediskem pro výzkum celoživotního učení (CRELL). Badatelé, státní úředníci, zástupci mezinárodních organizací a lidé zabývající se vzděláváním v praxi jednali o tom, zda je možno tvořivost měřit a v dlouhodobějším výhledu provádět rozsáhlé průzkumy tvořivosti jednotlivců.
V rámci Evropského roku inovace a tvořivosti probíhá několik iniciativ Evropské komise. Jejich účelem je zkoumat, zda lze měřit tvořivost na celostátní, regionální a individuální úrovni. Mezinárodní konference konaná v Bruselu pod názvem "Je možné tvořivost měřit? (Can creativity be measured?) zkoumala, zda je vhodné používat omezené množství ukazatelů odvozených ze stávajících statistických zdrojů pro řešení otázky tvořivosti na agregované úrovni, a jednat o krocích nezbytných pro provedení rozsáhlého průzkumu, který by měřil jednotlivé tvořivé dovednosti mladých lidí.

„Tvořivost a inovační schopnosti EU jsou životně důležité pro naši hospodářskou prosperitu a sociální soudržnost. Vyjadřování pojmu, jako je tvořivost, v číslech je skutečně problém, je ale velmi důležité, abychom se dověděli více o tvořivosti, a byli tak s to k ní co nejlépe vychovávat a podporovat ji,“
uvedl evropský komisař pro vzdělávání, odbornou přípravu, kulturu a mládež Ján Figel'.

Ve čtvrtek 28. května se účastníci konference zabývali stávajícími iniciativami ohledně ukazatelů týkajících se inovace, vědy a techniky, výzkumu a vývoje, podnikání, regionálního rozvoje, kultury a designu a jejich uplatněním při měření tvořivosti. V pátek 29. května představili  odborníci existující nástroje pro měření tvořivosti jednotlivců a  diskutovali o tom, jak je lze uplatnit na mezinárodní úrovni.

Rok 2009 je Evropským rokem tvořivosti a inovace. Jeho hlavním cílem je posilovat povědomí o důležitosti tvořivosti a inovací pro osobní, společenský a hospodářský rozvoj, šířit osvědčené postupy, podněcovat vzdělávání a výzkum a podporovat diskusi o politice.

Další informace:

Program konference a blog: http://crell.jrc.ec.europa.eu/creativitydebate

Evropský rok tvořivosti a inovace 2009: http://create2009.europa.eu/
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.