Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČR
TechSoup

Projekt internetizace knihoven – vláda schválila pokračování

Vláda rozhodla o pokračování Projektu internetizace knihoven do roku 2015. Jeho záměrem je trvalá úhrada provozu připojení knihoven, která bude probíhat v plné výši ze státního rozpočtu. Financování a řízení  projektu přejde do kompetence Ministerstva kultury (původně projekt předkládalo Ministerstvo informatiky). Všechny knihovny by měly být připojeny do 31. prosince 2007 a cílová rychlost připojení by měla do budoucna činit 10 MBit/sec. Připojení knihoven umožní alternativní nabídku míst veřejného přístupu k internetu a rozšíří veřejnosti přístup k informacím z veřejné správy.

Cílem Projektu internetizace knihoven (PIK) je připojení všech knihoven poskytujících knihovnické a informační služby dle knihovního zákona, tak aby byly schopny plnit podmínky stanovené tímto zákonem v § 24, odst. 1 písmeno d) "umožnění přístupu k vnějším k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má knihovna bezplatný přístup pomocí telekomunikačních zařízení" v termínu stanoveném rovněž tímto zákonem v § 24, odst. 2, tj. do 31. prosince 2006.

V současné době se jedná o připojení 6 000 knihoven. Realizace přípojek je podmíněna zájmem a technickou připraveností knihovny.

Připojení knihoven umožní alternativní nabídku míst veřejného přístupu k internetu a rozšíří veřejnosti přístup k informacím z veřejné správy.

* Žádosti o připojení knihovny k internetu je možno nadále průběžně podávat příslušným krajským knihovnám. Formulář žádosti je k dispozici na http://www.micr.cz/scripts/detail.php?id=3078

    * Pokud má knihovna zájem o připojení přes PIK, doporučuje se podat žádost průběžně příslušné krajské knihovně.

    * V průběhu podzimních měsíců proběhne v řadě knihoven přechod s ISDN linek na ADSL s rychlostí 2 Mbit/s. Aktuální stav dostupnosti ADSL v České republice najdete na http://www.cz.o2.com/internetexpres/cz/home/lokality_adsl.html

V průběhu podzimu bude Telefonica O2 individuálně nabízet obcím a knihovnám zapojení do PIK. Týká se to knihoven, které nereagovaly letos na jaře na výzvu.

Další informace:
http://visk.nkp.cz/

(06.09.2006) ZDROJ: VISK
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.