Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČRPraha - kulturní politika
TechSoup

Praha 2000 byla hodnocena ve srovnání s ostatními Evropskými městy let 1995-2004

Palmer/Rae Associates pro Evropskou komisi  zkompletovala studii, která zkoumá 29 měst, které se v letech 1995-2004 staly Evropskými městy kultury či pořádaly Kulturní měsíce. Podle studie byla Praha jedním z mála měst, kde bylo k uspořádání akce motivováno politicky - zviditelnění se před vstupem do EU. Hlavní prioritou bylo přitáhnout do Prahy více návštěvníků, a to i přes stávající pozitivní statistiky turismu. Přesto v roce 2000. zaznamenala Praha ze všech sledovaných měst největší pokles turistů, kteří ve městě přespali, a to o 6,7%. Ve srovnání s jinými městy, které akci využily jako jedinečnou příležitost pro založení nových institucí, programů a aktivit, podpořila Praha 2000 akce, které by tak jako tak, byly součástí jejího kulturního kalendáře. 

Spolu s Bologní, byla Praha jedinými městy, které se vztahovaly k mezinárodnímu publiku - ostatní města se snažila oslovit zejména lokální, regionální či národní publikum.

V souvislosti s častými změnami v managementu, který komplikoval přípravy v řadě měst, je Praha hodnocena spíše pozitivně, neboť tento proces nakonec pomohl najít správné lidi.

Narozdíl např. od Rotterdamu či Bruselu, kde tematizace programu byla jasně poznatelná, neměl pražský program vlastní téma.

Jako klíčová témata a problémy, které se vztahovaly k organizační struktuře a personálnímu zajištění Prahy 2000 zpráva jmenuje:

- nepřiměřená zkušenost/osobní kompetence
- silné osobní zájmy
- neschopnost vždy operovat strategicky
- problémy ve vztazích s Radou
- mnoho personálních změn

Jako klíčová témata a problémy, které se vztahovaly oficiálnímu kulturnímu programu Prahy 2000 zpráva jmenuje:

- nedostatečný časový plán
- neadekvátní konzultace
- velké množství projektů
- velmi široký záběr programu
- příliš velké zdůrazňování hvězdných jmen a populárních akcí
- problémy ve vztazích s místními uměleckými organizacemi
- problémy v managementu, finanční problémy
- výběr programu, který byl ovlivněn politicko-ekonomickými zájmy
- velké množství zájmových skupin/podílníků, kterým to mělo posloužit
- různorodá kvalita projektů
- projekty, které nebyly dlouhodobě udržitelné
- moc konservativní program

Studie sleduje dlouhodobé odkazy těchto projektů, obsahuje pozadí schématu Evropských měst kultury, metodologii, analýzu trendů a zjištění, pozorování a závěry, jakož i doporučení pro budoucnost. Studie rovněž obsahuje velmi zajímavý on-line formulář, který byl pro hodnocení použit, neboť jasně sleduje aspekty a kriteria efektivního užívání kulturní politiky, která reflektuje širší souvislosti regionálního, strukturálního a ekonomického rozvoje. Najdete též relevantní EU dokumenty a legislativu, bibliografii dokumentů a další informační materiály, jakož i seznam textů a zobrazení, které poukazují k lokaci měst.

Marta Smolíková

Plné znění studie je ke stažení ve dvou částech, 1. část 260 stran obsahuje syntézu a různé aspekty jednotlivých akcí Evropských měst kultury včetně jejich dalšího vlivu, 2. část 339 stran obsahuje samostatné zprávy 29 měst, z nichž studie vznikla:

http://ec.europa.eu/culture/key-documents/doc926_en.htm

Robert Palmer, který Palmer/Rae Associates vede, byl městem Praha pozván v prosinci 2003 jako jediný zahraniční host na otevřenou diskusi o financování umění Stát - město - kultura, která se konala v pražském Divadle Archa. Rovněž na stránkách ProCulture byl publikován rozhovor s Robertem Palmerem, který poskytl při příležitosti návštěvy Prahy Za kulturu bez dinosaurů.

Poznámka: Katedra kulturologie FF UK vypracovala pro Hlavní město Prahu Analytickou studii průběhu, výsledků a významu akce Praha – Evropské město kultury roku 2000.

(08.12.2004)
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.