Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoEvropská unie
TechSoup

Parlament podpořil vyhlášení Evropského roku mezikulturního dialogu

Evropský parlament podpořil plánované vyhlášení Evropském roku mezikulturního dialogu. Těsná většina europoslanců (299:298:17) nicméně zároveň naléhá, aby mezikulturní dialog napomáhal i sladění a překonávání rozdílů mezi náboženskými skupinami. Pojmem "mezikulturní dialog" se má podle Parlamentu rozumět "trvale udržitelný proces, jenž nabude konkrétní podoby a bude zdůrazněn v roce 2008 a jehož akce pokračují i po tomto roce". Parlament zároveň navrhuje začlenit mezikulturní dialog jako "horizontální i průřezovou prioritu" do politik, akcí a programů Unie.

Parlament podpořil vyhlášení Evropského roku mezikulturního dialogu

Schválením zprávy Erny HENNICOTOVÉ-SCHOEPGESOVÉ (EPP-ED, LU) Parlament zároveň navrhuje začlenit mezikulturní dialog jako "horizontální i průřezovou prioritu" do politik, akcí a programů Unie. Pro hlasovalo 548 poslanců, proti bylo 62 a 22 se hlasování zdrželo.
 
Rok mezikulturního dialogu má podle Parlamentu "zdůraznit přínos různých kultur a projevů kulturní rozmanitosti ke kulturnímu dědictví a životnímu stylu v členských státech Evropské unie" a šířit "společné hodnoty Evropské unie v jejích vztazích s okolním světem, a tím posilovat její roli jakožto vůdčí síly v prosazování a podpoře lidských práv a demokracie".

Možnost získat znalosti, kvalifikace a schopnosti má Evropanům podle poslanců umožnit "plně se rozvíjet v rozmanité, pluralitní, solidární a dynamické společnosti". Kulturu a mezikulturní dialog označují za "klíčové prvky evropského projektu (...) zvláště vhodné nástroje pro to, aby se lidé naučili harmonickému soužití a mohou přispět ke zlepšení vztahů Evropské unie a ostatních zemí".

Projekty určené mladým lidem a vycházejícímu z unijních programů jako Sokrates, Mládež či Kultura mají být podle Parlamentu oceňovány Cenou za mezikulturní dialog. Evropský rok mezikulturního dialogu má být zakončen mezikulturním fórem v Evropském parlamentu za účasti zástupců občanské společnosti a politických a náboženských představitelů.
 
Z českých europoslanců v rozpravě vystoupila Nina ŠKOTTOVÁ (EPP-ED), podle níž by se významný důraz měl klást na účast občanů: "Struktura rozpočtu projektů tomu však příliš nenasvědčuje." Na jeden stát podle této poslankyně za ODS připadne 100.000 euro, tedy pouze 1 % rozpočtu projektu. Struktura rozpočtu podle ní "silně naznačuje", že deklarovaný cíl "bude obtížné, ne-li nemožné splnit" kvůli nedostatku finančních prostředků pro širší realizaci dialogu lidmi na národní a dvoj- i vícestranné mezistátní úrovni.

Kontakty:
David ZELINGER
Tiskový atašé EP pro česká média
E-mailová adresa : david.zelinger@europarl.europa.eu
Telefonní číslo v Bruselu : (32-2) 28 31056 (BXL)
Telefonní číslo ve Štrasburku : (33-3) 881 73477 (STR)

Pernilla JOURDE
Tiskové středisko EP - kultura a vzdělávání
E-mailová adresa : cult-press@europarl.europa.eu
Telefonní číslo v Bruselu : (32-2) 28 43411 (BXL)
Telefonní číslo ve Štrasburku : (33-3) 881 72420 (STR)

Další odkazy:

Zpráva o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku mezikulturního dialogu (2008) A6-0168/2006

(07.06.2006) ZDROJ: Zastoupení Evropské komise
ProCulture

  © 2003-2022 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2022 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.