Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČR
TechSoup

Digitalizace kin v České republice

Ministerstvo kultury přijalo materiál „Digitalizace kin v ČR“. Jedná se o výchozí dokument pro naplňování jednoho z úkolů Státní kulturní politiky na léta 2009 až 2014, spočívající v podpoře modernizace kulturní infrastruktury pro účely poskytování moderních kulturních služeb s vyšší přidanou hodnotou. Dokument definuje základní východiska a směry řešení přechodu na digitální projekce obrazu a zvuku, doporučuje základní rámec podmínek podpory, podává detailní popis toho, co digitalizace kin znamená. Materiál je výsledek práce pracovní skupiny a ročního sběru dat a informací o jednotlivých kinech|. Pracovní skupina byla sestavena odborem médií a audiovize pod názvem Pracovní skupina pro koordinaci digitalizace českých kin. Jejím cílem bylo vytvoření návrhu odborného a uceleného plánu digitalizace, který by definoval roli státu a poskytl detailní informaci o digitální projekci pro laiky z řad poskytovatelů dotací i odborníky na straně žadatelů.

Součásti pracovní skupiny byly zástupci Unie filmových distributorů, Asociace českých filmových klubů; Digital Cinema Experts Group při Evropské komisi; Česká filmová komora, Unie filmových distributorů;  Asociace provozovatelů kin; Česká protipirátská unie;  Národní filmový archiv; Asociace českých kameramanů; Asociace producentů v audiovizi; Oddělení správy státních fondů MK; Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie; Odboru médií a audiovize MK. Časový horizont vlastní digitalizace kin v České republice je odhadován na 4 roky (2009-2012). Digitalizace kin by měla probíhat za finanční podpory Státního fondu na podporu a rozvoj české kinematografie.

Předkládaný materiál

1. podává přesné informace o tom, z jakého důvodu dochází k přechodu na digitální distribuci a tzv. digitalizaci kin


2. pro potřeby státní a veřejné správy (Ministerstvo financí, Ministerstvo pro místní rozvoj, kraje, obce) přesně definuje důvody, pro které je třeba digitalizaci ze strany státu podpořit (a to zejména v regionech)


3. poskytovatelům dotací dává pomocné indikátory k příkladům kriterií, které by žadatel (provozovatel kina) měl splňovat, aby nedošlo ze strany poskytovatele dotace k podpoře nákupu nekvalitní, resp. nekompatibilní technologie, případně k nákupu nevýhodných služeb, které by namísto rozšíření programové nabídky kina ji minimalizovaly a zaměřily pouze na segment některých dodavatelů

Naplňování tohoto úkolu závisí na přijetí Implementačního rámce Státní kulturní politiky na léta 2009 až 2014.

Dokument ke stažení zde

(11.05.2009) ZDROJ: Ministerstvo kultury ČR
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.