Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČR
TechSoup

Rada pro umění jednala o rozpočtu, státní opeře a koncepci účinnější podpory umění

Poradní sbor ministra kultury, Rada pro umění složená z nezávislých odborníků, akademiků i zástupců příspěvkových organizací ministerstva, se 8. září  2009 sešla na svém druhém zasedání. Rada se zabývá klíčovými tématy podpory a rozvoje umění v Česku, předkládá svá doporučení přímo ministru kultury. Václav Riedlbauch se zasedání krátce zúčastnil, aby se mimo jiné vyjádřil k rozpočtovému výhledu na rok 2010. „Výhled rozpočtu ve střednědobém horizontu není úplně pozitivní. Zejména růst mandatorních výdajů po roce 2010  omezuje možnosti ministerstva v oblasti podpory kulturních aktivit. Bude  na mém nástupci, aby se touto problematikou intenzivně zabýval a hledal další možnosti navýšení těchto prostředků,“ řekl ministr členům Rady. Nicméně, jak situaci komentovala Marta Smolíková, předsedkyně Rady „Návrh rozpočtu ministerstva kultury pro příští rok je krácen, ale proporčně. Za velmi důležitou považujeme podporu živého umění a s tou návrh počítá, přičemž Rada připomněla potřebnost podpory v regionech a mezinárodní spolupráce,“
Ministr kultury členy Rady informoval o obnovení ratifikačního procesu přijetí Úmluvy o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů, o návrhu nových členů Rady Státního fondu kultury předloženého ke schválení poslanecké sněmovně a zejména o návrhu rozpočtu resortu pro příští roky. „Výhled rozpočtu ve střednědobém horizontu není úplně pozitivní. Zejména růst mandatorních výdajů po roce 2010  omezuje možnosti ministerstva v oblasti podpory kulturních aktivit. Bude  na mém nástupci, aby se touto problematikou intenzivně zabýval a hledal další možnosti navýšení těchto prostředků,“ řekl ministr členům Rady. „Návrh rozpočtu ministerstva kultury pro příští rok je krácen, ale proporčně. Za velmi důležitou považujeme podporu živého umění a s tou návrh počítá, přičemž Rada připomněla potřebnost podpory v regionech a mezinárodní spolupráce,“ komentovala fiskální situaci předsedkyně rady pro umění Marta Smolíková, ředitelka Otevřené společnosti o.p.s. / ProCulture a tajemnice Rady uměleckých obcí a dodala: „Vzhledem k tomu, že není řešeno, co bude po roce 2010, je nutné se rozpočtem dále zabývat.“ Ministr od Rady očekává doporučení ohledně  prioritních akcí pro příští rok, které Rada ministrovi předloží na svém dalším zasedání, tj. 20. října. V souvislosti s dotační politikou Rada také doporučila ministerstvu kultury dopracovat systém vyhodnocování podpořených projektů a účinnosti programů, prostřednictvím kterých resort dotace poskytuje.
 
Rada pro umění se zabývala i situací kolem Státní opery Praha, kdy se magistrát hlavního města Prahy dosud oficiálně nevyjádřil k možnému převzetí této organizace. „Vzhledem k nedořešenému personálnímu obsazení vedení Státní opery Praha, jde o neúnosné protahování situace, která poškozuje samotnou organizaci, proto doporučujeme věc řešit bez ohledu na vyjádření města Prahy, co nejdříve a bez dalšího prodlení,“ uvedla Marta Smolíková.  

Rada si od ministerstva kultury vyžádala zprávu o plnění Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 – 2013 za poslední za rok a půl. Materiál, který od resortu získala, je podle ní třeba doplnit o některé další informace, zejména o to, jak je materiál propojen s aktuální Státní kulturní politikou ČR 2009 – 2014 a jak Koncepci využívá veřejná správa, které byl materiál rozhodnutím vlády doporučen k využití. „Dále chceme po ministerstvu určení konkrétní osoby, která bude naplňování koncepce průběžně iniciovat, koordinovat a monitorovat,“ připomněla Marta Smolíková. Ambicí Rady pro umění je revize jednotlivých úkolů Koncepce a následné určení priorit, které z ní pro ministerstvo vyplývají. „Vedle toho také vznikne materiál určený zejména veřejnosti, z něhož bude z konkrétních příkladů  jasně vyplývat, co se udělalo a kam se česká kultura bude v následujících letech ubírat,“ vysvětluje Marta Smolíková.

Rada pro umění se dohodla na vytvoření dvou pracovních skupin. První z nich se bude zabývat oblastí vědy a výzkumu, resp. možnostmi jak zohlednit specifika oblasti umění při hodnocení výsledků výzkumu a jak do výzkumu zapojit více subjektů.  Druhá skupina zaměřená na autorské právo, by měla sledovat vývoj v evropské legislativě a zabývat se problematikou výdajů na autorská práva a možnostmi lepší osvěty pro autory a interprety. Další jednání Rada pro umění se uskuteční 20. října 2009.
(10.09.2009) ZDROJ: Ministerstvo kultury ČR
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.