Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČR
TechSoup

Fondu kinematografie chybí peníze na nové projekty uděluje jednu korunu

Rada Fondu kinematografie se na svém prvním zasedání v novém složení zvolila své funkcionáře, seznámila se s katastrofální finanční situací Fondu a rozhodla se udělovat na výrobu hraných filmů pouze jednu korunu s tím, že tato suma bude navýšena po vyřešení financování Fondu v tomto rozpočtovém roce. V souvislosti s přijetím novely zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, podle které ČT do fondu již nehradí peníze z výnosů z odvysílaných reklam a soukromoprávní televize uhradí první peníze z reklam až v roce 2013, se Fond pro rok 2012 přechodně dostal do složitější finanční situace a Rada fondu do konce tohoto kalendářního roku disponuje na podporu nových projektů pouze prostředky ve výši 6-10 mil. korun.

 

Rada Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie se dne 3. května 2012 sešla na svém prvním zasedání v novém složení 7. volebního období. V první části svého jednání zvolila své funkcionáře. Předsedou RF se stal filmový technolog Petr Vítek, místopředsedy byli zvoleni dramaturgyně Tereza Brdečková a producent Vladimír Soják.
Poté správce Fondu seznámil členy Rady s finanční situací Fondu kinematografie. Bylo konstatováno, že v souvislosti s přijetím novely zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání (jde o tzv. druhou diginovelu, podle které ČT do fondu již nehradí peníze z výnosů z odvysílaných reklam a soukromoprávní televize uhradí první peníze z reklam až v roce 2013), se Fond pro rok 2012 přechodně dostal do složitější finanční situace a Rada fondu do konce tohoto kalendářního roku disponuje na podporu nových projektů pouze prostředky ve výši 6-10 mil. korun (přesná suma je závislá na skutečných obchodních výnosech za staré filmy z let 1965-1991).


Ministerstvo kultury ČR, jakožto správce fondu, seznámilo Radu s opatřeními, která v této souvislosti činí, a sice: požádalo Ministerstvo financí o přidělení mimořádné dotace a zahájilo jednání s komerčními televizemi o výplatě finančních záloh za vysílání z reklam již v roce 2012. Ministerstvo kultury dále intenzivně jedná o možnosti navýšit závazky Fondu o nové podpory s tím, že jejich krytí by bylo teprve následně zajištěno částí budoucích příjmů z vysílání reklam komerčními televizemi, které Fond podle novely zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání obdrží v roce 2013. Vyplácení dříve přidělených dotací a částečně i nových podpor by nebylo narušeno. Tento krok však může být učiněn pouze tehdy, bude-li zcela v souladu s platnými právními předpisy, zejména pak se zákonem o rozpočtových pravidlech. Správce fondu též zdůraznil, že navýšení závazků v roce 2012 by znamenalo mírné snížení peněz určených pro rozdělení v letech následujících.


Rada Fondu dále jednala o jednotlivých žádostech a jejich možné podpoře. Nakonec se rozhodla podpořit celkem 11 projektů. Členové Rady Fondu se ovšem shodli, že za dané finanční situace Fond dokáže podpořit pouze malé projekty (propagace, tvorba či distribuce kinematografických děl) a nedokáže podpořit výrobu hraných filmů ve výši, která by byla smysluplná a také důstojná. Z tohoto důvodu se usnesla, že všech 5 projektů celovečerních hraných filmů, které si podle jejího mínění zaslouží podporu, podpoří zatím pouze symbolickou jednou korunou s tím, že tato suma bude navýšena ve chvíli, kdy se zlepší finanční situace Fondu a žadatel o navýšení požádá. Restrikce se týkaly také dokumentárních filmů, jejichž výroba byla podpořena ve výši symbolických několika set tisíc korun.


Finanční situací Fondu kinematografie byly postiženy projekty tak renovovaných tvůrců, jako jsou Jan Hřebejk, Alice Nellis nebo Vladimír Morávek Na základě zákona o fondu kinematografie, fond generuje vlastní příjmy (nejedná se o prostředky ze státního rozpočty ale o jiné veřejné prostředky). Místopředsedkyně Rady Tereza Brdečková komentuje situaci slovy: Současná situace Radě znemožňuje smysluplnou podporu českých hraných filmů. Řešení ale není v rukou Rady. Tuto situaci by mohlo alespoň částečně řešit rozhodnutí administrativní, tedy zavazování budoucích příjmů na základě garance zákona – tzv. druhé diginovely, a zároveň politické, neboť Fond faktické finanční rezervy zohledněné v čase má a jde jen o to umožnit mu z těchto prostředků čerpat.

Rady Petr Vítek k tomu poznamenává: Následkem vzniklé situace může dojít také k pozastavení podpory digitalizace kin, přitom právě letošní rok je digitalizace pro 200 malých kin – přirozených center kultury v regionech – nutná. Jinak s vysokou pravděpodobností zaniknou. Rada Fondu kinematografie se dohodla, že bude i nadále plnit svou povinnost a přijímat, resp. posuzovat žádosti o podporu. Prosí však zároveň odbornou veřejnost o zvážení smysluplnosti podávání nových žádostí o podporu Fondem kinematografie do doby, než bude finanční situace Fondu stabilizována.
 
Příloha č. 1 – složení RFČRPRČK v 7. volebním období
Petr Vítek – předseda RF
Tereza Brdečková – místopředsedkyně RF
Vladimír Soják – místopředseda RF
Tereza Czesany Dvořáková
Pavel Dragoun
Jaromír Kallista
Luděk Klega
Zuzana Kopečková
Sylvie Legnerová
Jana Škopková
Zdena Štěpánková
Eva Tomanová
Jiří Voráč

Příloha č. 2 – podpory udělené 3. 5. 20121
Žadatel Projekt Podpora
K Film plus, s.r.o. Líbánky (rež. J. Hřebejk)                  1,- Kč
In Film Praha s.r.o. Revival (rež. A. Nellis)                   1,- Kč
Media Pro Pictures s.r.o. Krasoplavci (rež. V. Morávek)   1,- Kč
Logline Production s.r.o. Teorie tygra (rež. R. Bajgar)     1,- Kč
Fog´n´Desire Films s.r.o. Klauni (rež. V. Tauš)               1,- Kč
 
Evolution Films s.r.o. Věra 68 (distribuce filmu O. Sommerové)           150 000,- Kč
Pegasfilm  Železničářská pohádka (tvorba scénáře K. Žaluda)            200 000,- Kč
Sdružení přátel Cinepuru o.s. Cinepur - propagace českého filmu v tištěném dvouměsíčníku Cinepur a online platformě Cinepur.cz  200 000,- Kč
Jiří Slavíček Tambylles (propagace studentského filmu M. Hogenauera vybraného na Cinefondation na MFF Cannes) 200 000,- Kč
News & Communications company s.r.o. Boj o kámen (rež. J. Gebert)    300 000,- Kč
Hypermarket Film s.r.o. Český prezident (rež. V. Klusák a F. Remunda)  400 000,- Kč
 

 

(09.05.2012) ZDROJ: Fond kinematorgafie MKCR
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.