Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČR
TechSoup

Ministerstvo kultury a prioritní projekty

Divadelní komise ministerstva kultury, jejímž úkolem je posoudit a k podpoře doporučit projekty, které byly přijaté se žádostí o státní dotaci v divadelním oboru, zveřejnila minulý týden prostřednictvím své předsedkyně Evy Kejkrtové Měřičkové otevřený dopis. Komise se v dopise adresovaném ministrovi Jiřímu Besserovi vzdává zodpovědnosti "za výběr prioritních akcí, za výši jejich podpory, a to bez ohledu na skutečnost, že na některé z nich byly vyčleněny mimořádné finanční prostředky". Prioritní projekty nemají být podpořeny z rozpočtu tzv. divadelních grantů. Pro tzv. prioritní akce vznikl pro letošní rok nový Program podpory významných a mimořádných kulturních akcí, na který byla vyčleněna polovina někdejšího rozpočtu Kulturních aktivit, určeného právě pro ministerské granty. Ministr Besser reagoval tiskovou zprávou: Jsem připraven na tuto i jiné otázky odpovědět. Jsem dokonce připraven o tom diskutovat... s tím, že každý člen komise by sám za sebe měl zveřejnit, jak konkrétně rozhodoval o jednotlivých projektech a vysvětlit proč považuje každý z vás jeden projekt za vysoce kulturní a druhý naopak za „nízko“ kulturní.

Z tiskové zprávy ministra kultury Jiřího Bessera:

Jsem připraven na tuto i jiné otázky odpovědět. Jsem dokonce připraven o tom diskutovat. A to i přes fakt, že bych na základě pravidel pro „Program podpory významných a mimořádných kulturních akcí“ projednaných vládou této země nemusel. Přesto jsem ochotný vysvětlit uvažovanou podporu festivalu Divadelní svět Brno – společný projekt Národního divadla Brno, Městského divadla, Centra experimentálního divadla, Divadla Radost a Janáčkovy akademie múzických umění, který v roce 2010 obsahoval více než 250 akcí, včetně vystoupení 20 divadel ze zahraničí. Mohl bych dokonce i srovnávat kolik v loňském roce dostala pražská a kolik brněnská divadla na projekty podporované státem. Mohl bych tady podrobně vysvětlovat, že vytvoření „Programu podpory významných a mimořádných kulturních akcí“, jako zvláštní kolonky v rozpočtu ministerstva kultury pro akce podpořené vládou či zákonodárnými sbory, je pro daňového poplatníka nesrovnatelně transparentnější, něž dřívější praxe porcování „medvěda“ či jiné metody, o nichž nevěděl téměř nikdo, a ani vy. Mohl bych se podrobně rozepsat i o všem ostatním. Ale odmítám to dělat touto formou. Jak už jsem naznačil, nejsem na ni zvyklý.

celou tiskovou zprávu naleznete zde

 

Z dopisu předsedkyně divadelní komise MK:

Vážený pane ministře,

jménem divadelní komise si Vám dovoluji formou otevřeného dopisu zaslat  stanovisko k přidělování grantů pro oblast divadla v r. 2011, především pak k akcím, které byly bez vědomí grantové komise zařazeny mezi významné a mimořádné kulturní akce (tzv. akce prioritní. )

Statut prioritních akcí vznikl  v předchozích letech proto, aby zajistil kontinuální podporu těm akcím, které musí být plánovány s časovým předstihem a které mají pro oblast divadla mimořádný význam. V souladu s pokyny ministerstva kultury ČR bývá  prioritní postavení těchto akcí vždy znovu  s předstihem před zasedáním grantové komise odborníky prověřováno  a doporučováno k případné další podpoře.

Počet prioritních akcí stanovených pro letošní rok byl v době mezi prvním a druhým zasedáním grantové komise  navýšen o další  tři akce bez vědomí členů grantové komise a tedy i bez jejich  doporučení.

V prioritách se ocitly: Grand festival smíchu v Pardubicích, který byl bodovým hodnocením divadelní komise v řádném grantovém řízení ohodnocen 2,15 body  (z maximálně možných 5 bodů) , přičemž  poslední akce v kategorii Festivaly, která nakonec dosáhla na finanční podporu, měla hodnocení 3, 27 bodů. Festival Divadelní svět Brno měl jedno z nejnižších hodnocení vůbec – pouhých 0,64 bodů. Přesto byl do prioritních akcí zařazen a jeho podpora oproti loňskému roku, kdy se jeho vůbec první ročník rovněž bez  předchozího  doporučení  divadelní komise ocitl mezi prioritami, byla ještě navýšena. Domníváme se, že bodové hodnocení obou akcí  jasně vyjadřuje stanovisko divadelní komise ohledně významu obou akcí. Na projekt  Ceny Thálie nebyla do grantového řízení ani v řádném termínu podána  žádost – je tedy i z procesních důvodů vlastně nemožné, aby grantovou podporu získal.

Celý otevřený dpopis ze 16. února 2011 naleznete zde

Aktualizace 22. února 2011

(18.02.2011)
ProCulture

  © 2003-2022 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2022 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.