Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČRBrno - kulturní politika
TechSoup

Kolega Mela Gibsona získal v Brně mimořádnou dotaci

Kulturní komise města Brna dnes nad rámec již schválených dotací udělila divadelnímu představení Kolega Mela Gibsona 180 000 Kč. Zastupitelé tak skandálním způsobem nakládají s veřejnými prostředky, upozorňuje iniciativa Brno kulturní.

 

Jak se v Brně rozdělují peníze? Bez jasných kritérií a grantových komisí, jak dnes brněnské veřejnosti ukázali zastupitelé. Na mimořádně svolané schůzi dnes Komise Rady města Brna pro kulturu schválila dotaci divadelnímu představení Kolega Mela Gibsona. „Důvodem navýšení dotace je nákladnost projektu (přesahující 1 mil. Kč),“ uvádí vedoucí Odboru kultury MMB V. Rusinková v důvodové zprávě. Jedná se o projekt fyzické osoby Martina Trnavského, resp. jeho Divadelního spolku Frída.

V přímém přenosu můžeme sledovat, jak prakticky funguje rozdělování peněz v Brně: pan Trnavský řekne, že potřebuje více peněz. V. Rusinková, vedoucí Odboru kultury MMB, jeho žádost předloží Komisi RMB pro kulturu. Její předseda S. Michalík svolá mimořádné jednání, na kterém doporučí Radě města dotaci udělit. „Celý kolotoč, kterým žádost prochází, je pouze formální a nikde není jasné, proč dostal zrovna tuto částku, či jiné zdůvodnění. Pokud pan Trnavský svůj projekt prve špatně odhadl a žádá nyní více peněz, jak je možné, že město obratem vyhoví? Takové jednání vzbuzuje podezření z klientelismu. Pokud navíc primátor tvrdí, že za jeho volebního období odborné grantové komise nebyly, nejsou a nebudou, nepřímo legitimizuje tuto nekalou praxi,“ uvedl Martin Bernátek za Brno kulturní, watchdoga brněnské kulturní politiky.

Vyzýváme tímto paní Rusinkovou, členy Komise RMB pro kulturu i pana Trnavského, aby neprodleně zveřejnili plné znění grantové žádosti Divadelního spolku Frída včetně jejího vyhodnocení. Umožní to srovnání s jinými, méně úspěšnými projekty. V souvislosti s touto kauzou bude Brno kulturní usilovat o to, aby byly zveřejňovány všechny grantové žádosti a jejich hodnocení konkrétními osobami.

Částku 180 000Kč požaduje Divadelní soubor Frída na dokrytí nákladu na premiéru (premiéra byla 18. 3. v Praze a 19. 3. v Brně v Redutě). Podle stránek souboru jde o „komorní příběh jednoho herce“ s nijak náročnou výpravou - one man show „přímo na tělo protagonistovi Martinovi Trnavskému.“

Závěrem připomínáme citace některých odpovědí na naše dřívější dotazy:

„Nakládání s prostředky v oblasti kultury je přehledné a transparentní,“ Primátor Onderka v odpovědi na Jedenáct otázek Radě města Brna z prosince 2011.

„Systém poskytování dotací je založen na posuzování hledisek, kterým lze v oblasti kultury jen těžko přiřadit procentní hodnocení a tím i bodově kvantifikovat,“ Primátor Onderka v odpovědi na Jedenáct otázek Radě města Brna z prosince 2011.

„Kdo zbytečně vysírá a prudí, obvykle dostává méně až nic,“ Ludvík Kadlec, člen Komise RMB pro kulturu a zastupitel za ODS v reakci na zveřejnění uniklého zápisu Komise pro rozvoj kultury, únor 2012.

Petr Jan Kryštof a Tereza Freyová, tiskové středisko Brno kulturní

 

(03.04.2012) ZDROJ: Brno kulturní
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.