Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoEvropská unie
TechSoup

Zahájení Evropského roku tvořivosti a inovace 2009

Obrázek k článku Zahájení Evropského roku tvořivosti a inovace 2009

Evropská komise zahájila 5. prosince 2008 komunikační kampaň k nadcházejícímu Evropskému roku tvořivosti a inovace se sloganem „Představuj si. Tvoř. Inovuj“. Cílem tohoto roku je podpořit v různých odvětvích lidské činnosti kreativní a inovativní přístupy a pomoci Evropské unii lépe se připravit na výzvy, které ji v globalizovaném světě čekají. Evropský rok tvořivosti a inovace by měl zvýšit povědomí o významu tvořivosti a inovace – klíčových kompetencích osobního, sociálního a hospodářského rozvoje. Zdůrazněním tvořivosti a inovace chce Evropská unie formovat budoucnost Evropy v celosvětové konkurenci na základě podpory rozvoje  kreativního a inovativního potenciálu nás všech. EU poskytne rámec pro zvýšení povědomí o příslušných otázkách a podporu diskusí o opatřeních, která by mohla zvýšit kreativní a inovativní potenciál Evropy. Činnosti budou stejně jako v rámci předchozích Evropských roků zahrnovat propagační kampaně, akce a iniciativy na evropské, národní, regionální a místní úrovni. Byla oslovena řada osobností vynikajících na poli tvořivosti a inovace. Tyto osoby byly požádány, aby se staly ambasadory roku. Více než dvě desítky přijaly, mezi nimi Esko Tapani Aho, bývalý finský předseda vlády, význačný obchodník a autor zprávy EU o inovacích; profesor Bengt-Åke Lundvall, přední evropský badatel v oblasti inovací; Sir Ken Robinson, světová autorita na otázky tvořivosti a vzdělávání; Jonathan Paul Ive, hlavní designer společnosti Apple; Jean-Philippe Courtois, generální ředitel Microsoft International; profesor Ernő Rubik, učitel a tvůrce legendární Rubikovy kostky, a Radu Mihăileanu, francouzský filmový režisér a scénárista rumunského původu. Ambassadory Evropského roku tvořivosti a inovace jsou za Českou republiku chemik  Antonín Holý a mikrobioložka Blanka Říhová.

K roku tvořivosti a inovace komisař Ján Figeľ řekl: „Tvořivost i schopnost inovovat jsou klíčové lidské vlastnosti – jsou vlastní nám všem a všichni je, vědomě i nevědomě, ­využíváme v řadě situací a míst. Byl bych rád, kdyby občané Evropy prostřednictvím tohoto Evropského roku lépe pochopili, že podporou lidského talentu a lidské schopnosti inovovat můžeme Evropu aktivně přetvořit k lepšímu, a pomoci tak plně rozvinout její potenciál, a to jak v oblasti hospodářské, tak sociální.“

Komunikační kampaň k Evropskému roku 2009 spolu s evropským komisařem pro vzdělávání, odbornou přípravu, kulturu a mládež Jánem Figel’em zahájil poslanec Evropského parlamentu Mikel Irujo Amezaga a tři ambasadoři roku profesor Edward de Bono, velký propagátor kreativního myšlení a inovací, profesor Karlheinz Brandenburg, profesor mediální technologie a ředitel Fraunhofer Institute for Media Technology, a Jordi Savall, koncertní umělec, učitel a badatel v oblasti hudby.

Hostem tiskové konference konané v Berlaymontu byli členové Vídeňského zeleninového orchestru, kteří předvedli svou vynalézavost a ukázali, jak si připravují nástroje pro vystoupení, jež se uskuteční ještě týž večer, a orchestr zde v rámci příkladu kreativity vystoupil s hudebními nástroji vyrobenými pouze ze zeleniny. Tento slavnostní koncert byl rovněž oficiálním předělem mezi Evropským rokem mezikulturního dialogu (2008) a jeho nástupcem pro rok 2009.

Evropský rok tvořivosti a inovace bude horizontální a průřezovou aktivitou, jež zahrne řadu oblastí. Kromě vzdělávání a kultury zde bude zastoupena i politika podnikání, regionální politika a politika v oblasti výzkumu.
    
Oficiální slavnostní zahájení Evropského roku se uskuteční dne 7. ledna v Praze za přítomnosti předsedy Komise José Manuela Barrosa a českého předsedy vlády Mirka Topolánka. Na tomto zahájení budou zastoupeny všechny členské státy, a to zejména prostřednictvím svých zvláštní národních koordinátorů.

V rámci mediálního zahájení byla rovněž spuštěna webová stránka http://www.create2009.europa.eu věnovaná tomuto roku. Stránka bude v průběhu roku aktualizována a bude obsahovat zprávy o novinkách, akcích a aktivitách, politická a reklamní sdělení, zprávy o výsledcích činností a samostatné stránky partnerů Evropského roku. Aktivitám konaným v členských státech bude vyhrazena zvláštní část.

Kromě toho se během Evropského roku v Bruselu uskuteční šest veřejných debat o klíčových tématech týkajících se tvořivosti a inovace, které by měly sloužit jako základna reflexe a výměny názorů, jež mohou přispět k diskusím o opatřeních v oblasti tvořivosti a inovace. Diskuse se budou týkat témat, jako je kulturní rozmanitost, veřejný sektor, vzdělávání, znalostní společnost, udržitelný rozvoj nebo kreativní umění a průmyslová odvětví.
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.