Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČR
TechSoup

České muzeum výtvarných umění se musí vystěhovat z Prahy do konce dubna

Rozhodnutím Rady Středočeského kraje k z 19. ledna 2009 se České muzeum výtvarných umění musí přemístit z pražské adresy do konce dubna, aby na jeho místě mohlo být otevřeno turistické informační centrum Středočeského kraje. Centrum ve třech staroměstských, původně měšťanských domech má provozovat Středočeská turistická a informační služba (STIS a.s.). Dle stanoviska ČMVU ze dne 29. ledna však projektový záměr Centra umění počítal s tím, že část muzea zůstane umístěna v Praze, proto nejsou prostory v Kutné hoře připraveny na přesun všech pracovníků ani pro odborné činnosti, které musí sbírkotvorná instituce ze zákona vykonávat. Hrozí rozpad kolektivu specializovaných odborných pracovníků. Zaměstnanci muzea hodnotí rozhodnutí Rady středočeského kraje jako direktivně mocenské jednání. Z prohlášení publikovaném na webových stránkách muzea citujeme "Způsob jednání ze strany Středočeského kraje jasně svědčí o fatální neznalosti fungování a integrovaného postavení veřejné sbírkotvorné instituce."

Rada Středočeského kraje, který zřizuje České muzeum výtvarných umění, příspěvkovou organizaci, rozhodla, že ze tří původně měšťanských domů v pražské Husově ulici, přestěhuje muzeum umění do jezuitské koleje v Kutné Hoře. Jezuitská kolej byla od roku 2004 rekonstruována na Centrum umění.
České muzeum výtvarného umění bylo založeno v roce 1963 a od té doby vybudovalo jednu z nejkvalitnějších sbírek českého moderního umění. Jedinečná díla, mezi nimiž nechybí ani skvosty od Alfonse Muchy, Vojtěcha Hynaise, Antonína Slavíčka, Josefa Čapka, Jana Zrzavého, Toyen, Františka Tichého, Jiřího Koláře i dalších předních českých výtvarníků, dokumentují vývoj české malby od počátku 20. století až po současnost. Muzeum zajišťuje ochranu sbírek čítajících 1808 obrazů, 2839 grafik, 1882 kreseb a 541 soch. Podle výroční zprávy z roku 2007 shlédlo projekty muzea téměř 23 000 návštěvníků. Provoz muzea zajišťuje 33 zaměstnanců.
Na rozhodnutí Rady Středočeského kraje reagovala Milena Bartlová, předsedkyně Uměleckohistorické společnosti:
Dne 2. února 2009 byl bez udání důvodu odvolán ze své funkce dlouholetý ředitel Českého muzea výtvarných umění PhDr Ivan Neumann. Je nám známo, že odvolání předcházel konflikt celého vedení ČMVU se Středočeským krajem jako zřizovatelem ve věci nově upravovaných prostor v bývalé Jezuitské koleji v Kutné Hoře a s tím souvisejícího plánu na úplné vystěhování muzea z jeho tradičních prostor v Husově ulici v centru Prahy.

Respektujeme právo zřizovatele na odvolávání a jmenování vedoucích pracovníků jím řízených institucí. Protože ale sledujeme celý případ již delší dobu, zcela zřetelně vidíme, že důvodem odvolání PhDr Ivana Neumanna nejsou otázky jeho odborné a profesionální kompetence, nýbrž čistě mocenské praktiky, jejichž neskrývaným cílem je zajistit do budoucna maximálně finančně efektivní využívání lukrativních prostor v Husově ul., bez ohledu na efekty kulturní a vzdělávací. Právě v tomto směru vás jako organizace hájící zájmy oboru dějiny umění a jeho pracovníků vyzýváme, abyste jako zřizovatel ČMVU revidovali svůj postup, který nelze považovat za zodpovědnou aktivitu zřizovatele velké kulturní instituce, jejíž dosavadní význam je bezpochyby nadregionální.

Zodpovědná péče o kulturní dědictví i aktuální uměleckou tvorbu a o jejich účinné zpřístupňování co možná nejširšímu spektru publika nutně vyžadují soustavnou, a především koncepční řídící práci. Taková podpora regionální kultury, jaká odpovídá standardům a potřebám členské země Evropské unie, vyžaduje poučené, a nikoli pouze jednostranně instrumentální jednání. Otázce role regionálních muzeí a galerií v podmínkách České republiky se např. ve svém aktuálním projektu věnuje Rada galerií ČR. Výpověď daná zkušenému řediteli, která ale není zároveň součástí koncepčního celkového řešení, je pravým opakem takové práce a představuje pouze mocensky arogantní, zkratovité řešení nejasností v budoucím směřování a provozu uměleckého muzea. Jako profesní organizace historiků umění vám můžeme nabídnout pomoc našich mnoha zkušených a respektovaných členů při skutečně zodpovědném a odborném řešení budoucnosti Českého muzea výtvarných umění.

Protože se naše výzva týká tématu právem zajímajícího širší veřejnost, předáváme tento dopis i médiím a informujeme o něm představitele dalších uměleckohistorických institucí.


S pozdravem,


Prof. PhDr Milena Bartlová, CSc
Předsedkyně Uměleckohistorické společnosti Brno, 3. února 2009
 
Související odkazy:
 
 
 
(09.02.2009)
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.