Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoEvropská unie
TechSoup

Význam občanské společnosti a kultury pro Evropskou komisi v strategických cílech 2005-2009

Předseda Evropské komise Jose Barroso vystoupil 10. února 2005 na plenárním zasedání Evropského hospodářského výboru, který na evropské úrovni zastupuje tzv. organizovanou občanskou společnost. Barosso prohlásil, že „…evropská politika se nedá dělat v Bruselu, hlavních městech členských zemí EU, na úrovni ministerstev. Evropská myšlenka se musí realizovat v domácnostech, ve školách, v podnicích, univerzitách“. V rámci nového přístupu chce Evropská komise zintenzívnit komunikaci se všemi zainteresovanými partnery včetně nevládních organizací, protože „není možné jednat o nich (evropských občanech) bez nich“. Předseda Komise označil oblast kultury za jednu z nejlepší cest seberealizace jednotlivců. „Kultura není prostředkem sama v sobě, proto je velkou prioritou Evropské komise v nadcházejícím období“.

Ve svém vystoupení Barroso představil hlavní strategické směry a priority jím vedené Komise na nadcházejících 5 let, které na svém zasedání schválila začátkem února Evropská komise. Ve středu jeho pozornosti byla role občanské společnosti, kterou může sehrát v realizaci evropských politik tak, jak je nyní představila Evropská komise.

Hlavním zprávou Barrosa byla výzva najít odvahu k potřebným změnám a reformám evropských politik. Borroso se zmínil o myšlence vytvořit tzv. Partnerství pro obnovu Evropy, které musí zahrnovat i organizace občanské společnosti. Barosso prohlásil, že „…evropská politika se nedá dělat v Bruselu, hlavních městech členských zemí EU, na úrovni ministerstev. Evropská myšlenka se musí realizovat v domácnostech, ve školách, v podnicích, univerzitách“.

Barroso v této souvislosti zmínil tři hlavní cíle tohoto nového přístupu, do kterého chce Komise zapojit i občanskou společnost:
1. Ratifikace Ústavy EU
2. Příprava nového rozpočtu EU na období 2007-2013. Zde zdůraznil, že „není možné mít více Evropy s méně penězi“.
3. Mobilizace evropské veřejnosti a společnosti kolem evropské myšlenky. Zde chce Evropská komise zintenzívnit komunikaci se všemi zainteresovanými partnery včetně nevládních organizací, protože „není možné jednat o nich (evropských občanech) bez nich“.

V další části svého projevu se předseda Evropské komise vyslovil k jednotlivým cílům jeho Komise. Barroso zdůraznil, že hlavním cílem pro EU se musí stát evropská prosperita, hospodářský růst a vytváření nových pracovních příležitostí.

Nicméně další cíle (sociální soudržnost a udržitelný rozvoj) jsou stálými cíli Evropské unie a nic se na této skutečnosti nezmění ani během funkčního období této Evropské komise. „Celá diskuse je o instrumentech a nástrojích dosahování těchto cílů“, podotkl Barroso.

Evropská komise proto včera na svém zasedání přijala dvě Sdělení, jedno o upravené Sociální agendě obsahující střednědobé strategie v sociální oblasti a druhé týkající se strategie udržitelného rozvoje.

V tomto bodě svého vystoupení Barroso rovněž prohlásil, že jedním z hlavních principů EU byla, je a bude solidarita: „Bez ní by EU nemohla existovat, tato solidarita se proto musí odrážet i v novém návrhu rozpočtu EU i v takových rozpočtových položkách, jako je rozvoj venkova nebo ochrana životního prostředí“.

Závěrem předseda Komise označil oblast kultury za jednu z nejlepší cest seberealizace jednotlivců. „Kultura není prostředkem sama v sobě, proto je velkou prioritou Evropské komise v nadcházejícím období“.

Viz článek: Strategické cíle 2005-2009:

(11.02.2005) ZDROJ: Evropská brána
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.