Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČRBrno - kulturní politika
TechSoup

Iniciativa Brno kulturní: otevřený dopis Radě města Brna

Iniciativa Brno kulturní sdružuje jednotlivce z neziskových kulturních, uměleckých a vzdělávacích organizací v Brně. Cílem iniciativy  je změna financování kultury v Brně. Její činnost kriticky navazuje na protesty proti krácení provozních příspěvků, které statutární město Brno požaduje po svých příspěvkových organizacích od září 2011. Představitelé inciativy Brno kulturní jsou přesvědčeni, že vyhrocená situace posledních měsíců je důsledkem dlouhodobého nekoncepčního rozhodování a nehospodárného nakládání s veřejnými prostředky v oblasti kultury a umění. Požadavkem iniciativy jsou proto systémové změny v podpoře a rozvoji kultury a umění v Brně. V otevřeném dopise Radě města Brna chce iniciativa prostřednictvím 11 otázek položených představitelům města otevřít širokou debatu o směřování Brna v oblasti kultury.

Otevřený dopis Radě města Brna

Vážený pane primátore Romane Onderko,
Vážená paní náměstkyně pro oblast sociálně-kulturní Jano Bohuňovská,
Vážená paní vedoucí Kanceláře strategie města Marie Zezůlková,
Vážená paní vedoucí Odboru kultury Viero Rusinková,
Vážené členky a vážení členové Rady města Brna,

dovolujeme si Vás oslovit prostřednictvím otevřeného dopisu jménem iniciativy Brno kulturní. Iniciativa sdružuje jednotlivce napříč kulturní, sociální a akademickou sférou v Brně. Naším cílem je změna financování kultury v Brně. Reagujeme na vršení nedobrých rozhodnutí a z nich plynoucích nešťastných událostí posledních týdnů a měsíců v oblasti kulturní politiky ve městě Brně.

Vyhrocená situace kolem plošných škrtů v příspěvkových organizacích města a jejich nerovná a provizorní řešení signalizují, že Vámi tvořená Rada nemá ujasněny priority směřování a vzbuzuje pochybnosti z hlediska dlouhodobé udržitelnosti financování města, resp. financování sociálně-kulturní oblasti. Rušení poradních orgánů a udělování grantů bez součinnosti s odborníky vytváří neprůhledné prostředí, které vyvolává spekulace o nehospodárnosti, ba zneužívání prostředků. Ignorování zásadních a zveřejňovaných informací o pochybném hospodaření některých institucí způsobuje ztrátu elementární důvěry obyvatel v zastupitelský demokratický systém odpovědné správy.

Řešení výše popsaných nedostatků by měla obsahovat vznikající koncepce „Program rozvoje kultury města Brna a jeho evaluace“. Nemáme ovšem žádné garance, že tomu tak je či bude, protože magistrát o přípravě dokumentu veřejně neinformuje. Abychom rozptýlili obavy, klademe následujících Jedenáct otázek Radě města Brna, jimiž chceme širokou debatu o směřování Brna otevřít.

Jedenáct otázek Radě města Brna

1. Proč město udělilo pokyn ředitelům příspěvkových organizacím předložit finanční plány se zohledněním snížení provozního příspěvku tak pozdě? Projekt Rekonstrukce a dostavba kanalizace v Brně, na kterém chce město nyní uspořit, přece připravuje dlouhodobě, a již v prosinci 2010 město vyhlásilo zakázku na zadávací projektovou dokumentaci.

2. Proč se úspory v návrhu rozpočtu města na rok 2012 prakticky nedotýkají odborů magistrátu a městských obchodních společností a hlavní zátěž škrtů nesou příspěvkové organizace?

3. Proč kulturní příspěvkové organizace s menším podílem z celku příspěvků (jako Dům umění města Brna) mají nést největší tíhu škrtů a organizace s nejvyšší soběstačností (jako Městské divadlo Brno) má škrty nejmenší?

4. Proč byly zrušeny, resp. „transformovány“ poradní sbory Rady města Brna a zejména poradní sbor pro kulturní politiku? Kdy dojde k jejich obnovení, kdo jmenuje členy, a s jakým statutem budou pracovat?

5. Proč rozdělování dotací z rozpočtu statutárního města Brna v oblasti kultury nepodléhá bodování a doporučení grantové komise, na základě jakých kritérií rozhoduje Odbor kultury MMB o kvalitě předložených projektů a proč nejsou podporovany jen subjekty poskytující „veřejnou kulturní službu“?

6. Na základě jakých kritérií a doporučení jsou vybírány projekty, které jsou z podnětu města, resp. jeho samosprávných orgánů či odborných útvarů, zařazeny jako dotace typu A do městského rozpočtu?

7. Proč nebyl v Národním divadle Brno zadán nezávislý audit po zveřejnění zprávy ekonomického náměstka NDB René Adámka a proč z kontroly magistrátu byla vyjmuta oblast autorských honorářů, která byla v Adámkově zprávě i v auditu v dřívějším působišti Dvořáka – ND Praha, zdůrazňována jako nejzávažnější bod pochybení a nehospodárnosti ředitele?

8. TIC mělo být jedním z klíčových partnerů spolupracujícími na návrhu Programu rozvoje kultury města Brna. Přeřazením TIC pod Kancelář primátora se prakticky zadavatel zakázky stane zároveň partnerem. Jak zaručíte, že nedojde k neúměrnému ovlivňování průběhu přípravy strategického dokumentu?

9. Jakým způsobem bylo zhodnoceno plnění cílů Koncepce kultury v působnosti města, jejíž dlouhodobé cíle byly stanoveny do r. 2010? Kde je toto hodnocení dostupné?

10. Proč dosud nebylo zajištěno předání kulturních zařízení s větší územní působností (jako Národní divadlo Brno) na vyšší územní celek, což město zmiňovalo už před rokem 2003? Jak probíhala příprava tohoto předání?

11. Jakou formu bude mít veřejné projednávání a následné zapracování připomínek dokumentu Programu rozvoje kultury města Brna?

Přijmete naše pozvání k debatě o směřování Brna.

V Brně dne 4. prosince 2011

Za Brno kulturní
Martin Bernátek,
martin.bernatek@brnokulturni.cz, 739 989 706


Věříme, že příjmete naše pozvání k debatě nad tématy, která popisujeme v přiloženém Základním prohlášení iniciativy Brno kulturní.
Podrobněji se o cílech a záměrech hnutí můžete dozvědět na http://www.brnokulturni.cz.
Otevřený dopis zasíláme na vědomí zástupcům médií, všem zastupitelům města Brna, příspěvkovým, nepříspěvkovým a neziskovým organizacím, dále také vzdělávacím institucím a dalším subjektům, které v Brně působí.

V Brně dne 4. prosince 2011

Za Brno kulturní
Martin Bernátek,
martin.bernatek@brnokulturni.cz, 739 989 706


 

(06.12.2011) ZDROJ: Brno kulturní
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.